مقاله‌های امروز٣١ فروردين ١٣٩٣

مقاله‌های اخیر   |   آرشیو

غلبه بر موانع از طریق کوشا بودن و ماندن در مسیر واقعی تزکیه‌ام

در ماه فوریه ۱۹۹۸، روزی دوستی به من گفت فالون گونگ را تمرین می‌کند و حس کنجکاوی‌ام را تحریک کرد. او تمرین‌ها را به من آموخت. پس از آن به خانه رفتم…

رفتار و منش با‌شکوه یك تمرین‌کننده موجب حل شدن هر مشکلی در محیط كار می‌شود

هرچند كه مدرک دانشگاهی ندارم؛ اما به عنوان یك مهندس استخدام شده‌ام. می‌توانم ایرادهای بسیاری را در یک نقشه پیچیده پیدا کنم و راه‌حل‌هایی ارائه دهم. همکارانم من را فردی بسیار باتجربه…

درک من از عبارت "تنها زمانی که تحت‌تأثیرقرارنگرفته باقی بمانید، قادر خواهید بود تمام وضعیت‌ها را اداره کنید."

فا را در سال ۱۹۹۶ کسب کردم. پس از هفده سال تمرین کردن فالون گونگ، از میان رنج و محنت‌ها و سختی‌های مختلفی گذشته‌ام. بسیار تغییر کرده‌ام و تجربه‌های بسیاری داشته‌ام. استاد…
{nomultithumb}

آخرین اخبار