مقابله موجودات خدایی با آزار و شکنجه، و نجات موجودات ذی‌شعور در این دنیای بشری

شروع تزکیه پیش از اینکه تمرین فالون دافا را در ژانویه ۲۰۰۴ آغاز کنم، هر روز صبح تای‌چی تمرین می‌کردم. قبل از اینکه تزکیه را شروع کنم، یک روز صبح که برای…

فراموش نکنیم: تمرین‌کنندگان تحت شکنجه در مرکز شستشوی مغزی شینگ‌تای در استان هبی (سمت اول)

مرکز شستشوی مغزی بدنام شینگ‌تای با دیوارهای بلندی احاطه شده است که در بالای آن، سیم خاردار قرار دارد و با دروازه‌ای آهنی حفاظت می‌شود. این مرکز حدوداً در ۳۰۲ متری شرق…

روش‌های شکنجه: چگونه نگهبانان، تمرین‌کنندگان را حتی با دست‌های خالی‌‌ شکنجه می‌کنند (قسمت ۱ ازمجموعه ۴ قسمتی)

یادداشت سردبیر: بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ که از بازداشتگاه‌های چین، زندان‌ها و مراکز پلیس آزاد شده‌اند، شکنجه‌شدن با انواع حیرت‌آوری از شیوه‌های وحشیانه را به ‌ خاطر می‌آورند. این گزارش، که…
{nomultithumb}

آخرین اخبار

استاد لی پس از ترک کردن نیویورک بعد از ۲۰ جولای ۱۹۹۹، از میان کوه‌ها به‌آرامی دنیا را نظاره می‌کند. (منتشر شده در ۱۹ ژانویه ۲۰۰۰)

مقاله‌های اخیر استاد لی

ویدیو: یک دهه شجاعت

ویدیو (en  )

حقه خودسوزی

ویدیو (en  )

{nomultithumb}