بیش از 103 هزار نفر شکایاتی را علیه جیانگ زمین تنظیم می‌کنند

بیش از ۱۰۳هزار نفر، بین پایان مه و ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۵، شکایاتی کیفری را علیه جیانگ زمین، رئیس سابق حزب کمونیست چین تنظیم کرده‌اند. آنها از دادستانی عالی خلق و دادگاه عالی…

بیش از 100 نفر از افراد ساکن کره علیه جیانگ زمین شکایات کیفری تنظیم می‌کنند

دست‌کم ۱۱۶ نفر از کسانی که درحال‌حاضر مقیم کره هستند، شکایاتی کیفری علیه جیانگ زمین، رئیس سابق رژیم کمونیست چین، تنظیم کرده‌اند، چراکه او مسئول راه‌اندازی آزار و شکنجه فالون گونگ در…

تایپه: راهپیمایی در حمایت از 80 هزار شکایت کیفری علیه جیانگ زمین

در ۱۸ژوئیه ۲۰۱۵، حدود ۲۰۰۰ تمرین‌کننده در حمایت از شکایات کیفری اخیر علیه جیانگ زمین به‌خاطر آزار و شکنجه فالون گونگ، به یک راهپیمایی در تایپه تایوان پیوستند. این راهپیمایی از میدان…
{nomultithumb}

آخرین اخبار