جمع کردن تقوا بهتر از جمع کردن ثروت‌ است

یک ضرب‌المثل چینی باستان می‌گوید: «آسمان‌ فریب نمی‌خورد. آنها پیشتر، از فکر شخص آگاهند، حتی قبل از اینکه آن شکل گرفته باشد.» بسیاری از مردم به‌خاطر قلب مهربان‌شان پاداش گرفته‌اند و بسیاری…

محبوبیت بسیار زیاد فالون دافا در چین: نگاهی اجمالی به سال ۱۹۹۹

شانزده سال گذشته است، هنوز خاطرۀ این رویداد ویژه در ذهنم زنده و تازه باقی مانده است. خودم را مرد خوش اقبالی می‌دانم که شاهد این رویداد با حضور بیش از ۱۰…

یکی از اعضای قدیمی حزب آگاه می‌شود

پدرم این سخنان را به هنگام صرف نوشیدنی سر شام خانوادگی‌ سال نوی چینی ۲۰۱۵ گفت: "فرد باید حقیقت- نیک‌خواهی- بردباری را دنبال کند. حقیقت به‌ معنی گفتن حقیقت، انجام کارهای درست…
{nomultithumb}

آخرین اخبار