مقاله‌های امروز٣ ارديبهشت ١٣٩٣

مقاله‌های اخیر   |   آرشیو

مردم عادی با وجدان، به‌تدریج ماهیت واقعی حزب کمونیست چین را درک می‌کنند

گرچه، حزب کمونیست چین (ح.ک.چ)، در مکان‌های عمومی در سرزمین اصلی چین، هنوز در رأس قدرت است، اما اکنون مردم عادی جرأت می‌کنند درباره‌ی ح.ک.چ صادقانه صحبت کنند. شهروندان عادی چین باوجدانی…

افکارم درباره تفاوت میان اعتباربخشی به فا و اعتباربخشی به خود

در مقالات مربوط به تجارب تزکیه‌‌ی تمرین‌کنندگان در سایت مینگهویی، اغلب عبارات "اعتباربخشی به فا" و "اعتباربخشی به خود" دیده می‌شود. آنچه که مکرراً به آن اشاره شده این است که برخی…

تجربۀ تزکیه‌ام: رها کردن ترس

یادداشت ویراستار: طی ۱۵ سال گذشته که فالون گونگ در چین مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است، تمرین کردن این تمرین مراقبه صلح‌آمیز به معنای بازداشت، حبس، غارت منزل و یا…
{nomultithumb}

آخرین اخبار