(Minghui.org) پس از رویدادهای تیان‌جین و مجتمع ژونگ‌نان‌های، هر روز که سپری می‌شود، محیط تزکیۀ فالون گونگ در سرزمین اصلی چین تغییر می‌کند. این وضعیت، توجه بین‌المللی را به‌خود جلب کرده است. وضعیت دشوار جدید آزمون بی‌رحمانه‌ای شده است که در مسیر هر یک از مریدان واقعی که به قلمروهای بالاتر صعود می‌کنند، قرار داده شده است.

برخی از رهبران ارشد در دولت چین به‌آسانی دروغ‌های تعدادی توطئه‌گر را باور کردند، کسانی که رسانه‌های دولتی را برانگیختند تا یک کمپین رسانه‌ای راه‌اندازی کنند و تمام سطوح ادارات دولتی را برای سرکوب فالون گونگ هدایت کردند. محیط تزکیه در سرزمین اصلی چین به‌سرعت ازبین می‌رود. این چند نفر واقعیت را وارونه کردند و چیزهایی از خود درآوردند و شروع به پخش شایعاتی برای فریب اعضای حزب، دولت و مقامات نظامی و عموم مردم کردند که از حقایق فالون گونگ آگاه نبودند. آنها به شیوه‌های جدید متوسل شده‌اند، مانند تهدید مردم به از‌دست دادن شغل و مستمری‌شان، مجبور کردن فعالان سیاسی به همکاری در انجام کارهای غیرقانونی و فشار بر تعداد زیادی از تزکیه‌کنندگان به رها کردن تزکیه و رها کردن دنباله‌روی و اعتقاد خود به حقیقت.

فالون گونگ چگونه بر «پایداری اجتماعی» تأثیر می‌گذارد؟ آیا این واقعاً «یک دانش کاذب خرافی است که برای سلامتی ذهن و جسم مردم مضر است؟» آیا فالون گونگ «یک سازمان بسیار ارتجاعی است که نیروهای ارتجاعی داخلی و بین‌المللی و مرتجعین داخلی و بین‌المللی را به هم ارتباط می‌دهد و هدفش آسیب رساندن به سوسیالیسم، تضعیف کردن توسعۀ اقتصادی کشور و براندازی رهبری یک حزب مشخص است؟»

درخصوص «قضاوت نهایی» که در اسناد رسمی به سازمان‌ها در سرزمین اصلی چین اطلاع‌رسانی شد، مردمی که هنوز افکار مهربان و عقلانیت دارند و بی‌بصیرت نشده‌اند، پس از بررسی آرام آن، به‌سادگی آن را رها نمی‌کنند. صدها میلیون تزکیه‌کننده و خانواده‌ها و دوستان ما مسیرهایی که پیموده‌اند و طی آن قدم به قدم خودشان را با تمرین دافا رشد داده‌اند را فراموش نخواهند کرد. واقعیت‌ها تغییر نخواهند کرد. آن روزهایی که «یک دروغ پس از هزار بار تکرار حقیقت می‌شود» گذشته است. ابرهای تیره نمی‌توانند برای مدت زیادی خورشید را پنهان نگاه دارند.

درحالی‌که اخلاقیات بشری با سقوط کامل مواجه می‌شود، انتشار فالون دافا در جهان چه معنایی می‌دهد؟ چگونه هر کدام از ما در این لحظۀ تاریخی می‌توانیم حقیقتاً مسئول خودمان باشیم؟ درواقع، این بخش اصلی سؤالی است که هر فردی باید با آرامش و منطق دربارۀ آن فکر کند. صرف‌نظر از اینکه فرد چه می‌کند، او باید تمام تبعات آن را در زمانی در آینده تحمل کند. «انجام کارهای خوب پاداش داده می‌شود و شریر بودن با شرارت بازپرداخت می‌شود،» یک اصل فای جهای است. چه بشریت آن را بپذیرد یا نه، این اصل تغییر نخواهد کرد. «وقتی تمام موجودات ذی‌شعور دافا را ارج نهند، آنها زندگی‎‌ خودشان را ارج می‌نهند...» («نتیجۀ قطعی»)

به‌عنوان مریدان دافایی که به‌طور حقیقی تزکیه می‌کنیم، همیشه درنظر خواهیم داشت که حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری را تزکیه می‌کنیم. مادامی‌که قلب‌مان متعهد به تزکیۀ استوار است و تحت تأثیر قرارنگرفته باقی بماند، علی‌رغم محیط دشواری که پیوسته تغییر می‌کند، قادر خواهیم بود خودمان را آبدیده کنیم و این جرأت و قدرت را خواهیم داشت که به هر آنچه روی می‌دهد رسیدگی کنیم.

اعمال و رفتار تزکیه‌کنندگان دافا به‌طور مثبتی محیط را برای تزکیۀ استوار ما و کسب فا توسط بشر شکل داده‌اند. ما نیک‌خواه هستیم و می‌خواهیم که مردم نیز مهربان باشند، اما اگر فردی نخواهد توسط اصول فای جهان متقاعد شود یا نخواهد هدایت مهربانی را دنبال کند، مطلقاً نخواهیم گذاشت که قلبمان آشفته شود. علی‌رغم هر نوع سختی یا درد، صرف‌نظر از هر نوع مداخله و در مواجهه با هر مصیبتی، قلب ما برای محافظت از فا و تزکیۀ استوار حتی برای یک لحظه تغییر نخواهد کرد.

قلب نیک‌خواه و بردبار یک تزکیه‌کننده در دنبال کردن حقیقتی که به آن باور دارد، در مواجهه با هر سختی از تمام موانع در دنیای بشری عبور کرده و صعود می‌کند. این فصل درخشان جدیدی در انتشار دافا در دنیای بشری، تاریخ بشریت و در آیندۀ جهان خواهد نوشت.

همکار مینگهویی
15 ژوئیۀ 1999

منتشر شده در 15 ژوئیه 1999
به‌روزآوری‌شده در 28 ژوئن 2004