(Minghui.org) دافا در همه جا مورد استقبال قرار گرفته است. مردم جهان با روابط تقدیری خشنودند که فا را کسب می‌کنند. آنها پس از رشد و بهبودِ عظیمِ ذهنی و جسمی، سفرشان به سوی یک زندگی جدید را می‌پیمایند. گذر از موانع و پیشرفت در سطوح و قلمروها سریع‌تر از آن است که شخص بتواند تصور کند.

اما مسیرهای تزکیه دشوارند. برای فردی که مملو از حرص و امیال و کارما است، این غیرقابل اجتناب است. برای رسیدن به آن قلمروی به‌طور غیرقابل مقایسه باشکوه، باید دشواری‌ها و موانعی وجود داشته باشد. آنچه ما به‌دنبالش هستیم در این دنیا وجود ندارد. در اینجا ما فقط موجودات بشریِ عاری از خودخواهی و منیت هستیم.

در واقع، یک تزکیه‌کننده هر چیزی را سبک می‌گیرد. آنچه مهم‌ترین و به‌طور غیرقابل مقایسه باوقار و باشکوه است، رسیدنِ هرچه زودتر به کمال است. چیزهایی که شخص در زندگیِ روزانه‌اش با آنها مواجه می‌شود، هیچ کدام تصادفی نیستند. محنت‌ها، دست‌اندازها و موانع همگی محیطی برای‌مان فراهم می‌آورند تا به‌طور استوار تزکیه کنیم.

از روزی که استاد اشاعه فا را آغاز کردند، طوفان‌ها و مداخلاتی در طول مسیر وجود داشته‌اند. آنها برای این هستند که تقوای عظیم دافا را بنیان نهند. ما در روند اصلاح فا، فا را کسب کرده‌ایم که ناگزیر با رویدادهای شوکه‌کننده و متلاطم همراه بوده است. ما همه اینها را به‌عنوان محیط‌مان برای تزکیه استوار و به‌عنوان پیش‌نیازها برای جمع کردن تقوای عظیم و صعود به قلمروهای بالاتر درنظر می‌گیریم.

همکار مینگهویی
21 ژوئیه 1999

تاریخ انتشار: 21 ژوئیه 1999
تاریخ به‌روزرسانی: 21 سپتامبر 2003