آموزش فا در کنفرانس فای ایالات متحده‌‏ی غربی

(۲۱ اکتبر ۲۰۰۰ در سان‌‏فرانسیسکو)

مدت زیادی گذشته است! ( تشویق)

بسیار خوب، اکنون بیایید تشویق را تمام کنیم و به معلمتان گوش فرا دهید.

وقتی هر موجودی در این کیهان به فای خود، اصول فای خود، یا مقام دستیابی[۱] خود-- در هر سطحی که باشد-- روشن‌‏بین شده است، باید از آزمایشی واقعاً جدی بگذرد. این مشخص می‌‏کند که آیا چیزی که او به آن روشن‌‏بین شده می‌‏تواند در این کیهان پایا باشد، و تقوای عظیم او را بنا می‌‏کند. برای همین است که همه‌‏ی موجودات در تزکیه‌‏شان با این نوع وضعیتی که امروز با آن روبروییم مواجه می‌‏شوند. همان‌‏طور که می‌‏دانید، وقتی شاکیامونی در این دنیا بود، وقتی عیسی در این دنیا بود، و وقتی سایر مذاهب راستین و فای صالح در این دنیا ارائه شدند، هر یک با چیزی شبیه این روبرو شدند و از میان این نوع آزمایش گذشتند. این قانونی از کیهان است. ولی در مورد دافایمان، بگذارید به شما بگویم که هیچ کسی استحقاق آزمودن آن را ندارد. زیرا تمام موجودات-- و این هر موجودی در کیهان را شامل می‌‏شود-- توسط آن خلق شده، ساخته شده و شکل گرفته‌‏اند، هیچ کس لایق این نیست که آن را آزمایش کند. ( تشویق)

پس چرا با این چیزها روبرو می‌‏شویم؟ همان‌‏طور که می‌‏دانید، لی هنگجی این تعهد را در یک شکل بشری عادی انجام می‌‏دهد، با یک بدن انسانی، با استفاده از پایین‌‏ترین شکل زبان در بین موجودات کیهان-- زبان بشری، این ساده‌‏ترین زبان بشری امروز--  و با استفاده از پایین‌‏ترین شکل تزکیه، چی‌‏گونگ. این تمام موجودات سراسر کیهان را در بی‌‏خبری گذاشته است. علت این کار این است که برای ارزیابی و معین کردن جایگاه شین‌‏شینگ هر موجود ذی‌‏شعور در کیهان و تعیین مجدد جایگاه آنان، لازم بود که سطح واقعی شین‌‏شینگ هر فرد آشکار شود. بنابراین اجازه نداشتند وضعیت واقعی را بدانند. هیچ موجودی در کل کیهان وضعیت واقعی را نمی‌‏داند. آنها مرا یک تزکیه‌‏کننده در نظر می‌‏گیرند، و بنابراین به خود جرئت انجام کارهایی را می‌‏دهند که انجام داده‌‏اند. همان‌‏طور که قبلاً به شما گفتم، هیچ موجود ذی‌‏شعوری از فای کیهان خبر نداشت. برای همین است که فکر می‌‏کنند من در حال بنا کردن سیستمی از چیزهایی هستم که به آنها روشن‌‏بین شده‌‏ام-- در حالی که واقعاً درحال انجام اصلاح فا هستم-- فقط با این فرق که به‌‏گونه‌‏ای استثنایی پاک و صالح است، و بینهایت سطح بالا. از نگاه آنها تمامش همین است. به‌‏خاطر همین است که جرئت کرده‌‏اند امروز این فاجعه را برای ما به بار بیاورند. به بیان دیگر، مقام دستیابی‌‏ای بالاتر و فایی به این عظمت، مستلزم آزمایشی این اندازه عظیم است. اما از طرف دیگر، اگر به آن اجازه داده نشده بود که اتفاق بیفتد اتفاق نمی‌‏افتاد. قصدم این بود که از تمام چیزهایی که ترتیب داده‌‏اند استفاده کنم تا نمایش شین‌‏شینگ‌‏شان را در اعمال‌‏شان ببینم. آنها این موضوع را مدت‌‏ها پیش ترتیب دادند. تاریخ بشر دوره‌‏ای است. آنها متوجه نشده‌‏اند که چنین فای عظیمی درحال اشاعه می‌باشد، چیزی که خارق‌‏العاده است. نوع بشر‌ِ آخرین چرخه، به عنوان اجرایی آزمایشی از میان روند مشابهی گذشت، و حتی از بشر امروز هم پیش افتاد. در انتها آلودگی محیطی باعث از شکل افتادن انسان‌‏ها، و عاقبت، از بین رفتن آنها شد. این چیزی است که برای آخرین نوع بشر اتفاق افتاد. چیزی که بار قبل اتفاق افتاد حالا دارد تکرار می‌‏شود، اما این‌‏بار اصلاح فای حقیقی است. به بیان دیگر، این امر مدت‌‏ها پیش نظم و ترتیب داده شد. آنها سیستمی بنا کردند تا از تغییر مسیر و انحراف جلوگیری کنند و مطمئن شوند که در این ماجرای امروز اشتباهی پیش نمی‌‏آید. طبق تفکر آنها، چیزهایی که امروز اتفاق می‌‏افتند و نمایان می‌‏شوند همگی توسط آنها نظم و ترتیب داده شده‌‏اند. هیچ چیز در این روند اتفاقی نبوده است، اگرچه چیزها در میان مردم عادی اتفاقی به نظر می‌‏رسند و در میان مردم عادی به شکلی کاملاً بشری متجلی می‌‏شوند. اما اینها واقعاً توسط آنها نظم و ترتیب داده شده‌‏اند. به قول آنها، برای اینکه نظم و ترتیب‌‏هایی به عمل آورد که در مورد هیچ موجود ذی‌‏شعوری در کل زمین خطایی پیش نیاید، یک خدا هم زیاد است. خدایان بیشمار، خدایانی بسیار زیاد، در حال مشاهده‌‏ی این امر هستند. چگونه می‌‏شود اتفاق ناخواسته‌‏ای وجود داشته باشد؟ ممکن نبود که چیزی در روند، اشتباه از کار درآید. اما این، همان‌‏طور که پیش‌‏تر عنوان کردم، فقط نظم و ترتیبی توسط خدایان کیهان کهن است. آنها جرئت نمی‌‏کنند تمام این امور را خراب کنند، چون آنها نیز مشکلاتی را که کیهان با آن مواجه خواهد شد می‌‏بینند و می‌‏دانند که من در حال انجام این تعهد هستم. اما آنها نیز نمی‌‏دانند که چه کسی هستم. بنابراین آنچه را که می‌‏خواستند انجام دهند نظم و ترتیب دادند. آیا متوجه می‌‏شوید؟ ( تشویق) قصد ظاهری‌‏شان این بود که به فای ما اجازه دهند که تقوای عظیم خود را بنا کند، و کاری کنند که فا برای تقوای عظیمش واقعاً مورد احترام موجودات سراسر کل کیهان واقع شود. در ظاهر، این قصدشان از نظم و ترتیب دادن تمام اینها بود. اما این در عوض مانعی برای اصلاح فا شده است. می‌‏دانستم که آنها قطعاً آن را به این صورت انجام می‌‏دهند، بنابراین از فرصت استفاده کردم تا شین‌‏شینگ‌‏شان را در هر چیزی که نظم و ترتیب داده‌‏اند بررسی کنم و بر طبق آن مجدداً جایگاه‌‏شان را تعیین کنم. در جریان تزکیه‌‏تان، هر یک از شما باید به طور صحیح رابطه‌‏ی بین تزکیه‌‏ی شخصی‌‏تان و اصلاح فا را درک کنید. چگونه باید به محنت‌‏ها و آزمون‌‏هایی که تجربه می‌‏کنید نگاه کنید؟ می‌‏توانم به شما بگویم که اگر شخصی آن اندازه کارما نداشته باشد، مطلقاً محنت‌‏هایی به آن شدت نخواهد داشت. باید با فکری روشن تزکیه‌‏ی شخصی را از شکنجه و آزار فا توسط شیطان تشخیص دهید. تمام نظم و ترتیب‌‏هایی که با دافا مداخله کرده‌‏اند، که سعی کرده‌‏اند تا به زور چیزی را بر من یا فا تحمیل کنند، مطلقاً غیر قابل قبول هستند. بنابراین مجبورند مسئولیت هر چیزی را که انجام داده‌‏اند متقبل شوند. این چه تفاوتی با شکنجه و آزار عیسی و آسیب به مریدان شاکیامونی در روزگار آنها دارد؟ مجبور هستند که مسئولیت تمام این چیزها را متقبل شوند— باید مسئولیت تمام این چیزها را متقبل شوند. چیزی هست که قبلاً به شما گفته‌‏ام. گفتم: یک بودا چیست؟ "تاتاگاتا" چیزی است که انسان‌‏ها به فردی می‌‏گویند که با حقیقت و با قدرت انجام آنچه که خواهان آن است می‌‏آید، حال آن که بودایان واقعی محافظان کیهان هستند و مسئول تمام عناصر صالح در کیهان‌‏اند. با این حال، در این امر، آنها همچنین جایگاه شین‌‏شینگ خودبعد از انحرافشان از فا را به طور کامل نشان داده‌‏اند و سمت ناخالص خود را به طور کامل آشکار کرده‌‏اند. این به بسیاری از چیزهایی که نباید در وضعیت‌‏های معینی اتفاق می‌‏افتادند و به همه نوعی از مداخله انجامیده است؛ کاملاً مشابه نمایش شین‌‏شینگ شاگردان ما در حال حاضر در طی تزکیه‌‏ی شخصی‌‏شان است. تمام موجودات ذی‌‏شعور در کیهان در میان اصلاح فا هستند، و تمام تجلی‌‏ها ممکن است در این مکان بشری ظاهر شوند چراکه در این مکان بشری در حال انجام این هستم. می‌‏توانم به شما بگویم که رنج‌‏ها و محنت‌‏هایی که مریدان دافای ما متحمل شده‌‏اند فقط تزکیه‌‏ی شخصی آنها را مورد هدف قرار نداده است-- عواملی نیز در ارتباط با این وجود دارند که موجودات سطح بالا، با استفاده از این امر که شاگردان کارما دارند، با استفاده از "رشد دادن آنها" به عنوان یک بهانه، و با استفاده از موجودات منحط در سطوح پایین برای به اجرا درآوردن شکنجه و آزار، دافا را آزمایش می‌‏کنند. در واقع، تمام اینها به اصلاح فا صدمه زده است. شما فقط در حال تحمل محنت‌‏های ایجاد شده توسط انسان‌‏ها نبوده‌‏اید. از آنجا که بخش‌‏هایی از شما به طور کامل تزکیه شده‌‏اند، خدایانی بزرگ هستید، و خدایان در سطوح بسیار بسیار بالا در حال آزمایش کردن شما بوده‌‏اند. این دلیل آن است که چرا آنچه امروز اتفاق می‌‏افتد بی‌‏سابقه است-- محنتی نظیر این هیچ‌‏گاه در تاریخ روی نداده است. این درک آن از نظرگاه یک تزکیه‌‏کننده است. اما از زاویه‌‏ای دیگر، می‌‏گویم که هیچ کسی لایق این نیست که دافا را آزمایش کند. اما این کار را کرده‌‏اند، بنابراین مرتکب گناه شده‌‏اند، و مجبور خواهند بود که مسئولیت هر کاری را که انجام داده‌‏اند متقبل شوند. فقط شرحی کلی از این وضعیت به شما ارائه کرده‌‏ام. همان‌‏طور که گفتم، فقط می‌‏خواستم از اعمالشان استفاده کنم تا شین‌‏شینگ‌‏شان را به طور واضح ببینم، مکان‌‏هایشان را نظم و ترتیب دهم، و همچنین مریدان را مورد بررسی قرار داده و آنها را قادر سازم که به کمال برسند. آنها همچنین در حال استفاده از شیطانی‌‏ترین موجودات هستند تا تمام این را به شیوه‌‏ای مخرب به انجام برسانند.

آنطور که استاد آن را می‌‏بیند، این تعهد با محنت‌‏های عظیمی روبرو شده است زیرا شما طی دوره‌‏ی اصلاح فا همراه فا وجود دارید. هرگز قبلاً در هیچ دوره‌‏ی تاریخی افراد با چنین محنت‌‏های عظیمی روبرو نشده‌‏اند، و افرادی که در آینده تزکیه می‌‏کنند نیز روبرو نخواهند شد-- البته آن افراد شما نخواهید بود، بلکه انسان‌‏های آینده-- چراکه آنها فقط درگیر تزکیه‌‏ی شخصی خواهند بود. اما شما با فا در پیوند هستید.

طی سال گذشته، به دلایل گوناگون سکوت اختیار کردم. وقتی با شما صحبت نمی‌‏کردم، دیدم که شاگردان واقعاً به خوبی در حال عمل کردن هستند. این بیان می‌‏کند که وقتی من حضور ندارم شما می‌‏توانید به خوبی عمل کنید. این تحسین‌‏برانگیز است! نه تنها خود را به عنوان تزکیه‌‏کننده اداره کرده‌‏اید، بلکه به طور محکم از دافا حفاظت کرده‌‏اید-- واقعاً باعظمت هستید! علت آن این است که شما به فا پایبند بوده‌‏اید، و اینکه خود را تزکیه‌‏کننده در نظر گرفته‌‏اید. این چیزی است که افراد عادی نمی‌‏توانند انجام دهند-- افراد عادی مطلقاً نمی‌‏توانستند انجامش دهند. چیزی است که هیچ‌‏گاه در تاریخ بشر دیده نشده است. بیهوده است که نیروهای پلیدی که می‌‏خواهند به ما صدمه بزنند برای نابود کردن ما تلاش کنند-- هیچ چیزی شبیه این در تاریخ اتفاق نیفتاده است، و انسان‌‏ها نیز توانایی این کار را ندارند. مهم نیست چه کسی دافا را شکنجه و آزار کند، این موضوعی است از جنگیدن انسان‌‏ها با خدایان، و نتیجه‌‏ی نهایی مشخص است. البته، از طریق این مجموعه از رویدادها شاگردانمان درک شفاف‌‏تری به دست آورده‌‏اند؛ وقتی محنت‌‏ها تازه شروع شده بودند تفاوت عظیمی وجود داشت. برخی شوکه شدند. برخی به فکر فرو رفته بودند، "لی هنگجی چه نوع فردی است"؟ برخی فکر می‌‏کردند، "آیا این فا درست و صالح است"؟ آزمایشی جامع تمام وابستگی‌‏های بشری را هدف قرار داده است. مهم نیست وقتی به دافا آمدید به چه وابستگی‌‏هایی چسبیده بودید، آن وابستگی‌‏ها باید آزمایش می‌‏شدند. برخی افراد اندیشیدند که این یا آن جنبه از دافا خوب است، اما آزمایش امروز بی‌‏رحمانه است، چراکه هیچ وابستگی بشری نمی‌‏تواند به آسمان برده شود.

می‌‏توانم به شما بگویم که در طول تاریخ هیچ‌‏گاه هیچ انسانی نبوده است که در تزکیه موفق شده باشد-- صرفنظر از روش تزکیه. علت آن این است که روح نخستین کمکی فرد وارد سه قلمرو نمی‌‏شود، بلکه بدن فرد را در سطحی ریزکیهانی در ورای سه قلمرو کنترل می‌‏کند. صرفاً غیرممکن است که فردی برگردد، قبلاً هرگز در تاریخ این اتفاق نیفتاده است. اما چون شما در میان اصلاح فای امروز با این روبرو شده‌‏اید-- نه به خاطر آنکه چنین رابطه‌‏ی تقدیری عظیمی را دارید، و همچنین نه به خاطر آنکه این تصادفی است-- شما واقعاً می‌‏توانید از طریق تزکیه برگردید! ( تشویق)

مهم نیست یک خدا از چه سطحی می‌‏آید، یکبار که وارد سه قلمرو شود هرگز نمی‌‏تواند برگردد. این مطلق است. این همچنین چیزی است که هرگز هیچ کسی جرئت نکرده است آن را فاش کند، چون منجر می‌‏شد که نوع بشر به سرعت به سمت نابودی برود: اگر مردم حقیقت موضوع را می‌‏دانستند، موجودات بی‌‏امید از هیچ شرارتی فروگذار نمی‌‏کردند. اما دافای ما [به افراد] اجازه داده است [که برگردند]، ما قادریم این را به انجام برسانیم، و آن این نقش را ایفا کرده است. برای همین است که حقیقت آن را برای همه‌‏ی شما آشکار کرده‌‏ام. ( تشویق)

شاگردان ما واقعاً تحسین‌‏برانگیزند. مدتی قبل، همگی چیزهای بسیاری انجام دادید که قرار بود برای اصلاح فا انجام دهید. در این مدت اخیر، بسیاری از شما در حال انجام مقدار بسیار زیادی کار برای روشنگری حقیقت برای مردم دنیا بوده‌‏اید. به عنوان یک مرید دافا، [به عنوان] یک ذره از این فای بزرگ کیهان، باید آن را انجام دهید. وقتی افراد به فا صدمه می‌‏زنند... البته، هیچ کس نمی‌‏تواند به فا صدمه بزند-- چگونه فای کیهان می‌‏تواند توسط موجودات بشری صدمه ببیند؟ هیچ کس نمی‌‏تواند به آن صدمه بزند... اما وقتی فردی می‌‏آید تا فا را مورد شکنجه و آزار قرار دهد، شما، یک مرید، یک ذره از دافا، چه کاری باید انجام دهید؟ آیا نباید بگذارید حقیقت شناخته شود و مردم را از واقعیت‌‏ها آگاه کنید؟ این نگاه به این موضوع از زاویه‌‏ی شما است. شما ذره‌‏ای از دافا هستید، بنابراین باید این نقش را ایفا کنید.

طور دیگری که به آن نگاه کنیم، می‌‏توانم به شما بگویم که تمام خدایان در کیهان-- خواه آنهایی باشند که اصلاح شده‌‏اند یا آنهایی که اصلاح نشده‌‏اند-- می‌‏گویند، در خصوص هر چیزی که امروز در حال انجام آن هستید، ما بی‌‏اندازه بخشنده و نیک‌‏خواه هستیم. ( تشویق) آیا می‌‏دانستید: طی زمانی که شیطان در دسته‌‏های بی‌‏شمار آمد، تعداد بسیار زیادی از افراد توسط جعلیات کینه‌‏توزانه و دروغ‌‏های فریب‌‏آمیز، فریب داده شدند، و نسبت به دافا و مریدان من کینه و دشمنی داشتند؛ آن افراد محکوم بودند که در آینده حذف شوند، اما با این وجود، با ارائه‌‏ی حقیقت، به آنها اجازه داده‌‏ایم که واقعیت‌‏ها را بدانند و از نظرات و از افکار شوم سابق خود رهایی یابند، و بسیار ممکن است که بتوانند نجات یابند. ( تشویق) روشنگری حقیقت ما برای دنیا هیچ نوعی از کشمکش سیاسی نیست، و انجام کارهایی برای بیان برخی موضوعات نیز نمی‌‏باشد. به شما می‌‏گویم که این رحمت شماست، و شما واقعاً در حال نجات مردم آینده هستید! ( تشویق) اگر افکار آن افراد برنگردد، درباره‌‏اش فکر کنید، کار آنها تمام است. فکر می‌‏کنم شما باید، به عنوان یک شاگرد، یک تزکیه‌‏کننده، این کارها را از دیدگاه رحمت نیز انجام دهید. مردم را از حقیقت باخبر کنید، به آنها درباره‌‏ی آن بگویید-- این نیز رهایی بخشیدن به مردم است.

همچنین مایلم از این فرصت استفاده کنم تا واقعاً از سطوح مختلف دولت در ایالات متحده و کانادا برای گرامی‌‏داشت‌‏هایی که به ما و به من بخشیده‌‏اند سپاسگزاری کنم. ( تشویق) در این شرایط به‌‏خصوص، نمی‌‏توانم از آنها به صورت انفرادی تشکر کنم، اما برایشان آینده‌‏ای شگرف خواهم آورد. ( تشویق) در ظاهر امر، ما جویای حمایت برای دافا از سوی مردم دنیا هستیم. این تفکرِ سمت بشری دنیوی است، که در این مکان بشری متجلی می‌‏شود. اما در آن سمت دیگر برعکس است. هر کسی که از دافا حمایت کند یا از دافا دفاع نماید، برای خود در حال بنا کردن هستی وجودش در آینده است و در حال گذاشتن بنیانی برای به دست آوردن فا در آینده است. ( تشویق)

چیزهای بسیاری برای صحبت هست، اما هم‌‏اکنون نمی‌‏خواهم خیلی صحبت کنم. زمانی را انتخاب می‌‏کنم که بیایم تا رسماً و به طور واضح همه چیز درباره‌‏ی این موضوعات را برای شما شرح دهم. ( تشویق) اما بگذارید این را به شما بگویم: تمام مریدانی که قدم پیش گذاشته‌‏اید، استاد از شما تشکر می‌‏کند! ( تشویق) تحسین‌‏برانگیز است! ( تشویق)

هر یک از ما در حال انجام کارهای اصلاح فا، اشاعه‌‏ی فا، و روشنگری حقیقت برای دافا هستیم. ما درگیر کشمکش‌‏های سیاسی نشده‌‏ایم، خواه رفتن‌مان به میدان تیان‌‏آن‌‏من باشد، رفتن به جونگ‌‏نان‌‏های، و یا روشنگری حقیقت برای مردم در انواع وضعیت‌‏ها. علتش این است که اگر شیطان ما را مورد شکنجه و آزار قرار نداده بود، به هیچ وجه نیازی نداشتیم حقیقت را برای مردم توضیح دهیم. همچنین فکر نمی‌‏کنیم دادخواهی‌‏ها و یا روشنگری حقیقت‌‏مان در حال حاضر، در حال مداخله با کسی باشد. وقتی با مردم غیرمنصفانه رفتار می‌‏شود، باید اجازه‌‏ی صحبت داشته باشند-- این پایه‌‏ای‌‏ترین حق یک انسان است.

البته، از طریق این امر، جایگاه شین‌‏شینگ هر شاگرد را به طور کامل دیده‌‏ایم. شما در شروع این امر از روندی از تفکر جدی گذر کردید، اما هر طور هم که بود، آن اشتباه در نظر گرفته نمی‌‏شود، چراکه به شما این فرصت داده شد که فکر کنید: لی هنگجی چه نوع فردی است؟ آیا این فا صالح است؟ برای آنهایی که توانسته‌‏اید از بشر بودن قدم پیش بگذارید، که توانسته‌‏اید تا امروز پیش بیایید، بگذارید این را به شما بگویم: موفق شدید! ( تشویق طولانی) همان‌‏طور که هم‌‏اکنون می‌‏دانید، در آن زمان نیروهای شیطانی واقعاً سهمناک و در هم کوبنده بودند، مثل این بود که آسمان را گرفته و زمین را پوشاندند-- بسیار زیاد بودند. این چیزها هم‌‏اکنون نابود شده‌‏اند. ( تشویق) فقط انسان‌‏های شرور باقی مانده‌‏اند و هنوز در حال عمل کردن هستند. علاوه بر این، تمام مردم دارای افکار صالح-- و من در حال اشاره به شاگردانمان نیستم-- تمام افراد عادی دارای افکار صالح در حال ایستاندن در برابر آن هستند. زیرا شیطان قبلاً در حال بازداشتن مردم بود، و بعد از اینکه آن شیطان از بین رفت، مردم روشن و متوجه شدند و اکنون درحال ملاحظه و ارزیابی مجدد تمام این مسائل هستند. دروغ‌‏ها و جعلیات یک به یک افشا خواهند شد. ( تشویق)

می‌‏خواستم درباره‌‏ی خیلی چیزها به شما بگویم. و شما هم ممکن است سوال‌‏های بسیاری از من داشته باشید، "آیا انجام آن به این صورت درست است"؟ "آیا انجام آن به آن صورت درست است"؟ می‌‏توانم به شما بگویم که در مجموع همه‌‏ی شما کارها را به درستی انجام داده‌‏اید. در رابطه با آن موضوعات جزئی یا معدود چیزهای به‌‏خصوصی که از آنها اطمینان ندارید، فکر می‌‏کنم که در مسیر خود به سوی کمال قادر خواهید بود که این چیزها را به خوبی اداره کنید. ( تشویق) زیرا در طی بیش از یک سالی که گذشت، آنچه روی داده ثابت کرده است که شما بدون حضور من واقعاً به خوبی عمل کرده‌‏اید-- واقعاً خوب، به نحوی استثنایی خوب! ( تشویق) بعضی مسائل جزئی و مسائلی که در خصوص اشخاص معینی اتفاق افتاد نمی‌‏تواند معرف دافا باشد. آنها نیز نظم و ترتیب داده شده بودند. می‌‏توانید بگویید که اجتناب‌‏ناپذیر بودند. در حقیقت نظم و ترتیب داده شده بودند: در کدام زمان کدام فرد به چه شکل رفتار می‌‏کند، یک فرد در طی چه زمانی چه کاری انجام می‌‏دهد، و این شامل آن افراد در مراکز بازداشت نیز می‌‏شود که تمام مدت کاملاً خوب رفتار کردند اما در انتها تغییر موضع دادند-- مطالعه را متوقف کردند، تمرین را متوقف کردند، و حتی سایر تمرین‌‏کنندگان را تشویق کرده‌‏اند [که به همان نحو عمل کنند]. درباره‌‏اش فکر کنید: آیا می‌‏شود اینها تصادفی باشد؟ احتمالاً هیچ چیز تصادفی نیست، زیرا برای شما، یک تزکیه‌‏کننده، شما در روند تزکیه‌‏تان تمام راه تا پایان آزمایش‌‏هایی بنیادی دارید. به طور مشابه، حتی یکی از مریدان دافای ما که واقعاً در حال تزکیه باشد در میان آزمایش‌‏ها سقوط نکرده است.

فقط همین‌‏قدر می‌‏گویم. وقتی فرصت شود امور را برایتان با تمام جزئیات شرح می‌‏دهم. ( تشویق) خواه آنهایی باشند که جانشان توسط نیروهای شیطانی گرفته شده است، آنهایی که در مراکز بازداشت بوده‌‏اند یا زندانی شده‌‏اند، آنهایی که تحت همه نوعی از شرایط رنج برده یا مجبور به ترک خانه‌‏هایشان شده‌‏اند، یا شاگردانمان در خارج و یا شاگردان در محیط‌‏های دیگر، تمام چیزهایی که شما برای دافا انجام داده‌‏اید تقوای عظیم شما را بنا کرده است. گام آخر را به پایان برسانید. امیدوارم حتی بهتر عمل کنید و واقعاً به کمال برسید! متشکرم! ( تشویق)[۱] مقام دستیابی—این عبارت گاهی به صورت "مقام ثمره" نیز ترجمه شده است.