آموزش فا در کنفرانس فای دریاچه‌‏های بزرگ در آمریکای شمالی

(۹ دسامبر ۲۰۰۰، در "آن آربر")

سخت کار کرده‌‏اید! ( تشویق پرشور)

از دیدن شما خوشحالم. یک سال پیش اینطور نبودید. بعد از گذر از میان چنین آزمایش شدیدی، می‌‏توانم بگویم-- گرچه شاید شما خیلی آن را حس نکنید-- که افراد کاملاً متفاوتی با قبل هستید. همه‌‏ی ما از میان شدیدترین آزمایش، چیزی که هیچ‌‏گاه قبلاً در تاریخ اتفاق نیفتاده است، گذر کرده‌‏ایم، و این آزمایش شریرانه‌‏ای بود. در گذشته، در هر چه که انجام می‌‏دادیم شما فکر می‌‏کردید: "چگونه می‌‏توانم فا را به خوبی مطالعه کنم؟ چگونه باید برای دافا کار انجام دهم؟ چگونه می‌‏توانم خودم را رشد دهم؟ چگونه می‌‏توانم بهتر عمل کنم"؟ همیشه احساس می‌‏کردید که در حال یادگیری دافا هستید به جای اینکه بخشی از دافا هستید. بعد از این سال، می‌‏بینم که شما کاملاً تغییر کرده‌‏اید. دیگر مثل قبل فکر نمی‌‏کنید. هر چیزی هم که برای دافا انجام می‌‏دهید و هر چیزی هم که در حال انجامش هستید، خودتان را در دافا قرار می‌‏دهید به جای اینکه درباره‌‏ی این فکر کنید که "می‌‏خواهم کاری برای دافا انجام دهم" یا "می‌‏خواهم خودم را به این یا آن صورت رشد دهم"، [مشابه] آنطور که قبلاً فکر می‌‏کردید. هر چه هم که انجام می‌‏دهید، فکر نمی‌‏کنید در حال انجام چیزی برای دافا هستید، درباره‌‏ی اینکه چگونه باید برای دافا کارها را انجام دهید، یا "چگونه می‌‏توانم برای این فا چیزها را به خوبی انجام دهم". در عوض، خودتان را در دافا قرار می‌‏دهید. مثل ذره‌‏ای از دافا، [احساس می‌‏کنید که] مهم نیست آن چه باشد، باید صرفاً انجامش دهید. هرچند از این آگاه نیستید و یا به طور شفاف آن را به زبان نمی‌‏آورید، این در واقع طوری است که اعمال شما هم‌‏اکنون هستند. این بزرگترین تغییری است که بعد از این سال در شما می‌‏بینم. به بیان دیگر، هم‌‏اکنون به طور کامل در فا هستید. این مخصوصاً در رفتار شاگردان باسابقه از همه مشهودتر است. قبلاً می‌‏شد گفت که شما یک شاگرد هستید. اخیراً، اغلب از "مریدان" به جای "شاگردان" استفاده می‌‏کنم. واقعاً دستخوش تغییرات عظیمی شده‌‏اید. از آنجا که تزکیه‌‏کننده هستید، استاد به شیوه‌‏ی تشویق‌‏آمیزی که افراد عادی استفاده می‌‏کنند خیلی شما را تحسین نکرده است یا به شما نگفته است که چقدر خوب در حال عمل کردن بوده‌‏اید. علتش این است که شما تزکیه‌‏کننده هستید و باید بدانید که چه کار باید کنید.

چیزهایی که امروز در حال روی دادن هستند مدت‌‏ها قبل در تاریخ نظم و ترتیب داده شدند. در هیچ مرحله‌‏ای هیچ چیز به انحراف نرفته است. البته، این نظم و ترتیب توسط آن موجودات سطح بالا در کیهان کهن انجام شد. علاوه بر این، به طور سیستماتیک توسط موجودات کهن لایه لایه‌‏ی کیهان نظم و ترتیب داده شد. هدف آنها نیز نجات این کیهان بود. آنها فکر می‌‏کنند که هر کاری که در توان‌شان بوده انجام داده‌‏اند تا این چیزها را به خوبی انجام دهند و این موضوع را به کمال برسانند-- که دافا و حتی مریدان دافای امروز را نیز شامل می‌‏شود. این چیزی است که آنها فکر می‌‏کنند. ممکن است به یاد داشته باشید که بار قبل که فا را در سان‌‏فرانسیسکو آموزش دادم چه گفتم-- اینکه هیچ کسی لایق این نیست که فای بزرگ کیهان را آزمایش کند. علتش این است که قلمرو و سطح یک موجود در این کیهان هر قدر هم که بالا باشد، هنوز موجودی درون این کیهان است، و توسط فا خلق شده است. به بیان دیگر، حتی هستی او توسط این فا خلق شده است، بنابراین چگونه می‌‏تواند برگردد و این فا را آزمایش کند؟ با این حال، همان‌‏طور که بارها در سخنرانی‌‏های فای قبلی نیز به شما گفته‌‏ام، موجودات در گذشته نمی‌‏توانستند-- و اجازه نداشتند-- که درباره‌‏ی فای کیهان بدانند. البته، اگر برای مثال آن را به صورت بشری عادی بیان کنیم، چنانچه موجودات ذی‌‏شعور کیهان می‌‏دانستند که در کیهان فا وجود دارد، این موضوع پس از اینکه موجودات ذی‌‏شعور کیهان در طول اعصار از فا منحرف می‌‏شدند مشکلات بسیار بسیار زیادی به بار می‌‏آورد. ممکن بود بعضی موجودات تلاش کنند که این فا را تغییر دهند. از آنجا که توانایی آن را دارند، تقریباً می‌‏توانستند هر کاری انجام دهند. برای همین است که شکلی که فای بزرگ کیهان وجود دارد مجاز نیست توسط موجودات هیچ سطحی فهمیده شود. این در عوض، مشکلی به همراه آورده است. آنها نمی‌‏دانند که فایی در این کیهان وجود دارد. آنها توانایی فای بزرگ کیهان در خصوص اشاعه‌‏ی گسترده در این کیهان را روشن شدن من به این فا در نظر می‌‏گیرند. و واقعاً تمام آنچه را که در توان داشته‌‏اند برای موفقیت این امر و برای کمک به من در به کمال رساندن تمام این چیزها به انجام رسانده‌‏اند. اما این مشکل دیگری را به همراه می‌‏آورد. چه مشکلی؟ تمام موجودات در کیهان از این فا منحرف شده‌‏اند. به بیان دیگر، قلمرو و خلوص آنها، وقتی با استاندارد فای بزرگ اولیه‌‏ی کیهان سنجیده شود، دیگر کافی نیست. بنابراین تمام نظم و ترتیب‌‏ها و یاری‌‏شان در این موضوع، بزرگ‌‏ترین مانع برای اجرای این تعهد توسط من شده است. علتش این است که هر قدر هم که خوب عمل کنند، آن از قلمروشان فراتر نمی‌‏رود. اگر چیزها بر طبق هر چیزی که آنها نظم و ترتیب دادند انجام می‌‏شدند، درباره‌‏اش فکر کنید: آیا مثل این نمی‌‏بود که هیچ کاری انجام نشده است، حتی بعد از اینکه این امر کامل می‌‏شد؟ به همین خاطر است که تمام این چیزهایی که نظم و ترتیب داده و انجام داده‌‏اند نمی‌‏تواند پذیرفته شود و یا معتبر شمرده شود.

سپس، این یک مشکل جدی را به وجود آورد: نه تنها تمام این چیزهایی که آنها نظم و ترتیب داده‌‏اند نتوانستند نقش مثبتی در اصلاح فا ایفا کنند، بلکه یک مانع جدی نیز شدند. این ماجرای شیطانی امروز در اجتماع بشری عادی نیز بخشی از چیزی است که توسط موجودات سطح بالا نظم و ترتیب داده شد. این، در عین حال، بزرگ‌‏ترین نمایشِ این است که شین‌‏شینگ آنها الزامات فا را برآورده نمی‌‏سازد، و آن به طور کامل استانداردهای شرکت‌‏کنندگان سطوح مختلف برای شین‌‏شینگ و موجودات را نشان داده است. این در عین حال، شرایط مطلوبی را برای اصلاح فا به همراه می‌‏آورد. چه شرایطی؟ اگر طی اصلاح فا هیچ یک از موجودات ماهیت خود را نشان نمی‌‏دادند، تعیین جایگاه آنها بر طبق سطوح مختلف شین‌‏شینگ‌‏شان مشکل می‌‏بود. یعنی، اصلاح فا را بسیار مشکل می‌‏کرد. آنگاه، به بیان دیگر، تمام چیزهایی که آنها برای آزمایش کردن دافا انجام داده‌‏اند نمایش و عملکردی شده است که در آن، جایگاه شین‌‏شینگ‌‏شان به طور کامل به نمایش درآمده و مشاهده می‌‏شود. در عین حال، اتفاقاً شاگردان نیز عناصر بدی دارند که در طول جریان طولانی هستی‌‏شان جمع شده است، و همچنین کارمایی که در قلمروهای پایین تولید شده است. تمام اینها لازم بود که از بین بروند، و بنابراین این منجر به این آزمایش خشن برای شاگردان در این ماجرا شده است، و منجر به اینکه آنها از افراد پلید استفاده کنند که دروغ‌‏هایی علیه من بسازند تا عزم شاگردان در دافا را مورد آزمایش قرار دهند. وضعیت این است.

همان‌‏طور که کمی قبل ذکر کردم، نمی‌‏توانم هیچ یک از اینها را تصدیق کنم. بنابراین لازم است که آنها را از بین ببرم، شامل این ماجرای شیطانی را. در آغاز آنها می‌‏خواستند که با ما به صورتی که در گذشته با مذاهب رفتار شد رفتار کنند. عقاید و تصورات منحرفشان باعث شده است که فکر کنند شکنجه و آزار خدایان در تاریخ، کاری برحق بوده است. وقایعی نظیر به صلیب کشیده شدن عیسی روالی برای موجودات سطح بالایی شده است که برای نجات مردم به پایین می‌‏آیند. چگونه این می‌‏تواند قابل قبول باشد؟ این خودش منحط است! یک خدا به پایین می‌‏آید تا مردم را نجات دهد، اما انسان‌‏ها او را به صلیب می‌‏کشند-- مردم چه گناه عظیمی مرتکب شده‌‏اند! هنوز هم امروز برای آن در حال پرداخت هستند. اما این صرفاً توسط انسان‌‏ها انجام نشد. به علت انحطاط موجودات سطوح بالاتر بود. آنها جرئت نمی‌‏کنند در تمام این موضوعات هیچ خطایی را در سمت خود بپذیرند. علت آن این است که همه چیز در حال منحرف شدن است-- آن‌‏قدر منحرف که از فا انحراف یافته‌‏اند و به تدریج چیزی شده‌‏اند که اکنون هستند. هیچ موجودی در هیچ سطحی هرگز جرئت دست زدن به آنها را نداشته است. همه چیز توسط عناصر در هم پیچیده شده‌‏ای معین می‌‏شود که بینهایت پیچیده و بغرنج شده‌‏اند. تمام این چیزهای ناخالص باید از بین بروند-- به طور کامل از بین بروند!

با اینکه این ماجرای شیطانی در اجتماع بشری عادی متجلی می‌‏شود و به نظر می‌‏رسد که موجودات بشری شرور این محنت شدید را برای مریدان دافای من به وجود آورده‌‏اند، اما در واقع به خاطر شرکت کردن موجودات منحرف از سطوح گوناگون پدید آمده است-- به آن موجودات منحط اشاره می‌‏کنم. موجوداتی که شرکت نکرده‌‏اند اکثریت را شامل می‌‏شوند. اما آنها نیز دیگر خالص نیستند، و جایگاه همه‌‏ی آنها در طی اصلاح فا مجدداً در حال تعیین است. مسئله‌‏ی بسیار جدی دیگری وجود دارد. از همان هنگامی که این تعهد را شروع کردم به آنها گفتم که هیچ موجودی نمی‌‏تواند مردم امروز را نجات دهد، هیچ فایی نمی‌‏تواند موجودات امروز را نجات دهد، و هیچ کسی نمی‌‏تواند مردم امروز را تغییر دهد. منظورم از این چه بود؟ به شما می‌‏گویم. مردم امروز نمی‌‏توانند متوجه تفکر منحرف خود شوند زیرا دقیقاًً خود سرشت مردم تغییر کرده است. هر راه تزکیه‌‏ای هم اتخاذ شود، فقط می‌‏توانید آنچه را که آنها می‌‏توانند از آن آگاه باشند تغییر دهید، اما آنچه که در خود سرشت آنها منحرف شده است را نمی‌‏‌‏توانید. برای همین است که بعد از این یک سال و چندی، مهم نیست از چه شیوه‌‏هایی استفاده کردند و چقدر بی‌‏رحم بودند، نتوانستند موضوعات بنیادی شاگردان را تغییر دهند و در پایان به هدف خود دست نیافتند. به منظور اینکه کاری کنند که شاگردان به استانداردها برسند-- به الزامات آنها برسند-- از آن موجودات شیطانی استفاده کردند تا به طور وحشیانه‌‏ای شاگردان را مورد ضرب و شتم قرار دهند. وقتی شریرانه‌‏‌‏ترین روش‌‏ها را پیاده کردند و هنوز نتوانستند به هدف خود برسند، سردرگم و خشمگین شدند، و حتی شریرانه‌‏تر به ضدیت با شاگردان ما پرداختند. در انتها، با اینکه نتوانستند به هدف خود برسند، گفتند که بهترین تلاش خود را انجام داده‌‏اند. چقدر شیطانی! با این حال لایه لایه‌‏ی موجودات در کیهان عظیم قادر نیستند که پلیدی تمام این شرارت‌‏هایی که در حال وقوع است را دریابند. علتش این است که تمام موجودات در حال منحرف شدن بوده‌‏اند.

اینکه آنها به هدف خود نرسیدند به این معنی نیست که شاگردان ما دیگر نمی‌‏توانند موفق شوند. هر چیزی در طی اصلاح فا می‌‏تواند به استاندارد رسانده شود. مدت‌‏ها قبل به آنها گفتم که این کار را انجام ندهید. برای هر موجودی، چه رسد به موجودات بشری، هر قدر هم که یک موجود رفیع باشد، تا زمانی که او موجودی درون کیهان باشد، می‌‏توانم در طی اصلاح فا او را اصلاح کنم، از سرشت بنیادی‌‏اش، از سرچشمه‌‏ی هستی‌‏اش، و از تمام عناصری که وجود او را شکل می‌‏دهند، ناخالصی‌‏ها را از بین ببرم و آن چیزها را برگردانم. به آنها گفتم که این کار را انجام ندهید. گوش نکردند، با اینکه فا را به آنها آموزش دادم، زیرا آنها تمام حقیقت را باور نداشتند. از آنجا که این کار را انجام داده‌‏اند، این گناه آنهاست. حتی حالا هم، هنوز به این طریق فکر می‌‏کنند: "ما هر کاری که در توانمان بود برای کمک به شما انجام داده‌‏ایم. از آنجا که این یک چنین فای عظیمی است و درگیر امنیت کیهان آینده می‌‏شود، قابل قبول نیست که مریدان شما به استانداردها نرسند. این عملی نیست که فایی این اندازه عظیم از میان چنین آزمایش عظیمی نگذرد". این چیزی است که دارند فکر می‌‏کنند. بنابراین آنها نابود کردن همه چیز را به برآورده نشدن استانداردهای ضروری ترجیح می‌‏دهند. به همین دلیل است که این آزمایشی که مریدان دافا با آن مواجه‌‏اند هرگز در تاریخ دیده نشده است. همان‌‏طور که می‌‏دانید، در چه زمانی در تاریخ تاکنون این دستگاه‌‏های رسانه‌‏ی جمعی مدرن وجود داشته است؟ همه جا هستند. آیا این وسایل مدرن حمل و نقل هیچ‌‏گاه وجود داشته‌‏اند؟ آنها محدوده‌‏ی دنیا را به یک چیز کاملاً کوچک تقلیل داده‌‏اند. بنابراین این یک شکنجه و آزار بی‌‏سابقه، شدیدترین شکنجه و آزار در تاریخ بوده است. اما در مواجهه با شیطان، هر چیز انجام شده توسط شاگردان، برای اصلاح فا و برای استاد بهترین است، زیرا شما واقعاً نسبت به این ماجرای شیطانی مقاومت نشان داده‌‏اید. از این گذشته، آنها تماماً با استفاده از منحط‌‏ترین موجودات در کیهان در حال انجام تمام این کارها بوده‌‏اند. تمام موجودات در کیهان در حال تعیین مجدد جایگاه خود هستند. انسان‌‏ها لایق این نیستند که این فا را آزمایش کنند، و خدایان نیز همین‌‏طور. هر کسی که به آن دست بزند مرتکب گناه می‌‏شود. آنها نیز تمام این را دیده‌‏اند.

آنگاه آیا این درست است که اگر تمام این نظم و ترتیب‌‏های آنان پذیرفته نیست آن شاگردانی که خوب عمل نکرده‌‏اند نیز باید در راه کمال باشند؟ خیر، درست نیست. اگر این اتفاق نیفتاده بود، می‌‏توانستم به تمام موجودات راه حل‌‏های نیک‌‏خواهانه بدهم و تمام آنها را قادر سازم که به استاندارد کمال برسند. اما این محنتی که پرداخته‌‏ی شیطان است به وقوع پیوسته است. بیشتر شاگردان، به روش‌‏های گوناگون، برای اعتباربخشی به دافا، روشنگری حقیقت، و نجات مردم دنیا قدم پیش گذاشته‌‏اند. برخی از آنان بازداشت شده، مورد ضرب و شتم قرار گرفته، و یا بر اثر شکنجه و آزار جان خود را از دست داده‌‏اند؛ حتی استاد نیز به شکل کینه‌‏توزانه‌‏ای مورد حمله‌‏ی دروغ‌‏ها قرار می‌‏گیرد. در مواجهه با زندگی و مرگ، شاگردان جرئت داشته‌‏اند که قدم پیش بگذارند-- در حالی که هر چیز ممکنی را از دست می‌‏دهند قدم پیش گذارند-- و هر چیزی را که باعظمت است، آنچه را که یک مرید دافا باید انجام دهد را انجام دهند. از سوی دیگر، آنهایی که قدم پیش نگذاشته، خود را پنهان کرده، و در درک خود طرف موجودات شیطانی را گرفته‌‏اند-- آنها چگونه هنوز می‌‏توانند مرید دافا باشند؟ آیا آنهایی که عقایدشان طرف شیطانی را گرفته است که دافا را مورد شکنجه و آزار قرار می‌‏دهد و اینکه در حال انجام کارهای بد می‌‏باشند هنوز مریدان دافا هستند؟ آیا مثل دیگران تقوای عظیم لازم برای کمال را دارند؟ از این گذشته، خدایان مثل انسان‌‏ها نیستند. برای مثال، برخی شاگردان بازداشت و زندانی شدند. زمانی که نمی‌‏توانستند شکنجه‌‏ی شدید را تحمل کنند، ندامت‌‏نامه‌‏هایی نوشتند. اما در ذهن‌‏شان فکر می‌‏کردند: "این برای گول زدن شماست. بعد از اینکه بیرون بروم هنوز تمرین می‌‏کنم. هنوز به بیرون می‌‏روم تا به فا اعتبار ببخشم و هنوز به تیان‌‏آن‌‏من می‌‏روم". اما این قابل قبول نیست. علت آن این است که این نوع عقیده چیزی است که بعد از اینکه انسان‌‏ها منحط شده‌‏اند در دنیای بشری توسعه پیدا کرده است. اما خدایان اینطور نیستند. افکاری مثل این ندارند. یکبار که تصمیم به مسیر معینی گرفته باشند قطعاً بر آن می‌‏مانند.

توضیح خیلی از چیزها با زبان بشری سخت است. درست مثل چیزی که خیلی از شاگردان از من می‌‏پرسند: "معلم، چرا این زودتر به پایان نمی‌‏رسد"؟ خیلی‌‏ها در میان رنج اینطور فکر می‌‏کنند: "زودتر به کمال برسیم؛ کاری کنیم که این زودتر تمام شود". در واقع، اینها همگی وابستگی هستند. همان‌‏طور که اکنون گفتم، آنها قادر بودند به هدف آزمودن شاگردان به این طریق برسند زیرا شاگردان نیاز دارند که خود را رشد دهند و قسمت آخر کارمای خود را از بین ببرند. چگونه می‌‏تواند مجاز باشد که در طی جریان پیشرفت یک موجود به سوی سطح و ظاهر و رفته رفته یک خدا شدن، فداکاری‌‏های خود را انجام ندهد، به رشد خود ادامه ندهد، و تقوای عظیم خود را بنا نکند؟ در تمام اینها، از سوی دیگر در حال استفاده از نمایش شین‌‏شینگ آن موجودات هستم تا به شاگردان اجازه دهم که هم‌‏زمان تقوای عظیم خود را بنا کنند. در حقیقت، هر طور هم که باشد... مهم نیست یک موجود در اجتماع بشری عادی چه اندازه متحمل رنج شود، بگذارید به شما بگویم که آن با مقام دستیابی او بعد از رسیدن به کمال قابل مقایسه نیست. واقعاً غیر قابل مقایسه است! همه درباره‌‏اش فکر کنید: در گذشته، یک شخص مجبور بود از میان یک دوره‌‏ی زندگی از تزکیه یا حتی چندین دوره‌‏ی زندگی بگذرد، اما امروز در حال به کمال رساندن افراد در مدت فقط چند سال هستیم. روند‌ِ تحمل کردن فقط لحظه‌‏ای کوتاه است، و بعلاوه، زمان سریع‌‏تر شده است. در آینده وقتی به عقب نگاه کنید-- یعنی، چنانچه بتوانید به کمال برسید-- درمی‌‏یابید که این هیچ چیز نبوده است و فقط مثل یک رویا است.

اما هر چیزی که شاگردان ما طی این روند انجام داده‌‏اند واقعاً ستودنی است. خارق‌‏العاده‌‏ترین چیز درباره‌‏ی شما این است که قادرید که با اصلاح فا همگام باشید. همان‌‏طور که لحظه‌‏ای پیش گفتم، این نمایش شرارت در اجتماع بشری عادی توسط منحط‌‏ترین موجودات در کیهان به اجرا درآمده است، موجوداتی که در اجتماع بشری عادی قرار داده شده‌‏اند. آنها اجازه یافتند که به درون سه قلمرو رخنه کنند به این منظور که مورد استفاده قرار بگیرند. آن موجودات سطح بالا شخصاً این کارهای بدی که انسان‌‏های عادی انجام می‌‏دهند را انجام نمی‌‏دهند. از موجودات شیطانی و انسان‌‏های پلید‌ِ این پایین استفاده می‌‏کنند تا آن کارها را انجام دهند. بنابراین تمامی این بینهایت شیطانی است.

برخی از شاگردانمان در خارج از چین برایشان سوال است: "ما که در خارج هستیم به اندازه‌‏ی شاگردان در چین زجر نمی‌‏کشیم. آیا این بدین معنی است که وقتی به کمال می‌‏رسیم به خوبی شاگردان در چین نخواهیم بود"؟ اینطور نیست. علتش این است که شاگردان داخل و خارج از چین یک بدن هستند. وقتی این امر روی می‌‏دهد، باید برخی افراد باشند که این کار را انجام دهند و برخی باشند که آن کار را انجام دهند. از آنجا که این آزمایشی است که فا را هدف قرار داده است، مهم نیست کجا هستید یا درحال انجام چه کاری هستید، شما در حال رشد دادن خودتان در میان چیزهایی هستید که قرار است انجام دهید. در پشت کارهایی که هر کسی انجام می‌‏دهد دلیلی وجود دارد. تفاوتی از نظر قلمروی کمال و پیشرفت به سوی کمال وجود ندارد-- هرجا که قرار است به کمال برسید، حتماً به همان‌‏جا خواهید رفت. یک مورد از آن این است. نمایش شرارت در سرزمین اصلی چین بسیار بدخواهانه است، بدون شاگردان در خارج که حقیقت را آشکار کرده و از شاگردان در چین حمایت کنند-- درباره‌‏اش فکر کنید-- آیا شیطان حتی لگام‌‏گسیخته‌‏تر و بدون بازداری مرتکب کارهای بد نمی‌‏شد؟ آیا این درست نیست؟ به همین دلیل است که هر چیزی که شاگردانمان در اعتباربخشی به فا انجام داده‌‏اند به طور موثری شیطان را افشا کرده و شیطان را بازداشته است، و در عین حال از شاگردان ما در سرزمین‌‏اصلی چین حمایت کرده است. هر چیزی که در حال انجام شدن است-- خواه رفتن‌‏تان به تیان‌‏آن‌‏من باشد، روشنگری حقیقت‌‏تان برای مردم در محیط‌‏های دیگر، یا اشاعه‌‏ی فا و افشای حقیقت درباره‌‏ی شیطان برای مردم خارج از چین-- همگی باعظمت هستند، چون شما یک بدن هستید. البته، بعضی شاگردان به چین و به تیان‌‏آن‌‏من رفتند: شما تحسین‌‏برانگیز هستید، استاد به شما می‌‏گوید که شما تحسین‌‏برانگیز هستید. اما، از زوایه‌‏ای دیگر که صحبت کنیم، استاد مایل است به شما بگوید که شاگردان خارج باید سعی کنند که به سرزمین‌‏اصلی چین نروند، چون در افشای شیطان به شما نیاز است. خیلی از افراد این را از من می‌‏پرسیدند، و آن را در برگه‌‏های پرسش خود نیز برایم می‌‏نوشتند: "معلم، چرا ما در ایالات متحده فا را کسب می‌‏کنیم؟ چرا ما در خارج از چین فا را کسب می‌‏کنیم"؟ اکنون برایتان روشن است، درست است؟ بدون شما که در اینجا کارها را انجام دهید، آیا این چیزها در طی دوره‌‏ی اصلاح فا ناقص نمی‌‏بود؟ شما صرفاً باید در اینجا در خصوص آنچه که قرار است انجام دهید به خوبی عمل کنید. به همین خاطر است که فا را در خارج از چین کسب کردید. اگر تمام شما به چین برمی‌‏گشتید، چه کسی کارهایی برای اصلاح کردن فا، برای افشای شیطان، و برای کاستن شکنجه و آزار شاگردان در سرزمین‌‏اصلی چین انجام می‌‏داد؟ شاگردان ما تحسین‌‏برانگیز هستند-- واقعاً تحسین‌‏برانگیز هستند! شما بهترین سعی‌‏تان را کرده‌‏اید تا آنچه را که قرار است، انجام دهید. خواه در چین باشید یا در خارج از چین، اینکه چطور عمل می‌‏کنید یکسان است؛ همان تفاوت در اینکه آیا قدم پیش می‌‏گذارید یا نمی‌‏توانید قدم پیش بگذارید وجود دارد، و در اینکه چه اندازه قلب خود را در این موضوع اصلاح فا می‌‏گذارید. فقط اینطور است که محیط‌‏ها متفاوت هستند. در خصوص برخی از شاگردان ما که متحمل رنج عظیمی شده‌‏اند یا حتی جان خود را از دست داده‌‏اند، در زمانی بعدتر درباره‌‏ی اینها به شما می‌‏گویم. وقتی حقیقت آن آشکار شود پی خواهید برد، "اوه، پس اینطور بود". همان‌‏طور که اکنون گفتم-- برای هر چیزی نظم و ترتیبی وجود دارد.

شما در روشنگری حقیقت برای مردم دنیا بسیار خوب عمل کرده‌‏اید. در عین حال، می‌‏توانم به شما بگویم که این باعظمت و نیک‌‏خواهانه نیز هست. به نظر می‌‏رسد که ما در حال دادن فلایری به یک فرد عادی هستیم، و به نظر می‌‏رسد که در حال گفتن این به مردم عادی هستیم که حقیقت چیست. بگذارید به شما بگویم، وقتی این موضوع اصلاح فا به پایان برسد، نوع بشر وارد مرحله‌‏ی بعد خواهد شد، و آن افراد و موجوداتی که در ذهن‌شان می‌‏اندیشند که فای بزرگ کیهان خوب نیست اولین‌‏هایی خواهند بود که حذف می‌‏شوند. علتش این است که مهم نیست برخی موجودات در کیهان چقدر بد باشند، آنها حتی بدتر هستند، چراکه چیزی که آنها با آن مخالف‌‏اند فای کیهان است. بنابراین وقتی حقیقت را روشن می‌‏کنیم، در حال از بین بردن افکار شوم برخی افراد نسبت به دافا هستیم. آیا نجات‌شان نداده‌‏ایم، حداقل وقتی به این موضوع می‌‏رسد؟ از آنجا که در روند روشنگری حقیقت‌‏تان افرادی هستند که فا را کسب می‌‏کنند، نه تنها گناهان آنها از بین برده می‌‏شود، بلکه در عین حال آنها را نجات نیز داده‌‏اید. آیا این نشان نمی‌‏دهد که کاری انجام داده‌‏اید که نیک‌‏خواهانه‌‏تر است، کاری که حتی بهتر است؟ در وضعیت‌‏های بینهایت دشوار و زمانی که شیطانی‌‏ترین موجودات به وحشیانه‌‏ترین شکل رفتار می‌‏کنند، هنوز قادریم که این‌‏قدر بارحمت باشیم-- این عملکرد باعظمت‌‏ترین خدایان است. وقتی در میان بدترین زجر هستیم، هنوز در حال نجات دیگرانیم. ( تشویق) این درگیر کردن خودمان در سیاست نیست-- چه رسد به اینکه درگیر شدن در امور بشری عادی باشد-- زیرا برای ما اشتباه نیست که از شکل‌‏های بشری عادی برای افشای شیطان استفاده کنیم. هیچ کاری که ما انجام می‌‏دهیم برای علاقه‌‏ی شخصی نیست، چه رسد به اینکه برای نوعی سازمان افراد عادی باشد. آن برای اعتبار بخشیدن به دافا است. افشای شیطان برای متوقف کردن شکنجه و آزار دافا و شاگردانمان توسط آن است.

در حقیقت، یک تزکیه‌‏کننده در گذشته به هیچ چیزی که آن افراد عادی فکر می‌‏کردند اصلاً اهمیتی نمی‌‏داد: "خواه فکر کنید که من خوب هستم یا بد، همه‌‏اش افکار افراد عادی است، و برای یک تزکیه‌‏کننده مهم نیست. چه کسی اهمیت می‌‏دهد که شما افراد عادی چگونه هستید؟ چیزی که من تزکیه‌‏اش می‌‏کنم خودم هستم". فرد بعد از به کمال رسیدن می‌‏رفت، و اصلاً اهمیتی نمی‌‏داد که برای افراد عادی چه اتفاقی می‌‏افتد: "وقتی مردم مرتکب گناه شده باشند، باید تاوان آن را بپردازند؛ و وقتی دیگر به حد کافی خوب نباشند، بگذار تاریخ آنها را دور بریزد". در گذشته اینطور بود. رحمتی که مریدان دافای ما امروز به نمایش گذاشته‌‏اند هیچ‌‏گاه قبلاً توسط هیچ موجودی در تزکیه‌‏‌اش حاصل نشده است. یک مرید دافا-- باعظمت‌‏ترین و بارحمت‌‏ترین موجود-- در هر محیطی از اجتماع بشری، ستودنی‌‏ترین و بارحمت‌‏ترین است، و برای موجودات دیگر سودمند است. آیا وقتی حقیقت را روشن می‌‏کنید نباید این‌طور باشید؟ این طوری است که در حال انجام آن هستید. این رحمت یک تزکیه‌‏کننده‌‏ی دافا است-- نه نوعی فعالیت بشری عادی.

مطلب دیگر این است که پیش‌‏تر شنیده‌‏اید که به موجودات فضایی اشاره کردم. برخی گزارشگرانی که متوجه نشدند یا حتی نیت‌‏های سوئی داشتند از آن داستان‌‏هایی ساختند. اهمیتی نمی‌‏دهم که گزارشگران چه ممکن است بگویند-- صرفاً هر چه را که باید انجام دهم انجام می‌‏دهم. مردم در آینده درک خواهند کرد. می‌‏توانم در اینجا به شما بگویم، چون شما مریدان دافا هستید، که آن موجودات فضایی در واقع ساکنان واقعی و صحیح این زمین هستند. موجودات در این موقعیت زمین، صرفنظر از دوره‌‏ی زمانی، همگی مثل آنها بودند. ممکن است شنیده باشید که در کتاب مقدس، یهوه گفت که بشر را به شکل خود آفریده است؛ مردم نژاد زرد نیز شنیده‌‏اند که "نو وا" بشر را [به شکل خودش] خلق کرد. چرا آن را به این صورت انجام دادند؟ این قبلاً هیچ‌‏گاه در تاریخ اتفاق نیفتاده است. چرا آنها انسان‌‏ها را به شکل خدایان خلق کردند؟ می‌‏توانم به شما بگویم که در گذشته، اگر انسان‌‏ها به شکل خدایان خلق می‌‏شدند، بزرگ‌‏ترین اهانت به خدایان می‌‏بود-- بزرگترین بی‌‏حرمتی به خدایان. پس چرا انسان‌‏ها در این دوره به شکل خدایان خلق شدند؟ علتش این بود که دافا قرار بود در این دوره‌‏ی به‌‏خصوص از تاریخ به طور گسترده اشاعه یابد، و موجودات این زمان باید لایق گوش کردن به این دافا می‌‏بودند. مطلقاً ممنوع بود که قرار باشد اینجا دسته‌‏ای حیوان به دافا گوش دهند. این دلیل آن است که چرا خدایان انسان‌‏های امروز را به شکل خود خلق کردند. ( تشویق) با این حال، وقتی موجودات بشری در آغاز خلق شدند، آنها شما نبودید، و بشریت امروز نیز نبودند. اکنون، فقط این پوسته‌ی بشری هنوز مثل چیزی است که قبلاً بود. انسان‌‏ها در آن زمان صرفاً انسان بودند. بنابراین، تمام آن انسان‌‏ها در بْعد لایه‌‏ای از ذرات کوچک‌‏تر هستند—آنچه که مردم به آن، دنیای زیرین می‌‏گویند. به بیان دیگر، آنها در بْعدی هستند که پایین‌‏تر از بْعد لایه‌‏ی بزرگ‌‏ترین ذرات است. در خصوص این پوسته، اگرچه آن هنوز در ظاهر، پوسته‌ی بشری است، در اصل، حقیقت این است که آن دیگر بشر نیست. پوسته‌ی بشری‌‏ای که خدایان به آن اشاره می‌‏کنند پوست بشری‌‏ای نیست که انسان‌‏ها درباره‌‏اش صحبت می‌‏کنند، بلکه آن کل یک بشر که از لایه‌‏ی بزرگ‌‏ترین ذرات ساخته شده است، شامل اندام‌‏های درونی انسان‌‏ها، می‌‏باشد.

انسان‌‏های گذشته به طور مداوم در زمین کمتر شده‌‏اند، چرا که تعداد بیشتر و بیشتری از این پوسته‌‌‏های بشری توسط موجودات سطح بالا اشغال شده است. علتش این است که موجودات سطح بالا دیده‌‏اند که دافا در حال اشاعه یافتن در اینجاست و اینکه این فرصت‌ِ نجات یافتن موجودات است، که بزرگترین تضمینی است که آنها وارد آینده می‌‏شوند. با این وجود، این موضوع نیز توسط آن نیروهای کهن نظم و ترتیب داده شده است. آنها این موجوداتی را که به این دنیا آمده‌‏اند به افرادی تقسیم کرده‌‏اند که فا را به دست خواهند آورد و افرادی که برای دافا محنت ایجاد خواهند کرد. آنها فکر کردند که آنهایی که محنت ایجاد می‌‏کنند نیز در آینده به کمال خواهند رسید، چون اگر آنها محنت‌‏هایی به وجود نمی‌‏آوردند، آنهایی که تزکیه می‌‏کردند نمی‌‏توانستند به کمال برسند. اما اینجا این استدلال به کار من نمی‌‏آید. شاید آن در هر دوره‌‏ای در کیهان که هر موجود مفروضی برای نجات مردم می‌‏آید به کار بیاید، اما در طی دوره‌‏ی اصلاح فا نه. ( تشویق) چرا به کار نمی‌‏آید؟ درباره‌‏اش فکر کنید: جایگاه تمام موجودات در کل کیهان بر طبق شین‌‏شینگ‌‏ آنها مجدداً در حال تعیین است. آن موجودات شیطانی که دافا را شکنجه و آزار می‌‏کنند در کجا باید قرار داده شوند؟ آیا آنها می‌‏توانند مثل موجوداتی که در حال رسیدن به کمال هستند قرار داده شوند؟ آیا می‌‏توانند همراه با خدایان باعظمت قرار داده شوند؟ مطلقاً غیرممکن است.

آنها در ابتدا این را باور نداشتند. اکنون به‌‏وضوح این را می‌‏بینند. بنابراین این موضوع دیگری را پیش کشیده است. چه موضوعی؟ پنجاه درصد از نوع بشر قرار است فا را کسب کنند-- یعنی چند میلیارد نفر. اما آنها خیلی خوش اقبال نیستند-- نمی‌‏توانند مریدان دافا در طی دوره‌‏ی اصلاح فا باشند. به بیان دیگر، آنها فا را در دوران بعدی بشر مطالعه و کسب می‌‏کنند. اما به دست آوردن فا در آن دوران آسان نخواهد بود: همه کتابی خواهند داشت، اما اگر ذهن یک فرد حتی ذره‌‏ای خارج از مسیر باشد نمی‌‏تواند فا را کسب کند. این چیزی از دوران بعدی است. از آنجا که خیلی از موجودات متوجه وضعیت واقعی این اصلاح فا شده‌‏اند، خیلی از موجودات، و همچنین خیلی از انسان‌‏ها-- چون انسان‌‏ها نیز جنبه‌‏ای دارند که آگاه است-- دیگر نمی‌‏خواهند کارهای بد انجام دهند، و آنها نیز می‌‏خواهند فا را به طریق مثبتی کسب کنند. حدود بیست تا سی درصد از افراد اینطور هستند. یعنی، هفتاد تا هشتاد درصد از نوع بشر فا را کسب خواهند کرد-- به طریقی مثبت فا را کسب خواهند کرد-- و برای فا محنتی به وجود نخواهند آورد. مردم آینده این‌‏گونه فا را کسب خواهند کرد. بنابراین افراد کاملاً زیادی فا را کسب خواهند کرد. البته، در مورد آنچه که اکنون در حال انجام آن هستم، اگر شاگردان جدیدی هستند که فا را کسب می‌‏کنند، خیلی احتمال دارد که آنها ستون اصلی و سرآمد گروه بعدی افرادی شوند که فا را به دست خواهند آورد. بعضی از شاگردان نیز ممکن است متوجه شده باشند که بعضی افراد بعد از کسب فا به خانه برمی‌‏گردند تا تمرین کنند، و دیگر نمی‌‏آیند، و از قرار معلوم دیگر خبری از آنها نمی‌‏شود. شاید بذرها کاشته شده باشند، شاید دلایل دیگری وجود داشته باشد--هر دو حالت ممکن است. بنابراین چیزهایی که هر کسی در حال انجام آن است باعظمت و ستودنی است. وضعیت نوع بشر بسیار پیچیده است-- نمی‌‏توانید فقط به ظاهر یک فرد نگاه کنید. تمام آنهایی که در دوره‌‏ی اصلاح فا شرارت‌‏آمیز عمل می‌‏کنند آنچه را که سزاوارش هستند دریافت خواهند کرد. این مسلم است، چون تمام موجودات در حال تعیین مجدد جایگاه خود هستند. می‌‏توانید حدس بزنید موجوداتی که به دافا صدمه می‌‏زنند در کجا قرار داده خواهند شد. در طی اصلاح فای امروز الزامات برای هر چیزی باید مطلقاً سخت و محکم و به طور مطلق صالح باشد. تفاوت آن با هر چیزی که در گذشته انجام شد به این نحو است.

در برخی جنبه‌‏های خاص، ذهن برخی شاگردان در ابتدا در میان آنچه که از رویداد ۲۵ آوریل سال قبل تا رویداد ۲۰  ژوئیه اتفاق افتاد نوسان زیادی داشت. این نیز طبیعی است، چون فقط وقتی افکار بشری عادی داشته باشید می‌‏توانید تزکیه کنید؛ فقط وقتی افکار بشری عادی داشته باشید می‌‏توانید متزلزل شوید؛ و فقط وقتی افکار بشری عادی داشته باشید می‌‏توانید در میان آن تزلزل، مسیر درستی را که باید پیش بگیرید مشخص کنید. این تزکیه است. این دلیل آن است که چرا در آن زمان خیلی از شما در حال فکر کردن بودید: "آیا این فایی که در حال مطالعه‌‏ی آن هستم صحیح و صالح است؟ لی  هنگجی چه نوع فردی است؟ آیا حرف‌‏های این نیروی شیطانی‌‏ای که برای آسیب زدن به نیک‌‏نامی دیگران دروغ می‌‏گوید صحت دارد"؟ هر شاگردی درباره‌‏ی این سوال‌‏ها فکر کرد-- کم یا زیاد درباره‌‏ی آنها فکر می‌‏کردید. این همچنین برای این بود که به شما فرصتی برای تأمل داده شود. بنابراین اشتباه نبود. پس از آنکه آرام شدید، مسیری که قرار بود را در پیش گرفتید. نیازی نیست که یک شخص با کلمات به افراد بگوید و ابراز کند که چیزها را چگونه درک می‌‏کند-- اعمال شما پیش از این همه‌‏چیز را ثابت کرده است. اینکه قادر بوده‌‏اید امروز تا این مرحله در دافا بیایید، اعمال شما پیش از این ثابت کرده‌‏اند که کدام مسیر را می‌‏خواهید، آن مسیری که یک تزکیه‌‏کننده باید در پیش بگیرد. تمام مریدانی که توانسته‌‏اند موفق بیرون بیایند باعظمت هستند-- همگی تحسین‌‏برانگیز هستند. ( تشویق)

در طی این دوره، شاگردان با مشکلات خاص بیشمار و دشواری‌‏های بسیاری روبرو شدند. در آغاز نمی‌‏دانستند چگونه باید با آنها برخورد کنند. بعدها، رفته رفته درک کردند، و از طریق سعی و خطا دریافتند که چه کاری باید انجام دهند. من هیچ چیز نگفتم، مخصوصاً در طی آن دوره‌‏ی زمانی، چون اگر صحبت می‌‏کردم آزمایش به حساب نمی‌‏آمد. اگر آزمایش به حساب نمی‌‏آمد، دو مشکل در پی می‌‏داشت. نیروهای کهن تمام آنچه در توان داشتند را انجام می‌‏دادند تا آسیب به بار بیاورند. آنها این را یک فای نادرست در نظر می‌‏گرفتند، و این موضوع برای این تعهد اصلاح فای من مشکلات بسیار زیادی ایجاد کرده و آشفتگی بزرگی برای کل کیهان به وجود می‌‏آورد. این نمی‌‏‌‏توانست مجاز باشد. مشکل دیگر این می‌‏بود که از آنجا که شرارتی که در آن زمان به طور سهمناکی در حال فشار آوردن به پایین بود بینهایت عظیم بود... در تصویری که در وب‌‏سایت Clearwisdom ارسال شد، دیدیم که زمین شبیه شکل شیطان[۱] بود. این فقط تجلی‌‏ای از کارمای روی زمین بود. از آنجا که هر ذره‌‏ی کارما، شکل کارمایی متمایز خود را دارد، مجموعاً آنها یک شکل کلی نیز دارند، که شکل کارما است. اما در آن زمان، آن شرارت بسیار بسیار فراتر از این کارما بود. برای موجودات بسیاری از سطوح بینهایت وحشتناک بود-- زمین تنها چیزی نبود که توسط شیطان مستور شد. آنها فکر کردند که بدون گذر از میان آزمایشی این اندازه عظیم، فایی به این عظمت نمی‌‏تواند بنا گذاشته شود. اما همچنین آگاه بودند که با فشار آوردن چنین محنت عظیمی به پایین، انسان‌‏ها قادر به تحمل آن نمی‌‏بودند و نابود می‌‏شدند. این را هم می‌‏دانستند که برای مریدان دافا بسیار مشکل خواهد بود که از محنتی شبیه آن موفق بیرون بیایند. هنوز هم فکر کردند، "پس بگذار نابود شوند". آنها حتی مرا یک تزکیه‌‏کننده در نظر گرفتند. معتقد بودند که روشن شدن به فایی به این عظمت مستلزم آزمایشی این اندازه عظیم است. همه درباره‌‏اش فکر کنید: راحت است که درباره‌‏اش صحبت کرد، اما حقیقت این است که بینهایت وحشتناک بود. محیط آن زمان چنان شدیداً وحشت‌‏انگیز بود که غیر قابل توصیف است. اما شاگردان ما در چین و خارج، همگی در آن زمان آن را حس کردند و درجه‌‏ی شرارتی که توسط شیطان، در این دنیا تجلی یافت را دیدند. در ظاهر، فقط به نظر می‌‏رسید که تجلی‌‏ای در میان انسان‌‏ها باشد. در اصل، آن عوامل شیطانی در حال مهار و زیر کنترل گرفتن انسان‌‏ها بودند. از ابتدا بهترین سعی خودم را کردم تا آنها را نابود کنم، اما بینهایت عظیم بودند. هر قدر هم سریع آنها را از بین ببرید، نیازمند یک روند است. برای من به اندازه‌‏ی نه ماه طول کشید که نابودشان کنم. این هیچ‌‏گاه قبلاً اتفاق نیفتاده بود... بسیار عظیم. در آن زمان، از آنجا که این شرارت فوق‌‏العاده عظیم بود، برای شاگردان غیرممکن بود که آن را تحمل کنند؛ و آن‌‏وقت اگر تحمل نمی‌‏شد، آزمایش آنها به حساب نمی‌‏آمد. نمی‌‏توانید صرفاً آن را از بین ببرید، بنابراین باید آن را تحمل کنید. اما می‌‏دانستم که اگر شاگردان آن را تحمل می‌‏کردند، برایشان بسیار سخت می‌بود که آن را بگذرانند. بنابراین فقط توانستم بگذارم که شاگردان، شرارت اجرا شده توسط انسان‌‏ها را تحمل کنند، در صورتی که من چیزهای واقعی را تحمل کردم. ( تشویق) برای این نیست که به شما بگویم استاد چقدر بزرگ است؛ منظورم این نبود. در حال گفتن این به شما هستم که چه گذشت. بعد از اینکه این چیزها نابود شدند وضعیت تغییر کرد. وضعیت از مارس امسال به تدریج تغییر کرده است. بدون اعمال کنترل آن عوامل شیطانی، انسان‌‏های شرور آنچه که به ذهن‌شان نیرو می‌‏بخشید را از دست داده‌‏اند. آنها اکنون فکر می‌‏کنند که دافا آزمایش را گذرانده است. این موضوعات در فرآیند خاتمه یافتن هستند؛ فقط اینکه هنوز گروهی از افراد وجود دارند که قدم پیش نگذاشته‌‏اند.

البته، دلایل دیگری برای سکوتم وجود داشت. یک دلیل این بود که همچنین می‌‏خواستم ببینم که مریدانم-- آن خدایان باعظمتی که در آینده به کمال خواهند رسید-- چگونه در میان این محنت‌‌ِ فاجعه‌‏آمیز عمل خواهند کرد. مسلماً دلایل دیگری نیز وجود داشتند. اما هر قدمی که در میان این محنت برداشته‌‏اید توسط خود شما انجام شده است. من کلمه‌‏ای هم نگفتم. روی هم رفته، شما توانستید که مسیری واقعاً صالح را در پیش بگیرید. اگرچه افکار همه صد در صد درست نبوده است، آنچه که در تمام کارهایی که نهایتاً انجام داده‌‏اید به نمایش درآمده است باعظمت است، چراکه آن زمان استاد حضور نداشت. آن موجوداتی که این محنت را برای ما ایجاد کردند-- آن موجودات کهن-- وقتی که به این می‌‏رسد در حیرت هستند، هیچ چیز نمی‌‏توانند بگویند. خواه چیزهایی باشد که قرار است انجام شوند یا چیزهایی که قرار است تحمل شوند، شما با وقار، درست و صالح، و به شکلی تحسین‌‏برانگیز از آنها موفق بیرون آمده‌‏اید.

البته، با اینکه وضعیت هنوز در حال بهبود است، شیطان هنوز باید نهایتاً از بین برده شود و هنوز در حال ایفای نقش است. نمی‌‏توانید حفاظ خود را پایین بیاورید. هنوز لازم است که ادامه دهید که به تلاش‌‏هایتان بیفزایید و در مورد آنچه که قرار است انجام دهید به خوبی عمل کنید، و در مسیر کمال واقعاً هر یک از قدم‌‏هایتان را به خوبی بردارید. این را صرفاً یک آزمایش ساده در نظر نگیرید. این در حقیقت به طور بی‌‏مانندی باعظمت است، چون شما در حال اعتبار بخشیدن به فا هستید و چون این کار را در طی دشوارترین زمان انجام می‌‏دهید. چیزهای معینی به نظر می‌‏رسند که همانند کارهایی باشند که افراد عادی انجام می‌‏دهند. اما آنها آن چیزها را برای علاقه‌‏ی شخصی و برای مقاصد بشری عادی انجام می‌‏دهند، در صورتی که شما آنها را برای دافا انجام می‌‏دهید-- مبنا متفاوت است. شما تزکیه‌‏کننده هستید، و در آینده عظمت این چیزها را خواهید دید. تقدسی در آنها وجود دارد که اکنون از آن آگاهید و تقدسی در آنها وجود دارد که از آن آگاه نیستید. نمی‌‏توانید از نحوه‌‏ای که آنها در میان انسان‌‏های عادی متجلی می‌‏شوند حس کنید که چه اندازه باعظمت هستند، زیرا نمی‌‏توانم بگذارم مغرور یا ازخودراضی شوید. به عنوان استاد شما، فقط می‌‏توانم کاری کنم که سخت‌‏تر تلاش کنید و هر قدم را به خوبی بردارید. در طی این یک سال، در روشنگری حقیقت‌‏تان، در روند تزکیه‌‏تان، و در روند حفاظت‌‏تان از فا، انواع و اقسام محنت‌‏ها وجود داشته است و شما با همه نوعی از دشواری‌‏ها روبرو شده‌‏اید. با تکیه بر تفکر و تصمیم‌‏های خودتان، آن را با موفقیت گذرانده‌‏اید. استاد تمام اینها را بیهوده انجام نداده است. هر چه استاد برایتان انجام داده است ارزشش را داشت! ( تشویق طولانی) شما واقعاً ستودنی هستید! ( تشویق)

در خصوص موضوعات خاص، فکر می‌‏کنم وقتی فرصت شود زمانی پیدا خواهم کرد تا درباره‌‏ی آنها با شما صحبت کنم. من در همه‌‏ی کنفرانس‌‏های فا شرکت نخواهم کرد. هر بار که حضور می‌‏یابم دلیلی دارد، و برای این نیست که به طور سرسری چیزی به شما بگویم-- مخصوصاً تحت شرایط فعلی. بنابراین در آینده زمانی را خواهم یافت تا به تفصیل با شما صحبت کنم. امروز خیلی صحبت نخواهم کرد. امیدوارم همه در اصلاح فا و در افشای شیطان حتی بهتر عمل کنند. این نیز بخشی از تزکیه‌‏ی شماست.

همین‌‏قدر می‌‏گویم. متشکرم. ( تشویق)[۱] ‏Satan. سایر کلماتی که در این متن به صورت "شیطان" (و در برخی موارد به صورت "پلیدی") ترجمه شده‌‏اند برگردان کلمه‏‌ی Evil می‏‌باشند، که می‌‏توان آن را به صورت "بدی" و "شرارت" نیز ترجمه کرد.