​تأثير افكار درست

دنياي جديد در حين اصلاح فا به‌طور بي‌‌‌‌نظيري شگفت‌انگيز و به‌طور نامحدودي عظيم است، زيرا كل گردون عظيم‌الجثه از ده‌ها ميليون سيستم‌ كيهاني غيرقابل مقايسۀ عظيمي ساخته مي‌شود و اكثريت سيستم‌هاي كيهاني بسيار بزرگ كه به‌وسيله‌ فا اصلاح شده‌اند درحال حاضر وارد تاريخ جديد شده‌اند. درحال حاضر مكان‌هايي كه شيطان مي‌تواند كارهاي بد انجام دهد، به هر حال مكان‌هايي است كه نيروي تغيير دهنده‌ عظيم اصلاح فا نرسيده است. اين مكان‌ها دقيقاً جاهايي هستند كه افكار درست مریدان دافا تأثير دارند، حتي اگرچه حالت چيزها در اين مكان‌ها نيز فوق‌العاده پبچيده و فاسد است.

قبل از اصلاح فا نيروهاي كهن قسمت پائين‌ترين سطح هريك از ده‌ها ميليون سيستم كيهاني راه دور را به داخل سه ‌قلمرو سيستم كيهاني مركزي، جايي كه ما هستيم چپاندند. در ظاهر اين کار براي آن بود كه مانعِ از قلم افتادن آنها از اصلاح  فا شود و براي اين بود كه نشان دهد كه آنها در اصلاح فا شركت كردند، درصورتي‌كه درحقيقت آنها داشتند از اصلاح فا استفاده مي‌كردند تا به اهداف خود‌خواهانه‌ خودشان برسند. به‌دليل اينكه مكان‌هايي در سطوح بالاتر گردون عظيم‌الجثه‌ كيهان با سرعت فوق‌العاده‌اي به‌وسيله‌ نيروي عظيم اصلاح فا در حال پاك شدن،‌ انهدام يا جذب شدن هستند، در هر لحظه دنياهاي عظيم بي‌شماري وجود دارند كه در حال پاکسازی توسط نيروي اصلاح فا هستند و در عين حال به‌سرعت توسط فا اصلاح مي‌شوند. اما اين دنياهاي بي‌شمار، بدن‌هاي كيهاني را تشكيل مي‌دهند و بدن‌هاي كيهاني بسيار بزرگ بي‌شماري،‌ سيستم‌هاي كيهاني را تشكيل مي‌دهند، بنابراين به‌دليل اين‌كه پائين‌ترين سطوحي كه به آن سيستم‌هاي كيهان متصل هستند به داخل سه ‌قلمروی ما فشرده مي‌شوند، اگرچه بُعدهاي آنها بعد از اين‌كه به‌داخل چپانده شدند آب رفتند و كوچك شدند، اما زمان و ساختار داخل آنها تغيير نكرد. اين دليل آن است كه چرا وقتي‌كه كل يك سيستم عظيم كه از دنياهاي بي‌شمار و بدن‌هاي كيهاني بي‌شماري تشكيل مي‌شود آنجا در بالا توسط فا به‌طور كامل اصلاح شده‌اند، فقط يكي از بخش‌هاي شكل گرفته‌ شده توسط قسمت‌هايي كه به‌داخل سه ‌قلمروی ما فشرده شده‌اند مي‌تواند از بين برده شود. اما سرعت اصلاح فا بي‌نهايت سريع است، با سرعت در لايه‌اي بعد از لايه‌ ‌ديگر نفوذ مي‌‌كند. از آنجايي‌كه گردون عظيم‌الجثه‌ كيهاني بسيار بسيار بزرگ است، مهم نيست كه چگونه اين كار با سرعت انجام مي‌شود يا چه اندازه فراسوي تمام زمان‌ها و بُعدها مي‌رود، اين هنوز هم نيازمند يك فرآيند است. درحال حاضر ‎ اين در سريع‌ترین حالتی است كه می‎تواند باشد، از منفجر شدن چيزها و دوباره ساختن آنها جلوگيري مي‌كند كه در اين حالت نيازي به اصلاح فا نبود. بنابراين اين سيستم‌هاي خارجي بي‌شمار، ده‌ها ميليون بخش‌هاي بُعدي را در سه قلمرو شكل دادند كه دامنه‌هاي قدرت متفاوتي شدند و بدين وسيله بسياري از موجودات شيطاني را مخفي مي‌كنند. برخي از موجودات و اشياء به بسياري از لايه‌ها تقسیم شده‎اند، و تقريباً ذرات هر لايه‌ به لايه‌اي جداگانه بخش بخش شده است. سه قلمرو در ابتدا ُبعدهاي بي‌شماري داشت. در حال حاضر ده‌ها ميليون بُعد بي‌شمار شبيه اين اضافه شده است. اين مسئله، اصلاح فا را مشكل‌تر و اوضاع را پيچيده‌تر كرده است. بعضي اوقات هنگامي‌كه مریدان دافا افكار درست فرستادند، موجودات شيطاني به‌طور بارزي از بين برده شدند اما پس از آن به‌نظر آمد كه هنوز در بعضي بخش‌ها وجود دارند و به انجام دادن كارهاي بد ادامه مي‌دادند. اين دليل آن است كه چرا وقتي‌كه مریدان دافا افكار درست مي‌فرستند بعضي از موجودات شيطاني با يك ضربه مي‌توانند از بين برده شوند درحالي كه ديگران با يك ضربه به‌راحتي نمي‌توانند از بين برده شوند و حتي از بين بردن آنها، زمان بيشتري مي‌برد. اين وضعيت براي آن رؤساي موجودات شيطاني در سرزمين چين مصداق دارد. اما مهم نيست كه آن چقدر مشكل است، شما بايد به‌طور استوار با افكار درست‌تان شيطان را از بين ببريد زيرا مریدان دافا درحالي‌كه شيطان را از بين مي‌برند در حال پايه‌گذاري تقواي عظيم باشكوه‌شان در اصلاح فا هستند. تأثيري كه شما در از بين بردن شيطان با افكار درست‌تان داشته‌ايد واقعاً باشكوه است. تعداد زيادي از موجودات شيطاني از بين رفته‌اند و برخي به‌طور ناقص از بين رفته‌اند. اين [كار] زندگي آنان را نابود كرده است، در خيلي از بعدهايي كه هنوز اصلاح فا به آن نرسيده است، شيطان را ريشه‌كن كرده است و تأثير از بين بردن و ترساندن اشخاص شيطاني را داشته است. بدون توجه به اينكه بُعدها چگونه پيچيده هستند يا شيطان چگونه خشونت‌آميز است، اينها فقط نمودهايي قبل از ورود نيروي غيرقابل مقايسه عظيم اصلاح فا هستند. زماني‌كه نيروي اصلاح فا وارد شود همه چيز در يك لحظه خاتمه خواهد يافت.

من از مریدان درخواست كردم كه افكار درست بفرستند زيرا آن به‌اصطلاح موجودات شيطاني در حقيقت چيزي نيستند. اما به‌خاطر اين‌كه نيروهاي كهن از رحمت مریدان دافا استفاده كرده‌اند، موجودات شيطاني كه توسط نيروهاي كهن حفاظت مي‌شوند به‌طور عمدي مریدان را تحت آزار و شکنجه قرار دادند، بنابراين آنچه‌كه مریدان دافا در حال تحمل آن هستند ديگر فقط كارماي خودشان نيست بلكه چيزهايي است كه تحت آزار و شکنجه موجودات شيطاني نبايستي تحمل كنند. اما اين موجودات شيطاني بي‌نهايت پست و كثيف هستند و ارزش بازي كردن نقشي را در اصلاح فا ندارند. براي كاهش آزار و اذيت دافا و مریدان دافا، از مریدان درخواست كرده‌ام كه افكار درست بفرستند تا آسيبي را كه اين موجودات بطور عمدي به اصلاح فا مي‌رسانند، پاک كرده و كنار بگذارند و بدين ‌وسيله آنچه‌ را كه مریدان دافا در طول آزار و شکنجه نبايستي تحمل كنند كاهش دهد و در عين حال تمام موجودات ذي‌شعور را نجات دهد و بهشت‌هاي مریدان دافا را به كمال برساند.

لي هنگجي

16 ژوئن 2001