ارائه شده در مجلس

HCON 188 IH

یک‌صد و هفتمین کنگره

جلسۀ اول

H. CON. RES. 188

قطعنامه شمارۀ 188 مجلس نمایندگان و مجلس سنا

بیان نظر رسمی کنگره مبنی بر اینکه دولت جمهوری خلق چین باید آزار و شکنجۀ تمرین‌کنندگان فالون گونگ را متوقف کند.

در مجلس نمایندگان

18 ژوئیۀ 2001

خانم روز-له‌تینن (از طرف خودش، آقای اسمیت از نیوجرسی، آقای گیلمن، آقای برتون از ایندیانا، آقای لانتوس، آقای هوفل، آقای وکسلر، آقای فرانک، آقای روهراباخر، خانم مک‌کینِی، خانم لی، آقای نوروود، آقای هیلیارد، آقای راش، آقای بور از کارولینای شمالی، آقای کینگ، آقای اَکرمان، آقای کلِی، آقای بارتون از تگزاس، آقای ابرکرومبی، آقای برمان، حانم برکلی، آقای تانکریدو، آقای چابوت، آقای ساکستون، آقای نِترکات، آقای بنتسِن، آقای دیاز-بالارت، آقای کون‌یرز، آقای نادلر و آقای تیبری) مصوبۀ مشترک زیر را ارائه دادند که به کمیتۀ روابط بین‌الملل ارجاع شد.

قطعنامه مشترک

نظر رسمی کنگره مبنی بر اینکه دولت جمهوری خلق چین باید آزار و شکنجۀ تمرین‌کنندگان فالون گونگ خود را متوقف کند.

از‌آنجا‌که فالون گونگ یک شکل باور فردی و تمرینی صلح‌آمیز و بدون خشونت است که میلیون‌ها پیرو در چین و سایر کشورها دارد؛

ازآنجا‌که دولت جمهوری خلق چین تمرین‌کنندگان فالون گونگ را از تمرین باورشان منع کرده است و به‌طور برنامه‌ریزی‌شده سعی در سرکوب این تمرین و پیروانش کرده است؛

از‌آنجا‌که این سیاست قانون اساسی کشور چین و همچنین معاهدۀ بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را نقض می‌کند؛

از‌آنجا‌که حکومت جیانگ زمین ادارات بدنام دولتی 610 را در سراسر چین ایجاد کرده است که مأموریت ویژۀ نظارت بر آزار و شکنجۀ اعضای فالون گونگ را از‌ طریق شستشوی مغزی، شکنجه و قتل سازمان‌دهی‌شده این افراد بر‌عهده دارد؛

از‌آنجا‌که تبلیغات رسانه‌های تحت کنترل دولت در چین [اذهان] مردم را در تلاش برای ایجاد تنفر و تبعیض اشباع کرده است؛

از‌آنجا‌که تاکنون 253 مورد مرگ براثر شکنجه مشخص شده است، ده‌ها هزار نفر در اردوگاه‌های کار، زندان‌ها و بیمارستان‌های روانی حبس و شکنجه شده‌اند و صدها هزار تن مجبور به شرکت در کلاس‌های شستشوی مغزی شده‌اند؛

از‌آنجا‌که به‌منظور سرپوش گذاشتن بر قساوت‌هایی ازجمله سوزاندن فوری اجساد قربانیان، منع کالبدشکافی و طبقه‌بندی اشتباه کشته‌شدگان به‌عنوان خودکشی یا مرگ بر‌اثر دلایل طبیعی، تدابیر رسمی انجام شده است؛

از‌آنجا‌که به‌ویژه زن‌ها هدف بسیاری از انواع خشونت جنسی از‌جمله تجاوز، آزار و اذیت جنسی و سقط جنین اجباری قرار گرفته‌اند؛

از‌آنجا‌که چندین مقیم و شهروند ایالات متحده زندانی و شکنجه شده و به‌طور مستبدانه حبس شده‌اند؛ و

از‌آنجا‌که این کمپین آزار و شکنجه توسط دولت چین راه‌اندازی شده و از سوی مقامات دولت و پلیس دولتی اجرا شده است و به تمام روستاها و همۀ سطوح دولت در چین نفوذ کرده است: اکنون، بنابراین، از‌آنجا‌که این قطعنامه

توسط مجلس نمایندگان (به‌طور مشترک با مجلس سنا) تصمیم گرفته شده است، به این معنی است که نظر رسمی کنگره این است که—

1) دولت جمهوری خلق چین باید آزار و شکنجۀ تمرین‌کنندگان فالون گونگ را متوقف کند؛ و

2) دولت ایالات متحده باید از هر دادگاه مناسب عمومی و خصوصی بر دولت جمهوری خلق چین فشار آورد تا —

الف) تمام تمرین‌کنندگان فالون گونگ بازداشت شده را آزاد کند و به اِعمال شکنجه و دیگر رفتارهای وحشیانه، جنایتکارانه و غیرانسانی علیه آنها و سایر زندانیان عقیدتی خاتمه دهد؛

ب) با اجازه دادن به تمرین‌کنندگان فالون گونگ در دنبال کردن باورهای شخصی‌شان از معاهدۀ بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر اطاعت کند.

https://www.congress.gov/107/bills/hconres188/BILLS-107hconres188rfs.pdf