فاجعه

ابرهای سیاه غم‌‏افزا چند روزی بیش باقی ندارند
با سر آمدن سرمای سخت، بهار اینک پدیدار می‌‏شود
موجودات ذی‌‏شعور در حالی که بیدار می‌شوند، از آنچه می‌‏بینند به وحشت می‌‏افتند
نیمی از چین اصلی، پوشیده از ماسه و غبار

لی هنگجی
۲۲ ژانویه ۲۰۰۲