پاک کردن

آسمان و زمین واژگون شدند، ماسه و غبار می‌بارد
ذهن صدها میلیون نفر در دنیای فانی مسموم شد
چه تعداد را با رحمت می‌‏توان نجات داد
گورهای جدید، نمای چین اصلی را می‌‏پوشانند

لی هنگجی
۳۱ ژانویه ۲۰۰۲