تبریک به کنفرانس فای نیویورک

به کنفرانس فای نیویورک:

درود بر همه!

ابتدا، مایلم برای کنفرانس فا آرزوی موفقیت کنم! آنچه تاریخ به مریدان دافا اعطا کرده است تماماً باعظمت‌ترین چیزها است. هم‌اکنون، تمام آنچه که در حال انجام آن هستید مقدس‌ترین است، تمام آنچه که در حال انجام آن هستید برای موجودات ذی‌شعور است، و تمام آنچه که در حال انجام آن هستید ساختن آینده است.

در گذشته‌ی تاریخ، شما شکوهی را که بشریت باید می‌داشت برایش به ارمغان آوردید؛ در زمان حال تاریخ، دافا به شما مأموریت نجات تمام موجودات ذی‌شعور را اعطا کرده است؛ در آینده‌ی تاریخ، هر آنچه از شما که پاک و صالح است آن‌چیزی خواهد بود که تضمین می‌کند افلاک عظیم، شکل‌گیری و ایستایی دارد اما انهدام ندارد. مسیرتان را به‌‏خوبی بپیمایید. موجوداتی که نجات می‌یابند موجودات ذی‌شعور شما خواهند بود. تمام آنچه که انجام می‌دهید تمام آنچه که به کمال می‌رسانید را بنا می‌کند.

لی هنگجی
۱ فوریه ۲۰۰۲