صحنه‌‏ی بزرگ

پنج هزار سال تمدن بشری،
چین اصلی[۱] را به‌عنوان صحنه‌ی خود دارد.
جاهلانه مجذوب آنچه در نمایش آشکار می‌شود،
صحنه‌های[۲] بی‌تناسب و عجیب، به‌نظر زیبا می‌آیند.
مردم به یکدیگر می‌نگرند، همان‌‏طور که بیدار می‌شوند،
و درمی‌یابند که صحنه در حال آماده شدن برای فا بود.

لی هنگجی
۱ فوریه ۲۰۰۲[۱] یک عبارت ادبی کهن (جُنگ یوآن) که اغلب در مورد چین استفاده می‌شود. در مفهومی دقیق، به حوضه‌های آبریز شرقی چین اشاره می‌کند.

[۲] کلمه‌ی "صحنه" در اینجا در برابر کلمه‌ی "Scene" (صحنه‌ی به اجرا در آمده در نمایش) به کار رفته است، و در سایر موارد، در برابر کلمه‌ی "Stage" (صحنه‌ی اجرای نمایش) استفاده شده است.