(Minghui.org) به تمام مریدان دافا در سرزمین اصلی چین:

لطفاً توجه کنید که انواع مدارک و شواهدی که در زیر لیست شده را جمع‌آوری نمایید.

1. در طول سال‌ها، از ماه مه 1992 وقتی استاد شروع به اشاعه فا کردند، تمام مدارک و شواهدی را که از طریق رسانه‌ها در سرزمین اصلی چین جمع‌آوری کردیم شامل شایعات، تهمت‌ها و اتهامات ساختگی و دروغین علیه استاد، دافا و مریدان دافا، همچنین نوشته‌ها، فایل‌های صوتی و تصویری، کتاب‌ها، تصاویر و ...

2. جمع‌آوری مدارکی از مریدان دافا که در معرض آزار و شکنجه قرار گرفتند، مانند: عکس، لباس، رسیدها و ...

لطفاً به‌طور صحیح جمع‌آوری کرده و از چنین مدارک و اسنادی حفاظت کنید. وقتی موقعیت اجازه دهد و امکانش باشد آن را به خارج از چین ببرید و از آنجا برای‌مان پست کنید:

کمیته جمع‌آوری شواهد مطالب مرتبط با آزار و شکنجه 

۱۱۵جاده فرانکلین # ۱۲۵

ماوا، نیوجرسی ۰۷۴۳۰ آمریکا

علاوه بر آن، لطفاً جزئیات را تا حد امکان دقیق مستند کنید. شامل منشاء و وضعیت در زمانی‌که اسناد جمع‌آوری شده است، مانند اشخاصی که درگیر بودند، زمان و مکان و سایر مستندات که باید به‌طور صحیحی همراه با اسناد حفظ شود.

هیئت تحریریۀ مینگهویی 14 نوامبر 2002