(Minghui.org) هر مقاله‌ای که در وب‌سایت مینگهویی منتشر می‌شودحوادث تاریخی ارزشمندی را مستند می‌کند. آنها باهم تصویر معنی‌دار و قابل توجهی را شکل می‌دهند که تاریخ باشکوه اصلاح فا را به ثبت می‌رساند.

در این تصاویر، گسترش تحسین‌برانگیز دافا را در چین و خارج از کشور مشاهده می‌کنیم. تقوای عظیم دافا را می‌بینیم که متحمل آزار و اذیت می‌شود و شکست‌ناپذیر پابرجا می‌ماند. همچنین شاهد اعمال شجاعانه تمرین‌کنندگان هستیم، درحالی‌که در نجات موجودات ذی‌شعور قدرتمند و تزلزل‌ناپذیر باقی می‌مانند. به‌عنوان تمرین‌کننده، هر یک از ما در این لحظه بزرگ تاریخی سهیم بوده و شاهدی بر آن هستیم. ماجراهای فراموش‌نشدنی بسیاری را تجربه می‌کنیم و می‌شنویم که همگی ما به‌وسیله آنها الهام گرفته و تشویق می‌شویم. بیایید این صحنه‌های تاریخی را ضبط کنیم تااینکه مردم در آینده بتوانند حقیقت را ببینید، تااینکه تمرین‌کنندگان بیشتری کاستی‌های خود را پیدا کنند و از این ماجراها الهام بگیرند. بنابراین می‌توانیم در آخرین دوره از اصلاح فا با پشتکار باهم به جلو گام برداریم.

در گذشته، مقاله‌های بسیاری را دریافت کرده‌ایم که آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان چین را نشان می‌دهند. امیدواریم که تمرین‌کنندگان از سرزمین اصلی چین، ضمن ارسال این مقالات، همچنین مقالاتی را ارسال کنند که افکار و اعمال درست تمرین‌کنندگان را نشان دهند که از مزایای فا نشأت می‌گیرند و بیانگر پایداری در ایمان‌مان و روشنگری حقیقت باشند.

لطفاً فکر نکنید که تجربه شما معمولی است. هر فکر و عملکرد درست نشات‌گرفته از دافا با‌شکوه است. صحبت به زبان ساده و از صمیم قلب زیبا‌ترین شیوه است. نوشتن درباره این رویداد‌های تاریخی، اعتباربخشی به فا است، ارائه نجات به موجودات ذی‌شعور است و کمک به سایر تمرین‌کنندگانی است که عقب مانده‌اند.همچنین به بسیاری از تمرین‌کنندگان که به‌شیوه‌های مختلف به فا اعتبار می‌بخشند کمک کرده و مرجعی برای آنها فراهم می‌کند.