(Minghui.org) اخیراً این پدیده در پکن و تیانجین روی داده است: تعداد کمی از تمرین‌کنندگان به‌طور بسیار فعالی در‌حال جمع‌آوری پول هستند و ادعا می‌کنند یا فکر می‌کنند که برای کارهای روشنگری حقیقت توسط مریدان خارج از چین، سرمایه مهیا می‌کنند. این اقدامی است که شدیداً فا را تضعیف می‌کند—تزکیۀ دافا صراحتاً جمع‌آوری وجوه را ممنوع می‌کند. طی پنج سال گذشته، هزینۀ تمام فعالیت‌های روشنگری حقیقت و گسترش دافای مریدان دافا در سراسر جهان توسط وجوه تخصیص داده شده و در حد توان فردی‌ مریدان دافا در این شرایط دشوار بوده است. هرگز اجازه جمع‌آوری وجوه داده نشده است و این اقدام که به‌شدت اصول تزکیه را نقض می‌کند در آینده نیز مجاز نخواهد بود. در حال حاضر، هر فردی که این کار را انجام می‌دهد، عمداً درحال تضعیف فا است. بدون شک این مسئله از سوی مأموران ویژه در پشت صحنه هدایت می‌شود. امید می‌رود که تمام مریدان دافا، به‌ویژه مریدان دافا در سرزمین اصلی چین، به‌طور منطقی و با فکری روشن و مطابق با الزامات استاد، وابستگی‎‌های بشری را رها کنند و به‌طور کوشا حقیقت را برای مردم جهان روشن کنند. بیایید مشخصاً این فرصت نجاتِ مردم اطرافمان را از دست ندهیم و اجازه ندهیم که نوشته‌های جعلی، جمع‌آوری وجوه و سایر کارهای مختلف نادرستی که از وابستگی‌های بشری ناشی می‌شوند با ما مداخله کرده به محیطمان برای روشنگری حقیقتِ آزار و شکنجه آسیب برساند. جمع‌آوری وجوه در بین مریدان دافا تحت هر عنوانی اقدامی در جهت تضعیف فا به‌شمار می‌آید و تمام مریدانی که به‌طور حقیقی تزکیه می‌‌کنند باید درک روشنی از این موضوع داشته باشند. اگر فردی به اسم مریدان دافا وجوهی جمع‌آوری می‌کند، همه مسئولیت دارند تا قدم پیش گذارند تا حقیقت را روشن کرده و این عمل خرابکارانه را متوقف کنند.

28 سپتامبر 2004