(Minghui.org) مجموعه کتاب مینگهویی با نام «افسانه‌های پری کودک متبرک شده» اولین چاپ خود را در 13 مه 2004، روز جهانی فالون دافا، منتشر خواهد کرد. درحال حاضر این کتاب‌ها تنها به زبان چینی منتشر می‌شوند.

2 هزار سال پیش موجودی فوق طبیعی به نام وانگ چیژونگ وجود داشت که در کوه بزرگ شیا و کوه کوچک شیا زندگی می‌کرد.

هدف این مجموعه معرفی فرهنگ سنتی و اصول اخلاقی پایه‌ای، همچنین فراهم کردن آموزش معنویِ پاک و سالمی برای کودکان است. امیدواریم والدین و معلمان بتوانند با همکاری یکدیگر کودکان را راهنمایی کنند، پرورش دهند و به آنها آموزش دهند که افرادی صادق، مهربان، عاقل و محکم باشند؛ افرادی که می‌توانند هم به جامعه و هم به خانواده خود سود برسانند.

جلد اول: داستان‌هایی درباره افسانه‌ها و روح‌های الهی

شابک: 6-749-552-957

جلد دوم: داستان خانواده‌ای با 2 ملاقه

شابک: X-750-552-957

لطفاً کتاب‌ها را به این ناشر سفارش دهید و آنها را به توزیع‌کنندگان محلی و کتاب‌فروشی‌ها توصیه کنید. آدرس ایمیل: MHbooks@minghui.org

در زمان‌های خیلی خیلی دور، روستای کوچکِ زیبا و تمیزی به نام روستای تیان هویی وجود داشت.

جلد اول: داستان‌هایی درباره افسانه‌ها و روح‌های الهی

جلد دوم: داستان خانواده ای با 2 ملاقه

کتاب را از اینجا دانلود کنید.