به کنفرانس فا در مونترال کانادا

درود‍! از طریق تلاش‌های پیوسته‌ی مریدان دافا در طول چند سال اخیر و از طریق آشکار کردن حقیقت، مردم دنیا فکرشان بیشتر و بیشتر روشن شده است. شما موجودات بیشتر و بیشتری را نجات داده‌اید و همراه با این، آینده‌ی مریدان دافا را بنیان نهاده‌اید. این ستودنی است و ارزش تبریک گفتن را دارد.

در کنفرانس فای‌مان به‌طور پیوسته [آن‌چه را که تجربه کرده‌اید و یاد گرفته‌اید] به‌طور مختصر بیان می‌کنید. درحالی که به فا اعتبار می‌بخشید و این‌که مریدان دافا چگونه باید تزکیه کنند را به عمل می‌گذارید، هنوز هم نقاط ضعفی دارید. از چیزهای خوبی که یاد گرفته‌اید حداکثر استفاده را بکنید و افکار درست‌تان را تقویت کنید و بدین‌گونه عمل‌کردن به شما اجازه خواهد داد تا در مورد کارهای مریدان دافا حتی بهتر عمل کنید.

این کنفرانس فا یک تجمع باشکوه مریدان دافا بوده و بازتابی از بنیان گذاشتن تقوای عظیم مریدان دافا است. تلاش‌های‌تان را قطع نکنید و بیایید در این زمان پایانی حتی بهتر کنید. موفقیت کامل شما را آرزومندم.

لی هنگجی
۲۰ ژوئن، ۲۰۰۴