پیام استاد به کنفرانس فای اروپایی برگزار شده در وین

به کنفرانس فای اروپایی برگزار شده در وین:

درود!

ما باید کنفرانس‌های فای‌مان را تجمع باشکوهی سازیم که در آن آن‌چه را که تجربه کرده‌ایم و یاد گرفته‌ایم به‌طور خلاصه بیان کنیم، جاهایی را که کم و کاستی داریم بیابیم، از آن‌چه که به‌دست آورده‌ایم استفاده کنیم و افکار درست مریدان دافا را بنیان نهیم. هر آن‌چه را که انجام داده‌اید ارج نهید و بادا که در مسیر پیش‌ِ رو حتی بهتر عمل کنید.

در پایان موفقیت کامل کنفرانس فا را آرزومندم!

لی هنگجی
۲۰ ژوئن، ۲۰۰۴