(Minghui.org) مطالبی که در ادامه می‌آید به مقاله هیئت تحریریه مینگهویی یعنی «اطلاعیه درباره متون نهایی‌شده رسمی "آموزش فا برای اولین بار در ایالات متحده"، "آموزش فا در کنفرانس تبادل تجربه هوستون" و "آموزش فا در کنفرانس تبادل تجربه بین‌المللی پکن"» اشاره می‌کند (http://www.minghui.org/emh/articles/2004/7/12/50167.html):

«به تمامی شاگردان در داخل و خارج از چین که هنوز نسخه‌های غیر‌رسمی منتشر شده سخنرانی معلم را پخش می‌کنند، لطفاً به هر طریق ممکن رحمت معلم را ارج گذارید و از الزاماتی که در سخنرانی‌های معلم ارائه شد پیروی کنید و به ابتکار خودتان همه نوارهای مربوطه، نوارهای ویدئویی و دست‌نوشته‌های غیررسمی را از بین ببرید.

«برای همه مقالات جدید معلم، لطفاً Minghui.org و برای همه سخنرانی‌های رسمی منتشر شده معلم و کتابهای دافا، لطفاً http://falundafa.org  را به‌عنوان محل رسمی در نظر بگیرید.»

نشریات غیر‌رسمی مورد بحث در مقاله فوق از سوی هیئت تحریریه، مقالاتی هستند که در وب‌سایت‌های چینی منتشر نشده‌اند. سخنرانی‌ها و مقالات معلم که در Falundafa.org و Minghui.org چینی منتشر شده‌اند همگی نشریات رسمی در نظر گرفته می‌شوند، حتی اگر ترجمه به زبان‌های دیگر هنوز در سایت‌های مربوطه منتشر نشده باشند.به‌طور مشابه، ترجمه مقالات منتشر شده‌ در وب‌سایت‌های چینی، حتی اگر ترجمه‌ها تاکنون به‌طور رسمی منتشر نشده باشند، نیازی نیست از بین برده شوند.

سردبیران مینگهویی

۳۱ ژوئیه ۲۰۰۴