وابستگی‌های بشری را رها کنید و مردم دنیا را نجات دهید

مریدان دافا به‌‌عنوان یک واحد کامل، مرحله‌ی تزکیه‌ی شخصی را پشت سر گذاشته‌اند. درحال حاضر به دلیل این‌که جریان عظیم اصلاح- فا درحال به‌پیش رفتن است، مرحله‌ی اعتبار بخشی به فای مریدان دافا نزدیک اتمام است و تاریخ در آستانه‌ی وارد شدن به مرحله‌ی جدیدی است. از حالا به بعد، مریدان دافا در چین تا حدی که هر شخص [همه‌ بدون استثناء]، شاگردان جدید و قدیم هر دو به‌یکسان، بایستی وابستگی‌های بشریِ از دیرباز مانده‌شان را رها کنند و شروع کنند که وقت را غنیمت شمارند و به‌طور جامع مردم دنیا را نجات دهند. به محض این‌که دوره‌ی فعلی سپری شود، اولین مرحله‌ی از بین رفتن موجودات ذی‌شعور در مقیاس وسیعی شروع خواهد شد. برای مریدان دافای دوره‌ی اصلاح- فا، آزادی شخصی هدف تزکیه نیست: وقتی شما آمدید، نجات موجودات ذی‌شعور آرمان بزرگ شما بود و آن، مسئولیت و مأموریتی است که تاریخ در اصلاح- فا به دوش شما گذاشته است. بدین‌گونه تعداد زیادی ازموجودات قرار است توسط شما نجات یابند. مریدان دافا، مسئولیت باشکوه خود را که در اصلاح- فا به دوش شما گذاشته شده است نادیده نگیرید و آن موجودات را ناامید نکنید، چراکه درحال حاضر شما تنها امید آنان برای ورود به آینده هستید. به همین دلیل، تمامی مریدان دافا، شاگردان جدید و قدیمی هر دو، باید دست به کار شوید و به‌طور جامع آشکارسازی حقیقت را شروع کنید. این مخصوصاً برای مریدان دافا در سرزمین چین این‌چنین است: هر شخصی باید بیرون بیاید و حقیقت را آشکار کند، آن‌را به هر دشت و دره، کوه و تپه بیاورید و جایی‌که مردم وجود دارند، حتی یک منطقه را هم از قلم نیندازید. درخصوص افرادی که می‌خواهند پس از این‌که حقیقت را آشکار کردید تمرین را یاد بگیرند، بایستی برای آن‌ها ترتیبی دهید که هر چه سریع‌تر فا را مطالعه کنند و تمرین‌ها را یاد بگیرند. آن‌ها گروه بعدی مریدانی هستند که تزکیه خواهند کرد.

وقتی حقیقت را آشکار می‌کنید، نیاز دارید که به مطالعه‌ی فا اولویت دهید. و خواندن و پخش کردن آن نوشته‌های جعلی ساخته شده توسط شیطان‌های فاسدی که فا را از هم می‌پاشند و آن [نوشته‌هایی که] توسط استفاده‌ی شیطان از شاگردانی که فا را ضعیف مطالعه می‌کنند و وابستگی‌های بشری قوی را پرورش می‌دهند پخش می‌شود متوقف کنید. افکار درست و اعمال درست‌تان را ادامه دهید، وضعیت ذهنی روشنی را حفظ کنید و به‌طور معقول و منطقی و به‌طور جامع مردم دنیا را نجات دهید.

لی هنگجی
۱ سپتامبر، ۲۰۰۴