در اصلاح – فا افکارتان باید درست باشد، نه بشری

مریدان دافای من که افکار بشری قوی دارید: مسیری که درحال هدایت شما در آن هستم به‌سوی خدا بودن می‌رود، با این حال برخی از شاگردان به عقاید و تصورات بشری، محکم چسبیده‌اند. قبلاً، در تزکیه‌ی شخصی همیشه فایده‌های دافا را به‌عنوان فایده‌هایی برای اجتماع بشری دیدید؛ در طول رنج و محنت، آزار و اذیت مریدان دافا توسط موجودات شیطانی در کیهان [که] از افراد بد استفاده می‌کنند را این‌طور پنداشتید که رفتارهای بشری هستند؛ و وقتی همان‌طور که مریدان دافا با افکار درست به فا اعتبار می‌بخشند و شیطان را پاک‌سازی می‌کنند به‌سختی هیچ‌ شیطانی در اصلاح- فا باقی‌ می‌ماند، و همان‌طور که مردم دنیا شروع کردند که مسائل را به وضوح ببینند، شما برای پایان دادن به آزار و اذیت امید خود را به مردم عادی می‌بندید.

آنچه که درحال روی دادن است این است که کیهان درحال گذر از میان اصلاح- فا است. [آن‌چه که] در دنیای بشری [درحال اتفاق افتادن است] فقط چگونگی رفتار موجودات سطح پایین در هنگامی‌که بدن‌های کیهانی توسط اصلاح- فا تحت تأثیر قرار می‌گیرند است. موجودات بشری امکان انجام چه کاری را نسبت به خدایان دارند؟ اگر هیچ عامل خارجی وجود نمی‌داشت، آیا انسان‌ها جرأت می‌کردند هیچ کاری را نسبت به خدایان انجام دهند؟ چگونگی آشکار شدن اجتماع بشری چیزی جز نتیجه‌ی کنترل کردن امور توسط موجودات سطح بالا نیست. وقتی شما با آن مریدان دافایی که افکار درست نیرومندی دارند و به‌خوبی عمل کرده‌اند مقایسه می‌شوید، [باید بپرسم،] آیا واقعاً می‌توانید ورای این سطح بشری، نهایت درک‌تان از فا را ارتقا ندهید؟ پس واقعاً برای چه تزکیه می‌کنید؟ برای این‌که چیزی برای اجتماع بشری به‌دست بیاورید؟ برای این‌که چیزی برای چین به‌دست بیاورید؟ برای این‌که چیزی برای جنبه‌ای از مریدان دافا که در دنیای بشری است به‌دست بیاورید؟ یا برای این‌که صرفاً بگذارد دنیا برای مریدان دافا در دنیای بشری دادرسی کند؟ آیا من به شما فا را عرضه کردم تا چیزی را برای اجتماع انسانی به نتیجه برسانید؟ کاری که من درحال انجام آن هستم هدایت شما در تزکیه به‌سوی خدا بودن است، هدایت ذره ذره‌ی درک شما ماورای بشر بودن و فراسوی درک انسانی است و هدف این است که شما را هدایت کنم تا به کمال برسید و [هدف] صعود وجود شما است.

به هوش بیایید! اگر حتی این، شریرترین آزمایش سخت تابه‌حال، نتواند شما را بیدار کند، پس هنگامی‌که فا دنیای بشری را اصلاح می‌کند، فقط قادر خواهید بود تماشا کنید – با حیرت و افسوس، با دریغ و ناامیدیِ تأسف‌بار برای بسیار ضعیف عمل کردن‌تان، منظره‌ی پرشکوه کمال آن مریدان دافایی که به‌طور واقعی تزکیه‌ کردند را تماشا کنید. آن است درو کردن آنچه کاشتید. نمی‌خواهم حتی یک مرید دافا را هم پشت سر جا بگذارم. اما مجبورید خودتان را از طریق مطالعه‌ی فا و تزکیه‌ی ‌واقعی رشد دهید! با اعتبار بخشی به فا باید مردم دنیا را نجات دهید و سه کاری را که مریدان دافا قرار است انجام دهند به‌خوبی انجام دهید. کوشا باشید. وابستگی‌های بشری‌تان را کنار بیندازید. در مسیر خدا بودن، راه زیادی درپیش ندارید.

لی هنگجی
۱۹ سپتامبر،۲۰۰۴