به کنفرانس تبادل تجربه‌ی اروپایی ۲۰۰۵

درود بر همه‌ی مریدان دافا در کنفرانس!

مریدان دافای چین در حالی که از میان آزار و شکنجه‌ای می‌گذرند که پنج سال است که طول کشیده-- بیش از مریدان دافای اروپایی و مریدان دافای سراسر دنیا که درحال افشا کردن آزار و شکنجه، آشکارسازی حقایق و نجات موجودات ذی‌شعور هستند-- آن‌چه را که مریدان دافا باید انجام دهند، انجام داده‌اند. تلاش‌های ترکیب‌شده‌ی مریدان دافا حقیقت را در سراسر دنیا شناسانده است و برای شیطان جایی برای پنهان شدن باقی نگذاشته است. این [کار] به‌طور کامل شکوه مریدان دافای فای راستین و ایمان راستین را به نمایش گذاشته است.

همگی شما، به تلاش‌های مستمرتان ادامه دهید! تاریخ بشریت برای این وجود ندارد که [مردم] بشر بودن را به‌عنوان هدف نهایی آن درنظر بگیرند، و نه این‌که تاریخ بشریت یک عرصه‌ی خلق مجدد برای شیطان است که خلق شده تا شرارتش را به نمایش بگذارد. تاریخ بشریت برای اصلاح- فا بنیان گذاشته شد و فقط مریدان دافا ارزش این را دارند که شکوه‌شان را این‌جا به نمایش بگذارند.

یک‌بار دیگر موفقیت کامل کنفرانس تبادل تجربه‌ی مریدان دافا را خواهانم!

لی هنگجی
۱۵ ژانویه، ۲۰۰۵