به کنفرانس فای پراگ

درود بر مریدان دافا در کنفرانس فای پراگ!

امیدوارم کنفرانس فای‌مان موفقیت‌آمیز باشد.

باهم رشد کنید، رفتار مریدان دافا را به‌نمایش بگذارید، سه‌ کار را به‌خوبی انجام دهید. از مریدان دافا انتظار می‌رود که به‌خوبی عمل کنند و مطمئن شوند که کنفرانس فای‌مان موفقیت‌آمیز باشد و نتایجی را به‌همراه بیاورد.

لی هنگجی
۲ اکتبر، ۲۰۰۵