پاسخی به مریدان دافای پرو

مریدان عزیز دافای پرو:

نامه‌ی شما را دریافت کرده‌ام. شما سخت کار کرده‌اید و من کاملاً از وضعیت شما آگاه هستم.

تزکیه‌ی مریدان دافا در بین مردم عادی انجام می‌شود و این چیزی است که قبلاً‌ هرگز در تاریخ انجام نشده است. اگر هر یک از شما مسیر مربوط به خود را به‌خوبی طی کنید مسلماً سختی‌هایی خواهد بود، و پیش رفتن برای مستقیماً روبرو شدن با آن سختی‌ها، برای خاطر اعتباربخشی به فا، نجات تمامی موجودات، عمل کردن به دور از نظم و ترتیب‌های نیروهای کهن و مقابله با آزار و شکنجه است. تزکیه‌ی انجام شده در گذشته هرگز چنین چیزهایی نداشت و مریدان دافا پیشگامان هستند. این دلیل آن است که چرا در تزکیه گاهی اوقات به‌خوبی عمل می‌کنید و گاهی اوقات نمی‌دانید چه‌کار کنید. وقتی با سختی‌ها مواجه می‌شوید، بنشینید و فا را بیشتر مطالعه کنید و تا وقتی که در فکر و عمل درست باشید، هیچ مانعی وجود ندارد که نتوانید از آن عبور کنید.

رفتار شما تأیید کرده است که مسیری که مریدان دافا برگزیده‌اند درست است، و بیشتر این‌که شما آ‌ن‌را بسیار ‌عالی طی کرده‌اید. با پیشرفت اصلاح- فا هر چیزی به سمت بهتر شدن تغییر خواهد کرد و مریدان دافا حتی بیشتر به‌طور کامل به بلوغ می‌رسند. می‌دانم سختی‌هایی که با آن‌ها مواجه هستید، با پیشرفت اصلاح- فا و با بلوغ و تلاش‌های مستمر شما حل و فصل خواهد شد. امیدوارم حتی بهتر عمل کنید چراکه مریدان دافا امید تمامی موجودات هستند.

لی هنگجی
۱۷ دسامبر، ۲۰۰۵