پیام تبریک

به مریدان دافای شرکت کننده در کنفرانس فای آتلانتا: درود!

ابتدا موفقیت کامل این کنفرانس باشکوه را خواهانم. امیدوارم همه‌ی شما از کنفرانس چیزی به‌دست بیاورید و در مسیر باقیمانده‌ی پیش رو به‌‌خوبی عمل کنید.

مریدان دافا، شما در این دنیای فانی نور طلایی هستید، امید مردم دنیا، مریدان فا که استاد را کمک می‌کنید و «پادشاهان- فا»ی آینده. کوشا بمانید، افراد بیدارشده‌ای که بر روی زمین گام برمی‌دارید: هر چیز امروز شکوه آینده خواهد بود.

لی هنگجی
۳۱ دسامبر، ۲۰۰۵