تبریک سال نو

مریدان دافا در سرزمین چین، مریدان دافای سراسر دنیا، سال نو مبارک! سال یی‌یو آغاز شده است. در طول این سال، نیروی عظیم اصلاح- فا تغییراتی را برای بشریت خواهد آورد. حال که این‌گونه است، شما باید بیشتر، سه کاری را که مریدان دافا باید انجام دهند به‌خوبی انجام دهید، وابستگی‌ها را رها کنید و با افکار بشری به آن‌چه مریدان دافا نیاز دارند تشخیص دهند: آزار و اذیت و سرشت حقیقی حزب شیطانی که ما را مورد آزار و اذیت قرار داده است، نگاه نکنید.

ما درحال انجام کار سیاسی نبوده‌ایم، ما با فرقه‌ی شیطانیِ واقعیِ نژاد بشریت سر جنگ نداشته‌ایم، و حتی کمتر این‌طور است که هرگونه قدرت سیاسی دنیوی بخواهیم. درطول آزار و اذیت، باید برای ما روشن باشد که ما درحال نجات مردم دنیا که توسط فرهنگ حزب گمراه شده‌اند هستیم، زیرا آن‌ها آن‌قدر به آن فرقه اعتقاد دارند که حتی به حقیقت گوش نخواهند کرد. همچنین، آن‌چه که ما درحال انجام آن هستیم این است که کاری کنیم که آن شاگردانی که در خصوص این موضوع ذهن روشنی ندارند به سرشت شیطانی آن پی ببرند. این یک وابستگی بشری است که باید رها شود و یک قدم که باید به‌عنوان بخشی از روند اعتباربخشی به فا پیموده شود. از عقاید و تصورات بشری برای مورد قضاوت قرار دادن اصلاح- فا یا شکلی که مریدان دافا به آن [شکل] تزکیه می‌کنند استفاده نکنید، و همیشه روند بهتر کردن درک و فهم‌تان را به‌خاطر افکار بشری‌تان طولانی نکنید. شما افرادی هستید که مسیر خدا بودن را می‌پیمایید و تک تک وابستگی‌ها مانع شما خواهند شد.

مسیری که استاد به شما می‌گوید برگزینید مطمئناً درست است. امیدوارم سفرتان به‌سوی کمال را به‌طور متین و منطقی، و با افکار درست کامل کنید.

لی هنگجی
۹ فوریه، ۲۰۰۵ (روز سال نو، سال یی‌یو)