(Minghui.org) طی پنج سال گذشته، تحت سیاست آزار و اذیت جیانگ مبنی‌بر «شهرت‌ آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی آنها را از بین ببرید،» تعداد زیادی از تمرین‌کنندگان بی‌گناه فالون دافا تا سرحد مرگ شکنجه شده‌اند. تا به امروز، ۱۵۲۰ مورد توسط اشخاص ثالث مورد تأیید قرار گرفته و در وب‌سایت مینگهویی منتشر شده است. بااین‌حال، تعداد واقعی موارد مرگ تمرین‌کنندگان فالون دافا براثر آزار و شکنجه، بسیار بیشتر است.

با توجه به آزار و شکنجه مداوم و انسداد شدید کانال‌های ارتباطی از چین که دستیابی به اطلاعات دراین‌خصوص را مشکل می‌سازد، تصمیم گرفتیم اسامی تمرین‌کنندگان فالون دافای مفقود‌شده در هر منطقه را جمع‌آوری کنیم. سپس می‌توانیم به‌منظور دستیابی به مستندات اضافی درباره آزار و شکنجه، درخصوص این افراد دست به تحقیقات بیشتری بزنیم و آزار و شکنجه را به‌طور کامل‌تری افشاء کنیم. بنابراین، از تمرین‌کنندگان در هر منطقه درخواست می‌کنیم که با ارائه اطلاعات شخصی درباره این افراد مفقود‌شده به ما کمک کنند، اطلاعاتی مانند آدرس منزل، شماره تلفن، اطلاعات شغلی گذشته به هنگام مفقودشدن و هرگونه اطلاعات درخصوص پیگیری موضوع را در اختیار ما بگذارند. هرچه جزئیات بیشتر باشند، بهتر است.

۲۶ مارس ۲۰۰۵