به کنفرانس فای اروپایی در استکهلم

به کنفرانس فای اروپایی:

مریدان دافا، درود.

هر چیزی در دنیا برای اصلاح- فا بنیان گذاشته شد و به‌وجود آمد و مریدان دافا شخصیت‌های بزرگ زمانه‌ی ما هستند. از زمان‌های دور، موجودات در تمامی قلمروها چشم به راه منتظر مانده‌اند. موجوداتی را که قرار است نجات دهید گردآوری کنید و نجات دهید! افکار و اعمال درست داشته باشید،‌ تمامی موانع را ازبین ببرید، و حقایق را به‌طور گسترده پخش کنید. موجودات خدایی درمیان انسان‌ها هستند.

موفقیت کنفرانس فا را خواهانم.

لی هنگجی
۱۲ ژوئن، ۲۰۰۵