(Minghui.org)

قابل‌توجه تمرین‌کنندگان غربی:

گروه وب‌سایت مینگهویی تمایل دارد مقالات بیشتری را در این باره منتشر کند که چطور غربی‌ها فا را کسب کردند. درمیان تعداد زیادی از موضوعاتی که احتمالاً آنها را هدف قرار می‌دهید، این موضوعات نیز می‌توانند باشند: آن چطور اتفاق افتاد، چه معنایی برای شما دارد و اینکه از آن زمان چه تغییراتی در زندگی‌تان حاصل شده است؟

بسیاری از ما احساس می‌کنیم که ماجرای شخصی ما ارزش توجه خاصی را ندارد، اما هنگامی که درباره آن به سایرین می‌گوییم، اغلب متوجه می‌شویم که درواقع آن بسیار جالب و پرمعنا است. انتشار این ماجراها در مینگهویی بستری را فراهم می‌آورد تا آنها را با تعداد زیاد و متنوعی از مخاطبان درمیان بگذاریم.

لطفاً مقالاتتان را به آدرس ایمیل editor@minhui.org ارائه دهید.

داوطلبین مینگهویی