(Minghui.org) بعد از انتشار آنلاین دو مقاله «آموزش فا در جلسه مربوط به آهنگسازی» و «آموزش فا در سن فرانسیسکو، 2005» بازنگری‌هایی در آنها صورت گرفته است. مریدان دافا در مناطق مختلف، اگر نسخه قبلی را دانلود کرده‌اید یا آن را چاپ کرده‌اید، لطفاً به یکدیگر کمک کنید تا با مقایسه آن با نسخه‌ای که امروز در مینگهویی منتشر شد، بازنگری‌های درست را اعمال کنید.

هیئت تحریریه مینگهویی

8 دسامبر 2006