(Minghui.org) درود بر هم‌تمرین‌کنندگان!

به‌منظور برآورده کردن نیاز پیشرفت اصلاح فا، هیئت تحریریۀ مینگهویی درنظر دارد که یک مجموعۀ دو جلدی کتاب درخصوص درک تمرین‌کنندگان فالون دافا از فا منتشر کند. مقالات قبل و بعد از 20 ژوئیۀ 1999 در کتابی جداگانه گردآوری شده و مقالاتی که توسط تمرین‌کنندگان سرزمین اصلی چین و خارج از چین نوشته شده‌اند در کتابی مجزا گردآوری خواهند شد. کتاب شامل مقالات قبل از 20 ژوئیۀ 1999 تزکیه نامیده خواهد شد و کتاب مربوط به مقالات بعد از 20 ژوئیۀ 1999 آبدیده شدن نامیده خواهد شد. تمام مقالات خوبی که در وب‌سایت مینگهویی منتشر شده‌اند برای این منظور در‌نظر گرفته می‌شوند.

به‌دلیل حجم کار زیادی که این پروژه دربرخواهد داشت، از هم‌تمرین‌کنندگان سراسر جهان ازجمله تمرین‌کنندگان سرزمین اصلی چین دعوت می‌کنیم تا در انتخاب، گردآوری و ویرایش این کار به هیئت تحریریۀ مینگهویی کمک کنند تا سرعت، کیفیت و کمیت کار از توانایی و خرد تمرین‌کنندگان بیشتری بهره‌مند شود.

برای مقالات پیشنهادی صفحه‌ای را در وب‌سایت مینگهویی اختصاص داده‌ایم. لطفاً فرم پیشنهاد مقاله را با ذکر لینک یا عنوان و تاریخ مقالاتی که درک خوب و عالی از فا داشته‌اند تکمیل کنید. بعداً این مقالاتِ منتخب را گروه‌بندی، سازمان‌دهی و ویرایش خواهیم کرد. اگر پیشنهاد یا نظراتی دارید، با ذکر نام خود به هیئت تحریریۀ مینگهویی بنویسید. (لطفاً بدون ذکر نام ننویسید.)

آخرین مهلت برای ارسال پیشنهادات 5 مه 2006 است.

لینک وب‌سایت برای پر کردن فرم مقالات پیشنهادی:

http://search.minghui.org/appx/gb/rating.aspx

هیئت تحریریۀ مینگهویی

4 مارس 2006