برای سعادت دنیا

حقیقت را روشن کنید،
و ارواح متعفن را پس برانید.
به‌طور گسترده‌ای نُه شرح و تفسیر را پخش کنید،
و حزب شرور [حتماً] محو خواهد شد.
با افکار درست،
مردم دنیا را نجات دهید.
باورم نمی‌شود که وجدان‌شان
به‌طور بازنیافتنی‌ای از دست رفته باشد.

لی هنگجی
۱۵ ژوئن، ۲۰۰۶، در فیلادلفیا