به كنفرانس فای شیكاگو

درود بر تمامی مریدان دافای شرکت‌کننده در كنفرانس فای شیكاگو!

ابتدا اجازه دهید خواهان موفقیت کامل كنفرانس فا در رسیدن به اهداف خود باشم.

كنفرانس‌های فای مریدان دافا گردهمایی‌های فا هستند كه آن‌ها توسط یادگرفتن از یكدیگر رشد می‌کنند، به آن‌ها این امکان را می‌دهد که پیدا کنند کجا کم و کاستی دارند و آن‌ها را قادر می‌سازد که در مسیرشان به‌سوی کمال، افکار درست خود را تقویت کنند. دستاوردهای شما، تقوای عظیم به‌دست آمده از طریق مطالعه‌ی استوار فا و استحكام بخشیدن به افكار درست را منعکس می‌کند و نقاط‌ضعف‌تان، گویای چیزهایی است كه در طول مسیر تزكیه‌تان باید روی آن‌ها کار کنید. هر آن‌چه در طول تزكیه‌تان تجربه می‌کنید -- خواه خوب باشد یا بد -- خوب است، چراکه فقط به‌دلیل این‌که درحال تزکیه هستید پدیدار می‌شوند. یك تزكیه‌كننده نمی‌تواند به كمال برسد هنگامی كه زیر بار افكار بشری است، زیر بار بدهی‌های كارمایی است یا زیر بار وابستگی‌ها است. همان‌طور که طلا در طول زمان، پالایش می‌شود درخشش‌اش بیش‌تر می‌شود. مریدان دافا از طریق افکار درست و اعمال درست، درحال بنیان نهادن هر جنبه از خدایی‌بودن‌شان هستند و هم‌زمان درحال ساختن آینده‌ی کیهان می‌باشند.

مریدان دافا، كوشا باشید!

لی هنگجی
۲۵ ژوئن، ۲۰۰۶