گشودن دروازه‌ی دنیا

اشاعه‌ی گسترده‌ی دافا
آسمان و زمین را تكان داده است.
تئوری‌های شریرانه و اندیشه‌های منحرف
در مقابل آن عقب‌نشینی می‌كنند، هیچ ردپایی [از آن‌ها] به‌جای نمی‌ماند.
حزب خبیث و تعالیم آموزه‌های فاسدش
یك‌شبه از هم پاشیده می‌شود.
با چرخش فالون
قرن نوینی متولد می‌شود.

لی هنگجی
۱ جولای، ۲۰۰۶