(Minghui.org) پس از دو «کنفرانس اینترنتی تبادل تجربۀ تزکیۀ تمرین‌کنندگانِ فالون دافای چین در سرزمین اصلی چین» که قبلاً با موفقیت برگزار شدند، «سومین کنفرانس اینترنتی تبادل تجربۀ تزکیۀ تمرین‌کنندگانِ فالون دافای چین در سرزمین اصلی چین» فراخوان خود برای ارسال مقاله را در 30 اوت 2006 آغاز کرد و آخرین مهلت ارسال مقاله برای این کنفرانس 16 اکتبر 2006 خواهد بود. انتشار مقالات منتخبِ این کنفرانس نیز در نیمه اکتبر 2006 در وب‌سایت مینگهویی آغاز خواهد شد.

هنگام نوشتن، گردآوری و ارسال مقالات، لطفاً با ارسال گزارش‌ها به‌طور جداگانه و نه به‌صورت گروهی، مسائل امنیتی را جدی بگیرید و از خسارات ناشی از بی‌توجهی به مسائل امنیتی یا خسارت ناشی از وابستگی به انجام کارها یا وابستگی به خودنمایی اجتناب کنید.

مقالات منتخب «دومین کنفرانس اینترنتی تبادل تجربۀ تزکیۀ تمرین‌کنندگانِ فالون دافای چین در سرزمین اصلی چین» در چاپ ویژه‌ای از یک مجموعه تزکیه مینگهویی تحت عنوان «آبدیده شدن» گردآوری شده‌اند. آن در آینده‌ای بسیار نزدیک منتشر خواهد شد به‌عنوان شاهدی بر اینکه چطور مریدان دافای دورۀ اصلاحِ فا به فالون دافا اعتبار بخشیدند، موجودات ذی‌شعور را نجات دادند و کمک کردند تا به‌عنوان بدنی واحد رشد کنند. این مجموعه به‌عنوان کتابی برای آیندگان باقی خواهد ماند. مقالات «سومین کنفرانس اینترنتی تبادل تجربۀ تزکیۀ تمرین‌کنندگانِ فالون دافای چین در سرزمین اصلی چین» مستقیماً برای این چاپ ویژه «آبدیده شدن» گردآوری خواهند شد. امیدواریم مریدان چینی سرزمین اصلی چین این فرصت را غنیمت شمارند تا با ذهن پاک و خالصِ تزکیه‌کنندگان به فا اعتبار ببخشند و مقالات بیشتری بنویسند که «مملو از محتوا هستند و آنها دقیق، پاک و رها از احساسات بشری هستند.» («به بلوغ رسیده»)

1. الزامات:

(1) لطفاً استان یا منطقه خودمختار یا شهرتان را ذکر کنید تا امکان بررسی اطلاعات برای ویراستار فراهم باشد.

(2) این مقالات برای به‌اشتراک گذاشتن تجربیاتِ تزکیۀ تمرین‌کنندگانِ فالون دافا هستند که به فالون دافا اعتبار می‌بخشند، نه برای افشای آزار و شکنجه. لزومی ندارد جزئیات مکان‌ها یا نام افراد و واقعیت‌های خاص آزار و شکنجه را فهرست کنید. برای حفظ امنیت، می‌توانید با ذکر نام مستعار از چنین نامی استفاده کنید.

2. روش‌های ارسال مقالات:

تمرین‌کنندگانی که می‌توانند با حفظ مسائل امنیتی مدارک خود را ارسال کنند، باید از عبارت «مقاله کنفرانس» در عنوان ایمیل خود استفاده کنند تا آن را برای ویراستار مخصوص این مقالات مشخص کنند.

(1) لطفاً مقاله خود را به آدرس ایمیل ویژه کنفرانس fahui@minghui.org ارسال کنید.

(2) اگر ازطریق وب‌سایت minghui.ca مقاله خود را ارسال می‌کنید و لازم می‌دانید که به ایمیلتان پاسخ داده شود، لطفاً فراموش نکنید که اطلاعات تماستان را در ایمیل بیاورید. ازآنجایی که این وب‌سایتِ ارسال پروتکلی ناشناس است، آدرس ایمیل شما به‌طور خودکار برای ویراستاران ارسال نخواهد شد.

(3) برای ارسال فکسی ایمن، پس از شماره‌گیری کد بین‌المللی راه دور، از این شماره‌های فکس استفاده کنید:
 6696-979-208- 1 (ایالات متحده آمریکا) یا 6711-979-208- 1 (ایالات متحده آمریکا)                                                                               

لطفاً اطمینان حاصل کنید که دست‌خطتان تمیز و واضح و با سایزی خوانا باشد تا ویراستاران بتوانند آن را به‌راحتی بخوانند.

3. آخرین مهلت برای ارسال 16 اکتبر 2006 است.