تمامی موجودات خدایی مداخله‌گر در سه‌ قلمرو که دستی در تداخل با اصلاح- فا داشته‌اند را به‌طور کامل متلاشی کنید

برای زمان نسبتاً زیادی، نیروهای کهن و تمامی موجودات خدایی مداخله‌گر در سه قلمرو که نقشی منفی ایفا می‌کنند، تأثیر شدیدی داشته‌اند. پیش‌تر، وقتی مریدان دافا درحال به‌دست آوردن فا بودند، آن‌ها با اصلاح- فا و به‌دست آوردن فا و تزکیه‌ی مریدان دافا و موجودات ذی‌شعور به‌طور شدیدی تداخل کردند. در حدود سال ۱۹۹۹، در آزار و شکنجه‌ی مریدان دافا، تا اندازه‌ی مختلفی شرکت داشتند که وحشتِ شرایط شیطانیِ آن‌هنگام را وخیم‌تر کردند، شریک جرم شیطان شدند و به‌طور شدیدی با اصلاح- فا تداخل کردند. و به‌ویژه، در زمان حساسی که مریدان دافا درحالی که مورد شکنجه و آزار قرار می‌گیرند درحال روشن کردن حقایق و نجات مردم دنیا و موجودات ذی‌شعور هستند، آن‌ها دوباره در جلوگیری از نجات یافتن مردم دنیا و موجودات ذی‌شعور شرکت کرده‌اند. ‌این [کارها]، مستقیماً‌ آزار و شکنجه‌ علیه مردم دنیا و موجودات ذی‌شعور به‌حساب می‌آید. در بین آنان، به‌اصطلاح "خدایانی" هستند که مذاهب عمده‌ی بشر را کنترل می‌کنند، و آن‌هایی که وقتی ابتدا ارائه‌ی این فا را شروع کردم درخواست کردم که سه قلمرو را ترک کنند، به‌طوری که به مردم دنیا فرصت‌های برابر داده شود تا مرید دافا شوند. برخی از آنان ترک کردند. اما قسمتی ترک نکردند، استدلال می‌کردند که مردم با رابطه‌های مذهبی، در امور مریدان دافا درطول دوره‌ی اصلاح- فا درگیر نشوند. و آن‌ها به افرادی با رابطه‌های مذهبی اجازه ندادند بیایند و دافا را بشناسند- که بر خلاف این اصل بوده است که "در دسترس همه قرار بده، فقط آن‌چه یک شخص واقعاً می‌خواهد اهمیت دارد" [که] هنگام اشاعه‌ی این فا [داشته‌ایم] - و نتوانستند خود را با تغییر در وضعیتی که درطول اصلاح- فا به‌وقوع پیوست منطبق کنند. بیش‌تر این‌که، درحال حاضر آن‌ها هر کاری را که می‌توانند، انجام می‌دهند تا از آگاه شدن معتقدین مذهبی به حقایق جلوگیری کنند، باعث می‌شوند میلیاردها نفر با رابطه‌های مذهبی این فرصتی را که برای آن، هزاران سال انتظار کشیده‌اند از دست بدهند، و موجودات ذی‌شعور را در خطر ازبین رفتن قرار دهند؛ و آن‌ها به‌طور مستقیم با اصلاح- فا مداخله می‌کرده‌اند. بنابراین، اگر مردم دنیا قرار است نجات یابند، این برای مریدان دافا یک ضرورت قطعی شده است که نیروهای کهن و تمامی موجودات خدایی فرومایه‌ی مداخله‌گر در سه قلمرو که درحال مانع شدن نجات موجودات ذی‌شعور و آگاه شدن آنان از حقایق هستند را به‌طور کامل متلاشی کنند. بدون توجه به این‌که وجودشان چه ظاهر بیرونی‌‌ای را به خود می‌گیرد، خواه شکلی به خود بگیرند یا نه، در چه سطحی باشند، یا ظاهر چه کسی را به خود گرفته باشند، تمامی آن‌ها را به‌طور کامل متلاشی کنید و ازبین ببرید. در روند ازبین رفتن، البته آن‌ها مجبورند تاوان جنایاتی را که علیه اصلاح- فا، مریدان دافا و موجودات ذی‌شعور مرتکب شده‌اند بپردازند. و مخصوصاً وقتی به آن خدایان مداخله‌گری که مذاهب را کنترل می‌کنند و مخالف اصلاح- فا و نجات موجودات توسط مریدان دافا هستند می‌رسد: آن‌ها را به‌طور کامل متلاشی کنید. وقتی حقایق را برای افراد مذهبی روشن می‌کنید، هیچ کاری را به‌طور مختلف [و غیرعادی] انجام ندهید، هیچ چیزی را معطوف به گروه خاصی نکنید، و فقط به آن‌چه یک شخص واقعاً‌ می‌خواهد و انتخاب خود او نگاه کنید. مریدان دافا باید سه کار را به‌خوبی و به‌طور پایدار انجام دهند، و در هیچ روش بشری‌ منحرف نشوند. امیدوارم مریدان دافا، به روش افکار درست خدایی، آخرین قدم سفرشان را به‌خوبی طی کنند.

لی هنگجی
۲۸ فوریه، ۲۰۰۷