به کنفرانس فای کانادا

به مریدان دافای شرکت‌کننده در کنفرانس فای کانادا:

درود بر همه!

اصلاح- فا به‌سرعت درحال پیشرفت است و همان‌طور که مریدان دافا به دافا اعتبار می‌بخشند و موجودات ذی‌شعور را نجات می‌دهند، افکار درست‌شان در مقیاسی وسیع درحال متلاشی کردن جاودان‌های مداخله‌گر و اهریمن‌های فاسدی است که نقشی منفی دارند، بدین‌طریق درحال به‌وجود آوردن تغییرات بنیادینی در وضعیت دنیا می‌باشد. اما عناصر شیطانی و نیز حزب شیطانی و روح شیطانی که می‌توانند ببینند همه چیز را از دست داده‌اند، آخرین تقلای خود را می‌کنند و این برای مریدان دافا ضروری می‌سازد که در کار روشن‌گری حقایق و نجات مردم دنیا و موجودات ذی‌شعور حتی بهتر عمل کنند. هر چه به انتها نزدیک‌تر شود، بیش‌تر نمی‌توانید کند شوید؛ هر چه به انتها نزدیک‌تر شود، بهتر باید فا را مطالعه کنید؛ هر چه به انتها نزدیک‌تر شود، افکار درست شما باید قوی‌تر باشد.

بادا که کنفرانس فا فرصت باشکوهی باشد که در آن همگی با هم رشد کنید! موفقیت کامل کنفرانس فا را خواهانم.

لی هنگجی
۱۹ می، ۲۰۰۷