(Minghui.org) ادعای هر فردی مبنی بر اینکه می‌تواند به معلم پول بدهد و معلم از او پول پذیرفته است، چه آن فرد در چین باشد یا خارج از چین، همگیکذب هستند. همه مریدان دافا، مخصوصاً مریدان در چین، لطفاً وابستگی‌های بشری را رها کنید و بیش از این فریب نخورید.

16 اکتبر 2008