درود

مریدان دافا در سراسر دنیا: درود !

مریدان دافای سرزمین چین: سال نو مبارک !

اصلاح- فا مطمئناً موفق می‌شود، و مریدان دافا مطمئناً به کمال می‌رسند. وقتی آسمان فرمان تغییر می‌دهد، هیچ‌کسی نمی‌تواند آن را متوقف کند! اصلاح کیهان توسط فا و دوباره‌سازی آسمان و زمین درحال به پایان رسیدن است. دوباره‌شکل‌گیری گردون پهناور به‌سرعت و با قدرت درحال پیش‌روی است. شمار کمی از مخلوقات ذلیل و بیچاره‌ی بالا یا روی زمین به چه حساب می‌آیند؟ تقوای عظیم مریدان دافا کل دنیا را به‌طور باشکوهی منور می‌سازد. آن‌چه‌ که هم خدایان و هم انسان انتظار آن را کشیده‌ و نگران آن بوده‌اند وارد شده است. موجودات ذی‌شعورتان را نجات دهید، عهد و پیمان عظیم  ماقبل‌تاریخی خود را به انجام برسانید،‌ و به قول‌هایی که دادید عمل کنید!

بگذارید مجدداً برای همگی شما سال نو مبارکی را آرزو کنم.

لی هنگجی
۶ فوریه، ۲۰۰۸
سی‌امین روز دوازدهمین ماه، سال قمری دینگ‌ های