(Minghui.org)

13 ژوئن 2008

ترجمۀ انگلیسی جوآن فالون (جلد 2) منتشر شده است و برای مطالعه یا دانلود در لینک‌ زیر موجود است:

http://fa.falundafa.org/DataWriting/Books/ZF2-farsi.pdf

لازم به ذکر است ترجمۀ‌ این کتاب و سایر مقالات و سخنرانی‌های قبل از سال ۱۹۹۹ مانند مقالات یا سخنرانی‌های اخیر استاد منتشر نمی‌شوند، به‌طوری که در طول دورۀ اصلاح فا، مریدان دافا بتوانند بر مطالعۀ جوآن فالون (که به‌طور نظام‌مندی تزکیه را راهنمایی و راهبری می‌کند) و سایر نوشته‌های جدید (که تزکیۀ‌ اصلاح فا را راهنمایی و راهبری می‌کنند) تمرکز کنند.

هیأت تحریریه مینگهویی