به کنفرانس فای اروپایی

به مریدان دافای شرکت کننده در کنفرانس فای اروپایی: درود!

اجازه دهید با آرزوی موفقیت چشمگیر این کنفرانس فای اروپایی آغاز کنم. هم‌زمان، مایلم چند کلمه به آن شاگردانی که نمی‌توانند مطابق انتظارات باشند بگویم. مریدان دافا یک مأموریت دارند و بدون توجه به هر چیز، باید عهد و پیمان‌هایی را که آن‌ها را به این دنیا آورد به انجام برسانند. چراکه آن به این سبب بود که شما سابقاً زندگی خود را به‌صورت یک خدا متعهد شدید و بنابراین اجازه یافتید که باشکوه‌ترین نوع یک موجود در این کیهان-- یک مرید دافا--  شوید. برخی از شاگردان در طول تزکیه‌شان، همیشه به بیرون نگاه کرده‌اند، در جستجوی راه‌حل‌های بیرونی بوده‌اند، و در بیرون به‌دنبال چیزهایی بوده‌اند، بر چیزهایی مانند این تمرکز داشته‌اند که، چگونه دیگران با آن‌ها به‌خوبی رفتار نمی‌کنند، چیزهای ناخوشایند می‌گویند، خیلی زیاد شبیه مردم عادی رفتار می‌کنند، همیشه با آن‌ها سخت‌گیری می‌کنند، یا هرگز نظرات‌‌شان را نمی‌پذیرند. در نتیجه، شما انجام هر کاری که مریدان دافا انجام می‌دهند تا به فا اعتبار بخشند را متوقف کرده‌اید، و حتی از شدت عصبانیت تزکیه کردن را متوقف کرده‌اید. آیا واقعاً متوجه نمی‌شوید که برای چه کسی درحال تزکیه هستید؟ آیا واقعاً درک نمی‌کنید که آن چیزهای ناخوشایند درحال کمک به شما هستند تا تزکیه کنید، افکار بشری‌تان را از بین ببرید، و از وابستگی‌های‌تان رها شوید؟ آیا روزی که تزکیه را برگزیدید مسیر زندگی‌تان به مسیر [زندگی] یک تزکیه‌کننده تغییر نکرد؟ آیا این صحت ندارد که چیزهایی که با آن‌ها برخورد می‌کنید هیچ‌یک تصادفی نیست؟ آیا شما درحال پیمودن مسیر خدایی شدن هستید؟ آیا واقعاً عقیده دارید که تزکیه فقط جذاب و خوشایند است و می‌توانید فقط وقتی صعود کنید که چیزهایی خوشایند گوش بشنوید و وقتی مریدان دافا فقط چیزهایی بگویند که با شما هم‌آوا باشد؟ وقتی از شدت عصبانیت مطالعه فا یا انجام تمرین‌ها را متوقف می‌کنید، با چه کسی دشمنی می‌کنید؟ خدایان؟ استاد؟ یا این‌که، برعکس، با خودتان؟ این‌که برای مدت کوتاهی نتوان بر چیزی غلبه کرد قابل درک است. اما برای مدتی طولانی این‌گونه بودن، نقض جدی عهد و پیمان‌تان است، و به این معنی است که نمی‌توانید در اصلاح- فا سهمی را به دوش بکشید، که به‌صورت زیان‌باری بر روی پیشرفت کلی تمام بدن تأثیر می‌گذارد. همان‌طور که خدایان این را می‌بینند، چیزی جدی‌تر از این نیست. موجودات شیطانی که مریدان دافا را آزار و شکنجه می‌کنند توسط نیروهای کهن برنامه‌ریزی شدند، و تحت کنترل بوده‌اند؛ بدون توجه به این‌که چه جنجال و هیاهویی ممکن است راه بیندازند، یا چه کار شیطانی در ظاهر انجام می‌دهند، آن‌ها صرفاً درحال اجرای اوامر دیگران هستند. به‌هر صورت، اگر یک شاگرد [دافا] به‌طور ضعیفی عمل کند، این فقط نیروهای کهن نیستند که شما را نمی‌بخشند، بلکه تمامی خدایان در کیهان. وقت برای شما و نیز موجودات ذی‌شعور بی‌شمار در این کیهان درحال کم شدن است. شاید استاد از کلمات سنگینی استفاده کرده است. اما من باید از شاگردانی که برای مدتی طولانی در حالتی از گیجی و سردرگمی بوده‌اند بپرسم: آیا واقعاً به‌طور جدی درباره‌ی این فکر کرده‌اید که چه مسیری را دنبال کنید؟ من فقط امیدوارم که این ضربه با چکشی سنگین شما را بیدار کند. من این‌ کار را برای شما انجام می‌دهم، نه برای خودم-- استادتان-- و قطعاً نه برای آن هم‌تزکیه‌کنندگانی که شما را ناراحت و آشفته کردند. کوشا باشید! این عهد و پیمان شما است. این مسئولیت شما است. و این جاده‌ی شما برای رسیدن به کمال است!

اجازه دهید با آروزی موفقیت کامل برای مریدان دافای شرکت کننده در این کنفرانس فا پایان دهم.

لی هنگجی
۲۲ نوامبر، ۲۰۰۹