(Minghui.org)  براساس برخی ملاحظات مختلف، تصمیم گرفته‌ایم از این هفته، اصلاحیه‌هایی را در نسخه جهانی هفته‌نامه مینگهویی نسخه سرزمین اصلی ایجاد کنیم. با ترکیب «سرزمین پاک جهانی»، «دوستان کشاورز» و «ضمیمه» آنها را به یک روزنامه چهار صفحه‌ای در دو ورق تبدیل کرده‌ایم.پس از انجام اصلاحیه، سبک روزنامه رسمی‌تر خواهد بود که برای خوانندگان سرزمین اصلی با سطح تحصیلات دورۀ متوسطه یا بالاتر مناسب می‌شود. «گفتگوی صبحگاهی» بدون تغییر باقی ماند که برای جوانان مناسب است.

 
هفته‌نامه مینگهویی در چهار صفحه، پس از انجام اصلاحیه، یک‌دست‌تر خواهد بود و از تکرار مطالب در میان نسخه‌های مختلف جلوگیری می‌شود. محتوا در هر صفحه متمرکز‌تر شده است. صفحه اول بیشتر به اخبار مهم و یا مقالاتی اختصاص دارد که نسبتاً توجه خواننده را جلب می‌کنند.در صفحه دوم اطلاعات مربوط به خارج از کشور گنجانده می‌شود. صفحه سوم اخبار سرزمین اصلی است. صفحه چهارم ضمیمه است.
 
تمرین‌کنندگانی که نسخه‌های محلی هفتهنامه مینگهویی را در مناطق مختلف در سرزمین اصلی تولید می‌کنند احتمالا محتوای صفحه سوم را جایگزین می‌کنند، که اخبار محلی را گزارش می‌دهد. توصیه می‌کنیم که در نسخه‌های محلی هفته‌نامه به‌طور معمول در سایر صفحات تغییری اعمال نشود. هنگامی که محتوای صفحه سوم جایگزین می‌شود، لطفاً به سبک و طراحی مقالات دقت شود که با شکل روزنامه هفتگی سازگار بوده و از اینکه مانند یک بروشور تبلیغاتی به نظر برسد جلوگیری شود.
 
به‌خاطر ایمنی تمرین‌کنندگان در سرزمین اصلی چین برای خرید کاغذ و تجهیزات، چاپ و توزیع، هفتهنامه مینگهویی نسخه سرزمین اصلی در قطع ۴A چاپ شود.
 
خوشحال می‌شویم که بازخورد‌هایتان را سریعاً ارائه دهید. کمک کنید که در تولید مطالب روشنگری حقیقت و نجات موجودات ذی‌شعور بهتر عمل کنیم.
 
گروه ویرایش، روشنگری حقیقت وب‌سایت مینگهویی

 
۶  نوامبر ۲۰۰۹