به اولین کنفرانس فا در هندوستان

درود بر مریدان دافای شرکت کننده در اولین کنفرانس فا در هندوستان!

امیدوارم که مریدان دافای هندی مانند مریدان دافای ملیت‌های دیگر باشند، فا را به‌خوبی و بسیار مطالعه کنند-- و این کار را به‌طور پیاپی انجام دهند-- مریدان حقیقی دافا شوند، و مسئولیت کمک به دافا برای گسترش وسیع آن و نجات موجودات ذی‌شعور را به‌دوش بگیرند.

بادا کنفرانس فای شما به‌طور چشم‌گیری موفق باشد!

لی هنگجی
۲۶ دسامبر، ۲۰۰۹