تبریک

به مریدان دافای شرکت کننده در کنفرانس فای کانادا : درود !

آخرین قدم مسیرتان را به خوبی و با عزم راسخ طی کنید. فا را به خوبی مطالعه کنید، و با بنیانی که از خوب تزکیه کردن‌تان گذاشته می شود، افکار درست‌تان به طور طبیعی قوی تر خواهد شد و در خصوص کارهایی که مریدان دافا قرار است انجام دهند مطمئناً به خوبی عمل خواهید کرد. شیطان کارش تمام است و محیط تغییر کرده است، بنابراین حتی واجب‌تر شده است که در تزکیه کند نشوید. به پیش روید و از طریق به انجام رساندن مأموریت مقدس نجات موجودات ذی شعور تقوای عظیم و شکوهمندی‌تان را تکوین دهید!

لی هنگجی
۱۷ می ۲۰۰۹