متأثر از آنچه ‌‏گذشت

پس از ده سال آزمایش‌‏ها و سختی‌‏ها
نیلوفرهای آبی حیاط را پر می‌‏کنند.
رنگین‌‏کمانی از رنگ‌‏ها،
آسمان‌‏ها را منور می‌‏کند.
پاکی شخص دیده می‌‏شود،
پس از این‌‏که اراده‌‏ی الماس‌‏گون کاملاً‌‏ آبدیده می‌‏شود.
افکار درست همه‌‏ را ذوب می‌‏کند،
سراسر آسمان پاک و شفاف است.
مریدان فا روی زمین راه‌‏ می‌‏روند،
نیک‌‏خواهی می‌‏آورند.
با افکار مهر‌‏آمیز مردم را نجات می‌‏دهند،
ارواح شیطانی را درهم می‌‏شکنند.
افکار درست در هر قدم از راه،
موجودات خدایی در این دنیا حضور دارند.
وقتی با سخاوت وافر برمی‌‏گردند،
انبوهی از خدایان پذیرای آنان خواهند بود.

لی هنگجی
۲۹ ژوئن ۲۰۱۰