یادداشت ویراستار: "در چند کلمه" شاخهای از مقالات در وبسایت چینی zhengjian.org است (که نسخهی انگلیسی آن PureInsight.org است).

I. افراد خوب

نوشته‌ی یک مرید دافا در چین

استاد همیشه لازم دانسته‌اند که ما در خصوص استانداردهای فا افراد خوبی شویم، به جای اینکه فقط افراد خوبی در چشم مردم عادی شویم-- افرادی که همیشه همساز و دلپذیر هستند. چند روز قبل در وب‌سایت Clearwisdom درباره‌ی سه دیدگاه شخصیِ یک خبرنگار فرانسوی درباره‌ی ستمگری حکومت چین بر فالون دافا خواندم. آخرین دلیل از آن سه دلیل این بود که آن ستمگران خود را متقاعد کرده‌اند که ما "افرادی هستیم که سوءاستفاده کردن از آن‌ها آسان است"! چگونه افراد خوب می‌تواند معادل "افرادی که سوءاستفاده کردن از آن‌ها آسان است" باشد؟ فقط زمانی که این را خواندم پی بردم که شاید بسیاری از ما در واقع عقیده‌ی قدیمیِ "راحت مورد سوءاستفاده قرار گرفتن" خود را، آگاهانه یا ناآگاهانه، با معیارهای لازم برای افراد خوب مخلوط کرده‌ایم.

افراد خوب باید حداقل باشکوه و والا باشند! باید حداقل شخصیت اخلاقی والایی داشته باشند! باید حداقل عمیقاً مورد احترام مردم معمولی باشند! باید حداقل افرادی نمونه و سرمشق باشند! در گذشته، به افراد خوب، "مردان دارای شخصیت والا" می‌گفتند! پس به عنوان تزکیه‌کنندگان، حتی بیشتر این‌طور است که ما افراد خوب باید از این چیزها فراتر برویم. بله، معنی "افراد خوب" بردباری را هم شامل می‌شود. اما برای تزکیه‌کنندگان اصلاح فا، بردباری تجلی‌ای از به‌استواری الماس در فا بودن، و تجلی‌ای از عظمت و شکوهمندی فای بودا است.

اگر ما از عقیده‌ی "راحت مورد سوءاستفاده قرار گرفتن" رها نشویم، آیا آنگاه شیطان بزرگ‌ترین تضمین و بهانه را برای نابود کردن ما از راه "آزمایش‌ها" نخواهد داشت؟


II. همچنین در چند کلمه

مقاله‌ی "افراد خوب" از کلمات زیادی استفاده نمی‌کند، ولی یک اصل زیربنایی را نشان می‌دهد. ایمان درست تباهی‌ناپذیر به حقیقت کیهان، بدن الماس‌مانندِ محکمِ مریدان دافای بخشنده را شکل می‌دهد، همه‌ی شیطان را به وحشت می‌اندازد، و نور حقیقتی که ساطع می‌کند عناصر نادرست در افکار همه‌ی موجودات را متلاشی می‌کند. به هر اندازه که افکار درست قوی باشند، به همان اندازه قدرت زیاد است. مریدان دافا واقعاً درحال قدم پیش گذاشتن از بشری عادی بودن هستند.

لی هنگجی

۸ سپتامبر، ۲۰۰۱