برای نجات مردم از افکار درست استفاده کنید

در سال‌‏های اخیر، بعضی از مریدان دافای خارج از چین، با آرزوی روشنگری واقعیت‌‏ها، وب‌‏سایت‌‏ها و فروم‌‏هایی مختص افراد عادی بر روی اینترنت ایجاد کرده، و یا سازمان‌‏هایی را در اجتماع عادی به ثبت رسانده‌‏اند. منظور اولیه این بود که با استفاده از ابزار افراد عادی، واقعیت‌‏ها را روشن کرده و مردم را نجات دهند. اما در موارد بسیاری، به این علت که نتوانستند بر روی پیمودن آن مسیر به شکلی صحیح و کامل، تلاش محکمی صرف کنند، نتیجه‌‏ی واقعی با نجات مردم بسیار فاصله داشت. به عبارت دیگر، نه تنها این قالب‌‏ها به طور واقعی برای روشنگری واقعیت‌‏ها مورد استفاده قرار نگرفتند، بلکه در عوض مکانی برای جمع شدن بعضی از تمرین‌‏کنندگانِ (داخل و خارج از چین) شدند تا وابستگی‌‏ها و ذهنیت‌‏های بشری خود را آزاد گذاشته و ارضا کنند. بعضی از تمرین‌‏کنندگانی که فا را به طور عمیق مطالعه نمی‌‏کردند و درک نمی‌‏کردند که چگونه باید تزکیه کرد و یا با شوق و علاقه به وابستگی‌‏های بشری فراوان خود می‌‏چسبیدند، در حالی که کارهای افراد عادی را انجام می‌‏دادند خود را افرادی عادی در نظر گرفتند و در پی شهرت و در طلب وابستگی‌‏های احساسی بودند. آنها موانع بسیار زیادی در تزکیه‌‏ی خودشان تجربه کردند، شدیداً با تزکیه‌‏ی تمرین‌‏کنندگان مداخله کردند، تمرین‌‏کنندگان جدید و افراد عادی را به گمراهی کشاندند و حتی تأثیر تضعیف فا را داشته‌‏اند.

بگذارید مثالی از این مورد بزنم. فرومی به نام "فروم دانشگاه چین آینده" وجود دارد، که مخاطب مورد نظر اولیه‌‏اش به‌‏طور کلی اجتماع است، اما نهایتاً جمع کثیری از مخاطبان آن را تمرین‌‏کنندگان فالون گونگ تشکیل داده‌‏اند. این فروم عملاً و به شکلی علنی فالون گونگ را "فالون گونگ ذهن" نامید. وقتی تمرین‌‏کنندگان تذکر دادند که این عمل تضعیف فا است، پاسخی که دریافت کردند این بود، "اگر شما به "فالون گونگ ذهن" عملی از تضعیف کردن فا می‌‏گویید، آیا منظورتان این است که فالون گونگ متدی نیست که شین‌‏شینگ را تزکیه کند؟ پس واقعاً چه کسی در حال تضعیف فا است"؟ صرفنظر از منظور اولیه، این نوع از استدلال فریب‌‏کارانه و مغالطه‌‏آمیز تقریباً با ادبیات مغزشویی مورد استفاده در اردوگاه‌‏های کار اجباری چین و مراکز شستشوی مغزی برابری می‌‏کند. این وب‌‏سایت از قرار معلوم، تزکیه‌‏کنندگان داخل فروم و تزکیه‌‏کنندگان جدید و فعالان دموکراسی غیرتزکیه‌‏کننده را به وارد شدن در "مباحثات" نکته به نکته درباره‌‏ی متن اصلی "فالون گونگ" هدایت می‌‏کرد، و این کار را به طریقی انجام می‌‏داد که با آن رفتاری مشابه فلسفه و پژوهش‌‏های افراد عادی صورت می‌‏گرفت. علاوه بر این، بعضی از تمثیل‌‏هایی که در آن روند استفاده می‌‏شدند، در همان حال که سعی در نمایش سخنوری نویسندگان داشت، تأثیری مخرب داشته است. اگرچه اکثریت آنهایی که وقت بسیار زیادی را در آن وب‌‏سایت صرف می‌‏کردند قویاً خود را تزکیه‌‏کننده‌‏ی فالون گونگ می‌‏دانند، آنها نتوانسته‌‏اند به این پدیده‌‏ها با افکار درست نگاه کنند، نگرش‌‏شان درباره‌‏ی بسیاری از موضوعات ظاهراً صحیح بوده ولی در واقع صحیح نبوده است، و آنها از نقطه‌‏نظر حفاظت از خود و محفل کوچک افرادشان به مسائل نگاه کرده‌‏اند.

این نمونه‌‏ای از تضعیف فا و مداخله‌‏ی شدید با تزکیه‌‏ی تمرین‌‏کنندگان است. نکته‌‏ی تأسف‌‏بار این است که تزکیه‌‏ی اصلاح فا به این مرحله رسیده است، اما جدای از "تالار گفتگوی چینگ‌‏شین" که بسته شده است، بعضی از وب‌‏سایت‌‏های رسانه‌‏ای که تمرین‌‏کنندگان در راه‌‏اندازی و اداره‌‏ی آنها شرکت کرده‌‏اند هنوز مطالبی از این قبیل افراد و کارها را کپی و ترویج می‌‏کنند. تزکیه‌‏کنندگان واقعاً نمی‌‏توانند چیزهایی را که به آنها علاقمند هستند، وابستگی‌‏های بشری، و سرشت اهریمنی را آزاد گذارند و آنها را ارضا کنند. وگرنه، نه تنها تأثیری منفی خواهد داشت، بلکه میدانی سیاه تولیده کرده و مأموران مخفی اهریمنی پوسیده را به خود می‌‏کشاند.

وقتی پروژه‌‏هایی که به منظور روشنگری واقعیت‌‏ها برای افراد عادی هستند پروژه‌‏هایی می‌‏شوند که تمرکزشان بر مریدان دافا است، اگر عمیقاً به دنبال علل ریشه‌‏ای بگردیم، یکی از چنین علت‌‏های ریشه‌‏ای این است که وقتی افراد متوجه سختی‌‏ها می‌‏شوند به جلو پیش نمی‌‏روند، و این ذهنیت مریدان دافا را که "انجام آن سخت است، اما می‌‏توان آن را انجام داد" در خدمت هدف نجات مردم به کار نمی‌‏گیرند. به جای اینکه آنها با سختی‌‏های تزکیه با افکار درست روبرو شوند، به متدهایی وابسته شدند که خودشان "بنا" کرده بودند، به فرومی وابسته شدند که آن متد برای وابستگی‌‏های بشری آنها، برای ذهنیت خودنمایی‌‏شان، و برای علاقمندی‌‏شان به چیزهایی خاص پدید آورده بود؛ و فراموش کرده‌‏اند که مریدان دافا باید به طور پیوسته خود را در تزکیه رشد دهند، و مسئولیتی که برای نجات مردم دارند را نیز از یاد برده‌‏اند.

همگی می‌‏دانیم که در طی دوره‌‏ی پایان دارما، ذهن بشر منحرف شده است، مردم عادی در طلب شهرت، علاقه‌‏ی شخصی، و امیال گوناگون گم شده‌‏اند، و بسیار سخت است که واقعیت‌‏ها را روشن کرده و مردم را نجات داد. فقط هنگامی که مریدان دافای دوره‌‏ی اصلاح فا به طور پیوسته در تزکیه از ذهنیت‌‏های بشری خود رها شوند، به طور پیوسته در تزکیه نیک‌‏خواهی را رشد دهند، هنگام ملاحظه‌‏ی مسائل، خود را در موقعیت دیگران قرار دهند، گره‌‏های موجود در ذهن افراد عادی را درک کنند، و با توجه و تمرکز واقعیت‌‏ها را روشن کنند، [فقط آنگاه] می‌‏توانند مه گمراه کننده را پراکنده کرده، حقیقتاً واقعیت‌‏ها را به روشنی توضیح داده، و بدین ترتیب مردم را نجات دهند. روند نجات مردم روندی از تزکیه‌‏ی خود نیز هست. در طی روند نجات مردم، مشکلات و محنت‌‏هایی وجود خواهد داشت. این لازم می‌‏داند که ما به طور پیوسته از خودمان بگذریم. فقط هنگامی که کارها با تزکیه‌‏ی خوب خودمان همراه باشند، خرد حاصل از فا می‌‏تواند ظاهر شده و موجودات خدایی صالح در بعدهای دیگر ما را یاری خواهند کرد، که همه‌‏ی اینها در این متجلی می‌‏شود که کارها را شروع کرده و در اجتماع بنیانی را بنا می‌‏کنیم.

برعکس، اگر فردی به محض روبرو شدن با مشکلات از شیوه‌‏ی بشری کمک و حمایت خواستن در بین تمرین‌‏کنندگان استفاده کند، و یا به طور عمد یا غیرعمد پروژه‌‏هایی را که در آغاز افراد عادی را به عنوان مخاطب درنظر داشتند به پروژه‌‏های تبدیل کند که تمرین‌‏کنندگان را هدف خود قرار می‌‏دهد، آنگاه در ظاهر ممکن است به نظر برسد که آن شاد و مفرح بوده و استقبال کاملاً خوبی از آن صورت گرفته است، اما در واقع با مبانی روشنگری واقعیت‌‏ها و نجات مردم در مغایرت است، و این صرفاً "کار انجام دادن به منظور کار انجام دادن" و "کار انجام دادن به منظور ارضا کردن خود" است. از نقطه نظر تزکیه، این فرار از آزمایش‌‏ها و محنت‌‏های مسیر تزکیه است. ممکن است مثل یک میانبر به نظر برسد، اما فرد نمی‌‏تواند از طریق آن خود را رشد دهد و ممکن است حتی به آن وابسته‌‏تر شود. بعضی از افراد درگیر، نه تنها نمی‌‏دانند که باید بر روی اشتباهاتی که مرتکب شده‌‏اند تأمل کنند، بلکه حتی این چیزها را دستاوردهای خود در نظر می‌‏گیرند. آنها وقت و انرژی تمرین‌‏کنندگان را هدر داده‌‏اند، و با این حال فکر می‌‏کنند که در حال انجام کارهای خوبی بوده‌‏اند. بعضی پروژه‌‏های اینترنتی نیز هستند که گروهی از تمرین‌‏کنندگانی را که وابستگی‌‏های مشابهی دارند جمع کرده‌‏اند، که در آنجا دسته‌‏هایی را شکل داده و مقاله‌‏هایی می‌‏نویسند تا احساسات بشری عادی‌‏شان را ابراز کنند. آنها کار خود را در مقام روشنگری واقعیت‌‏ها و نجات مردم می‌‏بینند، اما در واقع به شکلی منفی در حال تأثیرگذاری بر یکدیگر هستند، به تملق از یکدیگر می‌‏پردازند، وابستگی‌‏هایشان را گسترش داده و ذهنیت‌‏های بشری خود را بیرون می‌‏ریزند. وقتی آن وب‌‏سایت بسته شد، نه تنها درون خود را جستجو نکردند، بلکه با غم و اندوه از هم خداحافظی کردند، عمدتاً وضعیتِ "پیوسته غم و اندوه عمیق با خود داشتن" را به نمایش گذاشتند، و تلاش کردند تا به طریقی یک راهی بیایند تا دسته‌‏ی خود را برای "اجماع دوباره" به وب‌‏سایت‌‏های دیگری منتقل کنند. این کار از پایه و اساس تزکیه و نجات مردم بسیار دور است.

هر مرید دافا با بدن کیهانی خود در تناظر است و مأموریت نجات موجودات ذی‌‏شعور در ناحیه‌‏ی معینی را به دوش می‌‏کشد. زمان برای نجات مردم، اندک است. هر فعالیت و هر پروژه‌‏ای که انجام می‌‏دهیم باید به طور محکم بر نجات مردم استوار باشد، و واقعاً نقش نجات مردم را ایفا کند. آزاد گذاشتن و ارضا کردن وابستگی‌‏ها و تفکر بشری‌‏تان را ادامه ندهید. فرصت تقدیری تا ابد صبر نخواهد کرد. باید سریعاً یاد بگیریم که چگونه واقعاً نسبت به خودمان مسئول باشیم، واقعاً نسبت به موجودات ذی‌‏شعورمان مسئول باشیم، و نسبت به اعتباربخشیدن به فا مسئول باشیم. بیایید سریعاً به صورت یک بدن کامل رشد کنیم، و بیایید با ذهنی واحد، با هم کار کنیم تا به شکلی محکم و استوار افراد بیشتر و بیشتری را نجات دهیم.

مرید دافایی در آمریکای شمالی

پاک‌سازی

یادداشت: دو دلیل وجود دارد که چرا در تمام مدت هیچ‌چیزی درباره‌ی این موضوعات نگفته‌ام. اولین دلیل این است که می‌خواستم شاگردان‌مان خودشان شخصاً تا مرحله‌ی بلوغ تزکیه کنند، تا همان‌طور که تا مرحله‌ی بالغ شدن به ‌تزکیه کردن می‌پردازند خودشان این مشکلات را ببینند،‌ و این‌که خودشان از میان آنها بگذرند. دومین دلیل این است که [می‌خواستم] ببینم آنهایی که امور را سازمان‌دهی کردند تا چه حد منحرف می‌شدند. فقط زمانی‌ می‌خواستم صحبت کنم که وابستگی‌های بشری به‌طور کامل خودشان را نشان ‌داده باشند. حالا که مشکل را دیده‌‏اید، چند کلمه می‌گویم.

هدف برخی از فعالیت‌ها و پروژه‌هایی که شاگردان‌مان اجرا می‌کنند، این است که مردم را نجات داده و به استاد کمک کند فا را اصلاح کند،‌ اما بارها و بارها تنها مخاطب [آن پروژه‌ها] شاگردان خودمان هستند، و این مسائل داخلی را به‌وجود می‌آورد. ما نمی‌توانیم این‌طور ادامه دهیم. از یک نظر، آن تلاش‌ها نمی‌توانند مردم را نجات دهند، و دوم‌ این‌که، آنها با تزکیه‌ی شاگردان ما و نجات موجودات ذی‌شعور تداخل ایجاد می‌کنند. لااقل این‌طور است که این تلاش‌ها مقدار زیادی از نیروی انسانی را مصرف می‌کند. مریدان دافا باید به استاد کمک کنند فا را اصلاح کند،‌ و شما نباید به این شکل منابع انسانی‌مان را مصرف کنید. اگر برخی از وب‌سایت‌هایی که توسط شاگردان اداره می‌شوند می‌توانند تأثیر مثبتی [در] نجات موجودات ذی‌شعور داشته باشند، آنگاه باید به اجرای آنها ادامه دهید و به‌شکلی سالم آن را انجام دهید. اما، اگر نتوانند این کار را انجام دهند، پس کاری نکنید که به مداخله منتهی شود. مخصوصاً پیشنهاد می‌کنم که تمام وب‌سایت‌هایی را که تعداد زیادی از شاگردان جدید و نیز آنهایی که فا را به‌طور عمیق مطالعه نکرده‌اند یا آنهایی که وابستگی‌های بشری قوی دارند را وامی‌دارد تا ملحق شوند، ببندید و تعطیل کنید. وب‌سایت‌های افراد عادی، کارهای انجام شده توسط آنهایی که خود را به‌عنوان ترویج‌ دهنده‌ی فعالیت‌های خاصی به‌نمایندگی از جانب دافا درنظر می‌گیرند، و فعالیت‌های آنلاین توسط آن به‌اصطلاح تمرین‌کنندگان، هیچ ارتباطی با اعتباربخشی مریدان دافا به فا ندارند. از امروز به بعد مریدان دافا نباید دیگر در آنها شرکت کنند،‌ مخصوصاً فعالیت‌هایی که جهت‌گیری سیاسی دارند. سرنگون کردن ح‌ک‌چ شرور هدف تزکیه نیست. بلکه، برای مریدان دافا هدف نهایی در تزکیه این است که به کمال برسند. ما آزار و شکنجه را افشا می‌کنیم برای این‌که به مردم کمک کنیم که ماهیت شیطان را ببینند، و بدین طریق نجات یابند. متلاشی شدن ح‌ک‌چ شرور  حکم آسمان و یک [امر] اجتناب‌ناپذیر تاریخی است، و چیزی نیست که ارزش این را داشته باشد که مریدان دافا کارهایی را صرفاً برای پایان دادن به آن انجام دهند. افراد کمی بین شاگردان ما وجود دارند که، به‌دلیل این‌که در اوایل وقتی در ابتدا به دافا نزدیک شدند برخی از یاوه‌‏ها از سوی مردم عادی را باور کردند و متوجه نشدند که این موجودات خدایی بودند که درحال بررسی ذهن‌ آنها بودند، مدت زیادی است که درباره‌ی تزکیه‌ی انجام شده توسط مریدان دافا تردیدهایی را نگه داشته‌اند. سال‌‏های بسیار زیادی سپری شده است، اما هنوز هم با یک ذهنیت بشری به دافا نگاه می‌کنند و نمی‌توانند وابستگی‌های‌ خود به امور سیاسی و قدرت و منافعی که ممکن است در آینده از این چیزها به‌دست آید را رها کنند. زمان، خیلی زیاد منتظر شما بوده است. با وابستگی‌های بشری ناخالص، کارهای دافا را انجام ندهید. تزکیه‌ی مریدان دافا باوقار است. بدون توجه به این‌که ممکن است فکر کنید چقدر ذهن‌تان روشن است، واقعیت این است که تمامی درگیر شدن شما [در کارها] از این سرچشمه می‌گیرد که خردتان توسط وابستگی‌ در طلب چیزی بودن، که از اوایل داشته‌اید، تیره و مبهم شده است. گرچه به جایی که امروز هستید رسیده‌اید، اما همیشه مایه‌‏ی خنده‌‏ی موجودات خدایی بوده‌اید. چقدر ناراحت‌‏کننده است که به دافا نزدیک شده‌اید، اما نمی‌توانید وارد شوید.

اجازه دهید به موضوع دیگری اشاره کنم. ذهن بشری ناپایدار است، بنابراین فکر نکنید که مردم عادی قرار است افکار درست داشته باشند. برخی از افراد عادی هستند که با اصول دافا موافق هستند،‌ اما درواقع تزکیه‌ای که برپایه‌ی فا باشد را انجام نداده‌اند. از طریق رسانه‌ها حرف‌های خود را در حمایت از مریدان دافا بیان کرده و با آزار و شکنجه مخالفت کرده‌اند، و این باعث شده که برخی از شاگردان، چنین افرادی را خارق‌العاده درنظر بگیرند، و حتی با آنها مانند مریدان دافا برخورد کنند، و هیچ تمایزی بین این دو قائل نشوند. و بعد این‌که افراد حتی نادان‌‏تر دیگری وجود دارند که آنچه را که آن افراد می‌گویند به‌عنوان فا درنظر می‌گیرند. با تمام این تملق‌گویی‌ها، این افراد [عادی] نمی‌توانند مشعوف نشوند و فراموش می‌کنند که چه کسی هستند، که پس از آن باعث می‌شود هرگونه وابستگی‌ در آنها پدید آید. سپس این‌قدر جرئت پیدا می‌کنند که هر چیزی بگویند یا هر کاری انجام دهند، حتی تا حدی که تزکیه‌ی عادی و اعتباربخشی به فای مریدان دافا را مختل می‌کنند. حقیقت این است که، در این پدیده، این افراد عادی نمی‌توانند کاملاً مقصر درنظر گرفته شوند. این افراد-- که با دافا هم‌دلی داشتند-- توسط برخی از شاگردان ما که فاقد افکار درست هستند، غیرمنطقی هستند، و کارها را براساس فا انجام نمی‌دهند تباه شده‌اند. از آنجا که کاری که ما انجام می‌دهیم برای این است که به‌طور وسیعی موجودات ذی‌شعور را نجات دهیم، به مردم، بدون توجه به قالب فکری‌شان، باید فرصت نجات داده شود،‌ و از این‌رو، هر نوعی از افکار بشری بین شاگردان ما ظاهر می‌شود. من درباره‌ی تمام این مسائل حتی قبل از این‌که ارائه‌ی فا را شروع کنم می‌‏دانستم. چیزی که برای شما کلیدی است این است که فا را زیاد مطالعه کنید. با مقدار زیاد مطالعه‌ی فا، به‌طور طبیعی افکار درست خواهید داشت و همان‌طور که به اعتباربخشی به فا می‌پردازید به‌طور طبیعی کارها را براساس فا انجام خواهید داد. و فقط آنگاه مسیر درست را پیش خواهید گرفت. استاد نمی‌خواهد شما همیشه مسیر اشتباه را پیش بگیرید، چه رسد به‌ این‌که بتواند تحمل کند که ببیند شما آزار و شکنجه می‌‏شوید. گاهی اوقات سختی‌هایی که متحمل می‌شوید واقعاً توسط وابستگی‌های بشری آورده می‌شوند. وقتی وابستگی‌های بشری شما قوی باشد و متوجه آن نشوید، عوامل نیروهای کهن از شیطان استفاده می‌کنند تا شما را بگیرند و برای آزار و شکنجه به اردوگاه‌های کار اجباری بفرستند.

پس از خواندن مقاله‌ی این شاگرد، خواستم که چند کلمه بگویم تا به شما کمک کنم چیزها را پاک‌سازی کنید. پس از این، هنوز هم به خود شما بستگی‌ دارد که مسیرتان را به‌خوبی بپیمایید. وقتی همگی شما به بلوغ رسیده باشید، مرحله‌ی بعدی آغاز خواهد شد.

لی هنگجی

۶ آگوست ۲۰۰۹