پنجم ژوئن ۲۰۰۱

با پیشرفت اصلاح- فا، معلم در مقاله‌‏ی خود، "افکار درست مریدان دافا قدرتمند است" گفتند که "در حقیقت برخی از شاگردان و موجودات در قلمروهای مختلف که قادرند از توانایی‌‏های فوق‌‏طبیعی‌‏شان در بُعدهای مختلف استفاده کنند، از توانایی‌‏های فوق‌‏طبیعی و توان گونگ ( گونگ‌‏لی) خود استفاده کرده‌‏اند تا در از بین بردن موجودات شیطانی که به دافا آسیب می‌‏رسانند شرکت کنند" و اینکه، "در واقع هر مرید دافا توانایی‌‏هایی دارد. فقط این‌‏طور است که توانایی‌‏ها در بُعد ظاهری آشکار نمی‌‏شوند، بنابراین آنها فکر می‌‏کنند که توانایی‌‏های فوق‌‏طبیعی ندارند. اما بدون توجه به این که آنها می‌‏توانند در این بُعد ظاهری آشکار شوند یا نه، وقتی افکار راستین بیرون می‌‏آیند بسیار قدرت‌‏مند هستند". تمرین‌‏کنندگان دافا تنگاتنگ اصلاح- فای معلم را دنبال می‌‏کنند، برای ریشه‌‏کن کردن شیطان افکار درست می‌‏فرستند، و به مردم دنیا و تمام موجودات ذی‌‏شعور رهایی را عرضه می‌‏کنند.

بعد از اینکه  Clearwisdom Netمقالات "افکار درست بفرستید"، "بار دیگر افکار درست بفرستید"، "برای بار سوم افکار درست بفرستید، و شیطان را از ریشه از بین ببرید"، از سوی ویراستاران را منتشر کرد، تمرین‌‏کنندگان دافا در سراسر دنیا با هم وارد عمل شدند و قاطع‌‏ترین افکار درست را فرستادند، و به شکلی مؤثر شیطان درون سه قلمرو را از بین بردند. هم‌‏زمان،  Clearwisdom Netمقاله‌‏های تبادل تجربه‌‏ی بعضی از تمرین‌‏کنندگان را نیز منتشر کرد که توصیف می‌‏کردند که در اصلاح- فا چه اتفاقی در بُعدهای دیگر می‌‏افتاد. به هر جهت، ما باید هشیار باشیم که این مقاله‌‏ها فا نیستند و نمی‌‏توانند هدایتگر تزکیه‌‏، رفتار، و یا افکار ما را در حین اصلاح- فا باشند. تمام تمرین‌‏کنندگان فقط می‌‏توانند آنچه را که اجازه‌‏ی دیدن آن را دارند ببینند. حتی بعد از آنکه تزکیه‌‏ی خود را به کمال برسانند، آنچه که می‌‏بینند فقط تجلی‌‏ چیزی است که در قلمروی خودشان و در قلمروهای پایین‌‏تر از قلمروی خود مجاز به دیدنش هستند. به همین جهت، چیزی که یک فرد می‌‏تواند ببیند بسیار محدود است و نمی‌‏تواند نمایانگر حقیقت عالم باشد.

ما متوجه این شده‌‏ایم که، نمی‌‏توانیم درحالی که شیطان را ریشه‌‏کن می‌‏کنیم تزکیه‌‏مان در حین اصلاح- فا را فراموش کنیم. باید در هر دقیقه‌‏ی زندگی‌‏مان به خاطر داشته باشیم که ما تمرین‌‏کنندگان دافا هستیم و تزکیه‌‏کننده‌‏ایم. ریشه‌‏کن کردن شیطان شامل رهانیدن خود از هر چیزی در ذهن‌‏مان که مطابق با فا نیست نیز می‌‏شود؛ یاری رساندن به معلم در دنیای بشری همچنین آزمایش‌‏هایی در این خصوص را با خود دارد که آیا اعتقاد راسخ و روشن‌‏بینی درست به فا داریم. در جریان یاری رساندن به معلم در دنیای بشری و پاک‌‏سازی شیطان درون سه قلمرو، باید یادمان بماند که "فا را به عنوان معلم در نظر بگیریم"، و هر چیزی که با آن مواجه می‌‏شویم و هر فکری را که داریم با فا بسنجیم. فقط با این طور عمل کردن می‌‏توانیم به طور حقیقی افکار درست را نگه داشته و در هر شرایطی هر قدم را به خوبی برداریم.

در مقاله‌‏ی "آنچه که شن‌‏شن در بُعدهای دیگر دید (قسمت چهارم)" نوشته شده است، "من در روز جهانی فالون دافا اهریمن‌‏های بسیاری را منفجر کردم. بی‌‏وقفه با شکل‌‏های گوناگونی از حیات که برایم ناشناخته بودند جنگیدم، و بسیار خسته شدم. بعضی مواقع بعضی از موجودات الهی‌‏ای که رد می‌‏شدند نیز به من کمک می‌‏کردند. یکی از آنها یک دائوئیست بود. او گفت که باید برای کارهای دیگر، چند دقیقه‌‏ای از پیش من برود و به من یک چوب‌‏دست فا داد. به من گفت که یک اهریمن بسیار بزرگ می‌‏آید، و اینکه این چوب‌‏دست خودش بلند می‌‏شود و خود به خود به پرواز درمی‌‏آید تا به آن اهریمن حمله کند". البته، ما از مقاله‌‏های بعدی مربوط به شن‌‏شن می‌‏فهمیم که او بعداً متوجه شد نباید آن چوب‌‏دست دائوئیستی را قبول می‌‏کرد. سوال این است: آیا قبل از اینکه مقالات بعدی چاپ شود، خوانندگان متوجه جدیت موضوع "ثابت‌‏قدم بودن در یک روش تزکیه" بودند؟ در اوضاع و احوال  پیچیده و شتاب‌‏زده‌‏ای که "بی‌‏وقفه جنگیدید"، "خسته شدید"، و "موجودات الهی‌‏ای که می‌‏گذشتند پیشنهاد کمک دادند"، آیا هنوز می‌‏توانید کلمات معلم را به خاطر بیاورید، "ممکن است یک روز ناگهان یک موجود فناناپذیر بزرگ و قد بلند را ببینید. چند کلمه‌‏ی تملق‌‏آمیز به شما می‌‏گوید و سپس کاری را یادتان می‌‏دهد. اگر آن‌‏را بپذیرید، گونگ شما درهم و برهم خواهد شد. یک‌‏بار که خوشحال شوید و او را به عنوان استاد بپذیرید، با او خواهید رفت". "وقتی موجودات روشن‌‏بین از مدارس تزکیه‌‏ی دیگری را می‌‏بینید نگذارید آن شما را تحت تأثیر قرار دهد و فقط در یک مدرسه‌‏ی تزکیه باقی بمانید. ”مهم نیست که آن، یک بودا، دائو، فناناپذیر، یا یک شیطان باشد، آن‌‏ها نمی‌‏توانند مرا تحت تاثیر قرار دهند“. وقتی این‌‏گونه باشید قطعاً به موفقیت شما در تزکیه امیدی است". (سخنرانی ششم در جوآن فالون)

همچنین کلماتی مثل این را می‌‏بینیم، "در آن بین، بودایان بزرگی که مراقب ما بودند با انرژی رساندن به ما تمرین‌‏کنندگان، به ما نیرو بخشیدند. برای همین احساس خستگی نکردیم و توانستیم که به بیرون فرستادن گونگ ( انرژی) ادامه دهیم". (آنچه که شن‌‏شن در بُعدهای دیگر دید (قسمت هفتم)) و "وقتی غروب به خانه برگشتم، احساس کردم که کمی خسته‌‏ام پس تصمیم گرفتم تمرین پنجم را انجام دهم تا انرژی‌‏ام را از نو پر کردم. قبل از اینکه انجام تمرین را شروع کنم، در ذهنم به این فکر می‌‏کردم: امیدوارم بودایان و دائوها بتوانند به من کمک کنند." (به خوبی عمل کنید، شل نشوید...)  به عنوان تمرین‌‏کنندگان دافا، فقط باید معلم‌‏مان به ما نیرو ببخشد. معلم گفتند، "وقتی فالون در جهت گردش عقربه‌‏های ساعت می‌‏چرخد، می‌‏تواند به‌‏طور خودکار انرژی را از جهان به خود جذب کند و وقتی خلاف جهت عقربه‌‏های ساعت می‌‏چرخد می‌‏تواند انرژی را به بیرون بفرستد. با چرخش داخلی (در جهت گردش عقربه‌‏های ساعت) خود را نجات می‌‏دهد، با چرخش خارجی (خلاف جهت عقربه‌‏های ساعت) دیگران را نجات می‌‏دهد. این نشانی از تزکیه‌‏ی ما است". (سخنرانی پنجم در جوآن فالون) آیا ما باید از بودایان بزرگ بخواهیم که به ما نیرو ببخشند و انرژی‌‏مان را مجدداً پر کنند؟ آیا باید امیدوار باشیم که "بودایان و دائوها به ما نیرو ببخشند"؟

بعضی از تمرین‌‏کنندگان نیز در مقاله‌‏هایشان آورده‌‏اند که در خواب یا مدیتیشن، در مکانی بوده‌‏اند یا فردی را دیده‌‏اند. ما فکر می‌‏کنیم که، هر چیزی که ببینیم نباید ما را تکان بدهد و نباید سعی کنیم حدس بزنیم که چیزی که می‌‏بینیم چه نوع ارتباطی با ما دارد. در رویا یا سکون به هر جایی هم که برویم، باید همیشه یادمان باشد که برگردیم. هر نوع شرایطی هم که باشد، باید همیشه آگاه باشیم که ما تزکیه‌‏کننده‌‏ی دافا هستیم و لازم است ذهنی درست را حفظ کنیم.

علاوه بر این، باید قدر فایی را که معلم برای تمام موجودات ذی‌‏شعور شرح داده‌‏اند بدانیم. باید خودمان را برای مطالعه‌‏ی فا آرام کنیم؛ وگرنه نمی‌‏توانیم معنی واقعی فا را بفهمیم، چه برسد به اینکه از فا برای هدایت تزکیه‌‏مان و اصلاح- فا استفاده کنیم. فردی به تمرین‌‏کنندگان اطرافش گفت، "تزکیه در اصلاح- فا به آخر رسیده. تمام کاری که باقی مانده، اصلاح- فا است". ما احساس می‌‏کنیم که مشکل بزرگی در این گفته وجود دارد. خیلی نامسئولانه است که بی‌‏توجه به زمان و شرایط چنین کلماتی را بر زبان آورد. بعضی افراد هم هستند که تمام مقاومت و تضادها در آشکارسازی حقیقت و اشاعه‌‏ی فا را به عنوان شیطان‌‏هایی که باید ریشه‌‏کن شوند در نظر می‌‏گیرند، و اهمیت نگاه کردن به درون خود و ارتقای شین‌‏شینگ خود را نادیده می‌‏گیرند. امکانش بسیار زیاد است که اهریمن‌‏ها از این ذهنیت سوءاستفاده کنند، و در نتیجه باعث آسیب به نیک‌‏نامی دافا شود. در این لحظه‌‏ی حیاتی اصلاح- فا، باید ذهنی آرام را حفظ کنیم، وابستگی‌‏ها و عقاید و تصورات بد خود را از جا برداریم، و مداخله‌‏ی بیرونی را از بین ببریم. وگرنه، شیطان ممکن است ذهن ما را به آشفتگی بکشاند و حتی ممکن است کارهایی انجام دهیم که اصلاح- فا را تضعیف کند.

همان‌‏طور که معلم گفتند، "در این لحظه‌‏ی بزرگ در تاریخ، هر قدمِ ثابت، یک گواه تاریخی پرافتخار و تقوای عظیم بی‌‏اندازه باشکوه است. تمام این‌‏ها در حال ثبت شدن در تاریخ کیهان است. فای باشکوه و دوران نوین باشکوه درحال تکوین باشکوه‌‏ترین موجودات روشن‌‏بین است." ( شکوه مریدان) بیایید در حین اصلاح- فا هر قدم را به خوبی برداریم.

******

این مقاله خیلی خوب نوشته شده است. به مسائل خاصی اشاره می‌‏کند، مخصوصاً آنهایی که تحت شرایط جاری هستند. امیدوارم هر کسی بتواند چیزهای بحث شده در آن را به درستی اداره کند.

لی‌‏هنگجی
۵ ژوئن ۲۰۰۱