(Minghui.org) از زمانی که استاد سخنرانی خود در ارتباط با فا را در تاریخ ۱۳ می ۱۹۹۲ آغاز کردند، عمل تزکیه برای بسیاری از افراد جذاب شد و آنها را بسوی تزکیه آورد. افرادی که دافا را تمرین می‌کنند، افرادی سالم‌تر و با ارزش‌های اخلاقی بالا هستند و به طور کلی به افراد بهتری تبدیل می‌شوند.

یکبار در طول تابستان ما از کلاس‌های درس مدرسه استفاده کردیم و مطالعه‌ی گروهی و تمرین را در یک مقیاس بزرگ انجام دادیم. بیش از یک صد تمرین‌کننده شرکت کردند. ما چندین کلاس درس را گرفتیم و برای چند روز در مدرسه ماندیم. اکثر ما از خانه تنقلات آوردیم، و یک فروشنده مواد غذایی نیز در موقع صرف غذا می‌آمد. او نان بخار پز می‌فروخت. (در برخی قسمت‌های چین چرخ‌دستی‌های فروش نان بخار پز به فراوانی چرخ‌دستی‌های هات‌داگ در بسیاری از شهرهای دنیای غرب هستند.)

در ابتدا، فروشنده کمی نگران بود که قادر نباشد این جمعیت که بیش از یکصد نفر بودند را کنترل کند. او بسیار دقت می‌کرد تا مطمئن شود که پول بدرستی به او پرداخت می‌شود، و آن افراد بیشتر از آنچه که پول داده‌ بودند، برنمی‌دارند. با دیدن ما که بصورت منظمی رفتار می‌کردیم، او به تدریج آرام شد و بر دریافت پول تمرکز کرد، در حالی که اجازه می‌داد خودمان نانها را برداریم. او برای هر سفارش، مبلغ درستی دریافت کرد.

او حتی بعدها آرامتر شد و ظرف نان بخار پز شده را در وسط حیاط قرار می‌داد و یک جعبه پول در کنار ظرف می‌گذاشت و در کناری می‌ایستاد، در حالیکه به آرامی به ما لبخند می‌زد، اجازه می‌داد تا خودمان پول را در جعبه گذاشته و نان را برداریم. او بعد از آن پول را شمارش می‌کرد و همیشه مبلغ پول درست به اندازه تعداد نان فروخته شده بود.

سرانجام او به سادگی وسایل خود از جمله جعبه پول نقد را برمی‌داشت و بدون شمارش پولها، آنجا را ترک می‌کرد. او فهمیده بود که تمرین‌کنندگان فالون گونگ چه نوع افرادی هستند، و دیگر هیچ گونه نگرانی نداشت.