(Minghui.org)

 

خاطرات یک تمرین‌کننده قدیمی فالون دافا – خاطره ۱

یک تمرین‌کننده قدیمی فالون دافا در یک شب زمستانی بیرون رفته بود تا پوسترهای روشنگری حقیقت فالون دافا را در خیابان نصب کند. او وارد کوچه‌ای شد که که هیچ لامپی نداشت. این تمرین‌کننده نمی‌‌‏توانست کلمات روی پوسترهای خود را ببیند. ناگهان سر خود را بلند کرد و در بالای سر خود دسته‌ی بزرگی از گل‌های لوتوس درخشان را دید. نور این گل‌ها کوچه‌ی تاریک را روشن کرد. او از مراقبت و توجه استاد به تمرین‌کنندگان فالون دافا به هنگام کار کردن برای نجات موجودات ذی‌‏شعور عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفت.

 

خاطرات یک تمرین‌کننده قدیمی فالون دافا – خاطره ۲

این تمرین‌کننده قدیمی غالباً همراه خود کیفی با انواع مطالب روشنگری حقیقت فالون دافا دارد. هر زمان که فرصتی دارد از آنها برای زدودن سردرگمی‌های مردم نسبت به فالون دافا استفاده می‌کند. اوایل امسال، او در جاده افراد بسیاری را متوقف کرد تا از آنها سوال کند که آیا جشن [گالای] جهانی سال نوی چینی را تماشا کرده‌اند. او برای پخش کردن پیام آسمان دی‌وی‌دی‌های جشن را توزیع کرد.

 

خاطرات یک تمرین‌کننده قدیمی فالون دافا – خاطره ۳

هر بار که این تمرین‌کننده قدیمی فالون دافا پولی خرج می‌کند، از یادداشت‌هایی که بر روی آنها پیام‌های فالون دافا چاپ شده است استفاده می‌کند. او با حروف درشت نوشته است "فالون دافا عالی است! حقیقت، نیکخواهی، بردباری عالی است!"، زیرا می‌ترسید که شاید افراد مسن‌تری که چشم‌شان ضعیف است نتوانند نوشته‌های چاپی ریز را بخوانند. اگر هر فروشنده‌ای مایل به پذیرش این یادداشت‌ها نمی‌بود، او صمیمانه به وی می‌گفت که چگونه فالون دافا عالی است و چگونه مردم از تکرار آرام "فالون دافا عالی است!" نفع برده‌اند. سپس فروشندگان با خوشحالی پول را می‌پذیرفتند.

 

خاطرات یک تمرین‌کننده قدیمی فالون دافا – خاطره ۴

وقتی این تمرین‌کننده قدیمی کارهای منزل را انجام می‌دهد، اغلب می‌گذارد که موسیقی فالون دافا و یا محتویات ضبط شده‌ی "فرهنگ حزب کمونیست چین را متلاشی کنید" با صدای زیاد پخش شود. در حالی که میدان اطراف خود را پاک می‌کند، بدین طریق به همسایگان خود و رهگذران این فرصت را می‌دهد که مطالب را شنیده و از ماجرای حقیقی فالون دافا آگاه شوند.

از فراخوان ارسال برای گرامیداشت بیستمین سالروز معرفی فالون دافا