(Minghui.org)

 

یادداشت: خالق این اثر سابقاً از سرداب دون‌هوانگ واقع در استان گانسو و معبد فاهای در نزدیکی پکن دیدن کرده بود، و این نقاشی را با الگو گرفتن از ترسیمه‌های بودای آنجا خلق کرده است. این هنرمند از قلمو برای ایجاد طرح بر یک سطح چوبی طراحی با استفاده از رنگ‌دانه‌های معدنی، رنگ‌های ارگانیک و طبیعی، و طلا استفاده کرده است. اینها تکنیک‌های سنتی نقاشی‌ای هستند که مبدا آن به امپراتوری روم شرقی برمی‌گردد.